Aj v tomto školskom roku našej škole môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich príjmov občianskemu združeniu, ako je aj naše Rodičovské združenie pri ZŠ.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože inak by ste daň odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a vašu podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Tlačivá Vám poskytneme na sekretariáte našej školy a tiež si ich môžete stiahnuť z našej webovej stránky.  
 
Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na sekretariáte našej školy,
poslať po Vašich deťoch triednej učiteľke a všetko ostatné vybavíme my za Vás.
 
 
Pre tohtoročných darcov uvádzame potrebné údaje o prijímateľovi
(našom občianskom združení) :
Názov:             Združenie rodičov základnej školy Bezručova 66,
                      Trenčín  "Šestka"
Sídlo:              Bezručova 1228/66, Trenčín 911 01
Právna forma:   Občianske združenie
IČO:                50605704
Účet              SK37 0200 0000 0030 3002 9991 

Všetkým darcom vopred ďakujeme. 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Zamestnanec

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Daňové priznanie
k dani z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Právnická osoba

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

 
 
 
 
TOPlist