Typ

Číslo

Popis

Celková hodnota

S/Bez DPH

Dátum

Dodávatež/Druhá zmluvná strana

Fa

0015

Vajcia

91,8

S dph

15.01.2018

Mon

Fa

18100112

Mliečne výrobky

136,37

S dph

8.01.2018

Demifood

Fa

670800385

Trvanlivé potraviny

103,5

S dph

8.01.2018

Mabonex

Fa

51800114

Mäso a mäsové výrobky

304,29

S dph

10.01.2018

Lacnea Slovakia

Fa

18000013

Ovocie a zelenina

359,4

S dph

10.01.2018

Halimex

Fa

51800070

Mäso a mäsové výrobky

382,42

S dph

8.01.2018

Lacnea Slovakia

Fa

005

Vajcia

54

S dph

8.01.2018

Mon

Fa

670800885

Trvanlivé poreviny

76,84

S dph

10.1.2018

Mabonex

Fa

670801371

Mrazené potraviny

12,62

S dph

15.01.2018

Mabonex

Fa

51800198

Mäso a mäsové výrobky

253,75

S dph

15.1.2018

Lacnea Slovakia

Fa

670801333

Trvanlivé potraviny

50,83

S dph

15.1.2018

Mabonex

Fa

670801275

Trvanlivé potraviny

901,95

S dph

10.01.2018

Mabonex

Fa

20180005

Ovocie

11,76

S dph

16.1.2018

Plantfruct

Fa

51800261

Mäso a mäsové výrobky

351,18

S dph

17.1.2018

Lacnea Slovkia

Fa

16

Chlieb,pečivo

44,03

S dph

18.1.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

670802132

Trvanlivé potraviny

173,38

S dph

19.1.2018

Mabonex

Fa

51800334

Mäso ,mäsové výrobky

190,71

S dph

22.1.2018

Lacnea Slovakia

Fa

670802309

Trvanlivé potraviny

208,83

S dph

22.1.2018

Mabonex

Fa

18100580

Mliečne výrobky

261,82

S dph

23.1.2018

Demifood

Fa

18000055

Ovocie,zelenina

679,63

S dph

23.1.2018

Halimex

Fa

18100779

Mliečne výrobky

310,66

S dph

29.1.2018

Demifood

Fa

51800386

Mäso a mäsové výrobky

346,49

S dph

24.1.2018

Lacnea Slovakia

Fa

67

Chlieb,pečivo

33,27

S dph

24.1.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

2080040

Ovocie

14,2

S dph

23.1.2018

Plantfruct

Fa

51800453

Mäso a mäsové výrobky

116,35

S dph

29.1.2018

Lacnea Slovakia

Fa

71802250

Školské mlieko

35,5

S dph

31.1.2018

Tatranská mlliekareň

Fa

20180063

Ovocie

43,2

S dph

31.1.2018

Plantfruct

Fa

201850040

Školské ovocie

87,87

S sph

30.1.2018

Plantex

Fa

51800514

Mäso a mäsové výrobky

114,35

S dph

31.1.2018

Lacnea Slovakia