Typ

Číslo

Popis

Celková hodnota

S/Bez DPH

Dátum

Dodávatež/Druhá zmluvná strana

Fa

51801735

Mäso a mäsové výrobky

143,66

S dph

4.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

670811716

Trvanlivé potraviny

93,42

S dph

6.4.2018

Mabonex

Fa

18102579

Mlieko a mliečne výrobky

55,32

S dph

6.4.2018

Demifood

Fa

51801815

Mäso a mäsové výrobky

166,2

S dph

9.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

670811854

Trvanlivé potraviny

94,57

S dph

9.4.218

Mabonex

Fa

670811823

Mrazené potraviny

831,76

S dph

9.4.2018

Mabonex

Fa

18102665

Mliečne výrobky

74,76

S dph

9.4.2018

Demifood

Fa

201800238

Ovocie

14,64

S dph

10.4.2018

Plantex

Fa

18000419

Ovocie , zelenina

583,74

S dph

10.4.2018

Halimex

Fa

478

Pekárenské výrobky

62,57

S dph

11.4.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

18102827

Mliečne výrobky

181,65

S dph

13.4.2018

Demifood

Fa

51801870

Mäso a mäsové výrobky

231,97

S dph

11.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

670812668

Trvanlivé potraviny

61,89

S dph

13.4.2018

Mabonex

Fa

670812667

Trvanlivé potraviny

98,45

S dph

13.4.2018

Mabonex

Fa

670812633

Mrazene potraviny

293,05

S dph

13.4.2018

Mabonex

Fa

51801962

Mäso a mäsové výrobky

161,7

S dph

16.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

18102880

Mliečne výrobky

64,28

S dph

16.4.2018

Demifood

Fa

51802026

Mäso a mäsové výrobky

233,42

S dph

18.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

18000444

Zelenina

487,02

S dph

19.4.2018

Halimex

Fa

20180271

Ovocie

65,28

S dph

17.4.2018

Plantfruct

Fa

18103053

Mliečne výrobky

191,84

S dph

20.4.2018

Demifood

Fa

51802171

Mäso a mäsové výrobky

357,43

S dph

25.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

51802118

Mäso a mäsové výrobky

199,14

S dph

23.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

20180298

Ovocie

64,26

S dph

24.4.2018

Plantfruct

Fa

670813764

Trvanlivé potraviny

72,58

S dph

23.4.2018

Mabonex

Fa

71812345

Školské mlieko

12,47

S dph

24.4.2018

Tatranská ml.

Fa

606

Pekárenské výrobky

125,76

S dph

25.4.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

18000522

Ovocie, zelenina

779,11

S sph

30.4.2018

Halimex

Fa

51802239

Mäso a mäsové výrobky

53,12

S dph

27.4.2018

Lacnea Slovakia

Fa

670814489

Trvanlivé potraviny

68,66

S dph

27.4.2018

Mabonex

Fa

18103230

Mliečne výrobky

202,59

S dph

26.4.2018

Demifood