Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

Typ

Číslo

Popis

Celková hodnota

S/Bez DPH

Dátum

Dodávateľ/Druhá zmluvná strana

Fa

51700075

Mäso a mäsové výrobky

155,06

S DPH

9.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

670700365

Trvanlivé potraviny

215,87

S DPH

9.1.2017

Mabonex

Fa

670700366

Trvanlivé potraviny

86,48

S DPH

9.1.207

Mabonex

Fa

17100185

Mlieko a mliečne výrobky

161,49

S DPH

11.1.2017

Demifood

Fa

51700131

Mäso a mäsové výrobky

348,43

S DPH

11.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

51700158

Mäso a mäsové výrobky

111,64

S DPH

12.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

51700213

Mäso a mäsové výrobky

135,59

S DPH

16.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

17100266

Mlieko a mliečne výrobky

186,19

S DPH

13.1.2017

Demifood

Fa

20170014

Zelenina a ovocie

281,12

S DPH

13.1.2017

Halimex

Fa

21

Pekárenske výrobky

2,78

S DPH

13.1.2017

ING.Oto Mikloš

Fa

670701295

Trvanlivé potraviny

188,83

S DPH

13.1.2017

Mabonex

Fa

51700266

Mäso a mäsové výrobky

293,5

S DPH

18.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

670701900

Trvanlivé potraviny

351,21

S DPH

18.1.2017

Mabonex

Fa

670701964

Mrazené potraviny

12,62

S DPH

18.1.2017

Mabonex

Fa

51700355

Mäso a mäsové výrobky

239,86

S DPH

23.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

670702534

Trvanlivé potraviny

987,16

S DPH

25.1.2017

Mabonex

Fa

20170042

Zelenina ,ovocie

498,84

S DPH

26.1.20

Halimex

Fa

17100660

Mlieko a mliečne výrobky

74,51

S DPH

26.1.2017

Demifood

Fa

51700418

Mäso a mäsové výrobky

388,1

S DPH

25.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.

Fa

670702838

Trvanlivé potraviny

252,14

S DPH

25.1.2017

Mabonex

Fa

94

Pekárenske výrobky

96,24

S DPH

25.1.2017

Ing.Oto Milkoš

Fa

670702618

Trvanlivé potraviny

14,39

S DPH

27.1.2017

Mabonex

Fa

51700487

Mäso a mäsové výrobky

337,18

S DPH

30.1.2017

Lacnea Slovakia s.r.o.