Typ

Číslo

Popis

Celková hodnota

S/Bez DPH

Dátum

Dodávatež/Druhá zmluvná strana

Fa

51802348

Mäso a mäsové výrobky

299,98

S dph

2.5.2018

Lacnea

Fa

670811216

Mrazené výrobky

287,23

S dph

4.5.2018

Mabonex

Fa

201850361

Školské ovocie

49,68

S dph

2.5.2018

Plantex

Fa

71813742

Školské mlieko

12,47

S dph

2.5.2018

Tatranská ml.

Fa

670815365

Trvanlivé potraviny

50,56

S dph

4.5.2018

Mabonex

Fa

18103450

Miečne výrobky

108,01

S dph

4.5.2018

Demifood

Fa

67081558

Trvanlivé potraviny

87,94

S dph

7.5.2017

Mabonex

Fa

670815757

Trvanlivé potraviny

28,49

S dph

9.5.2018

Mabonex

Fa

51802477

Mäso a mäsové výrobky

238,99

S dph

9.5.2018

Lacnea

Fa

18000559

Zelenina a ovocie

482,77

S dph

10.5.2018

Halimex

Fa

670816131

Mrazený tovar

333,22

S dph

11.5.2018

Mabonex

Fa

670816187

Trvanlivý tovar

122,21

S dph

11.5.2018

Mabonex

Fa

51802562

Mäso a mäsové výrobky

175,78

S dph

14.5.2015

Lacnea

Fa

731

Pekárenské výrobky

56

S dph

14.5.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

554

Pekárenské výrobky

33,43

S dph

15.5.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

658

Pekárenské výrobky

35,96

S dph

14.5.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

20180316

Ovocie

69,36

S dph

14.5.2018

Plantfruct

Fa

1803693

Mliečne výrobky

107,98

S dph

15.5.2018

Demifood

Fa

670816348

Trvanlivé potraviny

431,73

S dph

14.5.2018

Mabonex

Fa

670817200

Mrazené potraviny

138,38

S dph

18.5.2018

Mabonex

Fa

71815022

Školské mlieko

12,47

S dph

14.5.2018

Tatranská ml.

Fa

51802325

Mäso a mäsové výrobky

217,6

S dph

16.5.2018

Lacnea

Fa

18103863

Mliečne výrobky

295,28

S dph

18.5.2018

Demifood

Fa

670817309

Trvanlivé potraviny

155,72

S dph

21.5.2018

Mabonex

Fa

670817325

Trvanlivé potraviny

92,27

S dph

21.5.2018

Mabonex

Fa

670817308

Trvanlivé potraviny

126,58

S dph

21.5.2018

Mabonex

Fa

51802724

Mäso a mäsové výrobky

321,13

S dph

21.5.2018

Lacnea

Fa

18103958

Mliečne výrobky

117,84

S sph

22.5.2018

Demifood

Fa

51802788

Mäso a mäsové výrobky

213,91

S dph

23.5.218

Lacnea

Fa

784

Pekárenské výrobky

67,24

S dph

23.5.2018

Ing Oto Mikloš

Fa

18103981

Mliečne výrobky

139,1

S dph

23.5.2018

Demifood

Fa

670817657

Trvanlivé potraviny

1131,61

S dph

22.5.2018

Mabonex

Fa

18104084

Mliečne potraviny

97,2

S dph

25.5.2018

Demifood

Fa

670818205

Trvanlivé potraviny

44,12

S dph

28.5.2018

Mabonex

Fa

51802866

Mäso a mäsové výrobky

302,78

S dph

28.5.2018

Lacnea

Fa

71817864

Školské mlieko

37,41

S dph

28.5.2018

Tatranská ml.

Fa

51802935

Mäso a mäsové výrobky

282,81

S dph

30.5.218

Lacnea

Fa

18104220

Mliečne výrobky

151,61

S dph

30.5.2018

Demifood

Fa

20180370

Ovocie

70,2

S dph

30.5.2018

Plantfruct

Fa

825

Pekárenské výrobky

110,28

S dph

31.5.2018

Ing Oto Mikloš

Fa 18104232   Mliečne výrobky    55,31  S dph 31.5.2018     Demifood