Aj v tomto školskom roku našej škole môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich príjmov občianskemu združeniu, ako je aj naše Rodičovské združenie pri ZŠ.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože inak by ste daň odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a vašu podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Tlačivá Vám poskytneme na sekretariáte našej školy a tiež si ich môžete stiahnuť z našej webovej stránky.  
 
Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na sekretariáte našej školy,
poslať po Vašich deťoch triednej učiteľke a všetko ostatné vybavíme my za Vás.
 
Pre tohtoročných darcov uvádzame potrebné údaje o prijímateľovi
(našom občianskom združení) :
Názov:             Rodičovské združenie pri Základnej škole
Sídlo:              91100 Trenčín,  P. Bezruča 66
Právna forma:   Občianske združenie
IČO:                173196170203

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

Všetkým darcom vopred ďakujeme.
 
 
TOPlist