December 2007
 
V predvianočnom období si deti vo viacerých triedach na I. aj II. stupni pripravili "predvianočné večierky".

Všade vládla veselá nálada, rozdávali sa malé darčeky a samozrejme nechýbala hudba a tanec.
Bohaté občerstvenie im pripravili starostlivé mamičky a babičky.
Vianočné večierky
Pár fotografií z 1. A a 2. B


11.12. 2007
Vianočný jarmok

Pod vianočným stromčekom v meste sa konal aj tento rok vianočný jarmok.

Naše deti pod vedením pani vychovávateliek ŠKD a pani učiteliek vyrobili množstvo krásnych vianočných ozdôb.
Na vianočnom jarmoku ich predávali
žiačky 7.A triedy pod dozorom
pani vychovávateľky Sokolovej.
Vianočné trhy
Vianočné trhy Vianočné trhy
10.12. 2007

Predsa sa nám to podarilo.

Žiaci II. stupňa podľa scenára autora knihy "Rozprávkový ostrov" - Pavla Pavlendu pripravili nahrávanie jeho rozprávky
"O čertíkovi Danielovi".

So zvukovým záznamom a spracovaním im pomáhal
pán Matúš Homola.Veľmi pekne ďakujeme za ich spoluprácu a ochotu!

www.rozpravkovy-ostrov.sk

 

Kliknutím zväčšiť
6.12. 2007

"Prišiel k nám Mikuláš !"


Ani deti našej školy neboli sklamané a mohli sa potešiť z návštevy Mikuláša,
ktorého sprevádzali jeho verní pomocníci anjeli a čerti.

Za pekné básničky a pesničky dostali sladkú odmenu.

6. 12. 2007

"O medveďovi, ktorý vedel rozmýšľať"

Deti z 5.A si pripravili na hodinách slovenského jazyka divadielko, ktoré predviedli v triedach na prvom stupni.
Pripravili si aj kulisu a masky.

Pracovali pod vedením Mgr. J. Kobidu.
6.12. 2007
Zemepisná olympiáda
- školské kolo


Žiaci II. stupňa sa zúčastnili školského kola zemepisnej olympiády, kde si mali možnosť preveriť svoje vedomosti zo zemepisu.
Pracovali pod vedením
Mgr. J. Mahríkovej.
Zemepisná olympiáda
Vianočné pozdravy Práce žiakov II. stupňa
pod vedením Mgr. Z. Uhreckej

TOPlist