Typ

Číslo

Popis

Celková hodnota

S/Bez DPH

Dátum

Dodávatež/Druhá zmluvná strana

Fa

18107303

Mliečne výrobky

121,57

S dph

5.10.2018

Demifood

Fa

670830742

Trvanlivé potraviny

72,74

S dph

5.10.2018

Mabonex

Fa

1829000128

Školské ovocie

70,2

S dph

3.10.2018

Lunys

Fa

670830289

Trvanlivé potraviny

106,92

S dph

3.10.2018

Mabonex

Fa

1387

Pekárenské výrobky

37,4

S dph

3.10.2018

 Ing.Oto Mikloš

Fa

51805449

Mäso a mäsové výrobky

277,49

S dph

3.10.2018

Lacnea

Fa

71830235

Školské mieko

23,03

S dph

1.10.2018

Tatranská ml.

Fa

18107166

Mliečne výrobky

87,6

S dph

2.10.2018

Demifood

Fa

51805396

Mäso a mäsové výrobky

117,82

S dph

1.10.2018

Lacnea

Fa

670829807

Trvanlivé potraviny

160,91

S dph

28.9.2018

Mabonex

Fa

51805526

Mäso a mäsové výrobky

105,05

S dph

8.10.2018

Lacnea

Fa

51805574

Mäso a mäsové výrobky

405,26

S dph

10.10.2018

Lacnea

Fa

51805669

Mäso a mäsové výrobky

117,53

S dph

15.10.2018

Lacnea

Fa

18001160

Zelenina , ovocie

796,02

S dph

10.10.2018

Halimex

Fa

670831665

Trvanlivé potraviny

122,85

S dph

12.10.2018

Mabonex

Fa

18107501

Mliečne výrobky

154,31

S dph

12.10.2018

Demifood

Fa

670831897

Trvanlivé potraviny

95,26

S dph

15.10.2018

Mabonex

Fa

18107546

Mliečne výrobky

89,1

S dph

15.10.2018

Demifood

Fa

1451

Pekárenské výrobky

224,83

S dph

17.10.2018

Ing. Oto Mikloš

Fa

18001186

Ovocie a zelenina

273,6

S dph

17.10.2018

Halimex

Fa

51805732

Mäso a mäsové výrobky

302,73

S dph

17.10.2018

Lacnea

Fa

18001197

Zelenina a ovocie

296,22

S dph

19.10.2018

Halimex

Fa

18107714

Mliečne výrobky

333,77

S dph

19.10.2018

Demifood

Fa

71833141

Školské mlieko

11,52

S dph

22.10.2018

Tatranská ml.

Fa

51805815

Mäso a mäsové výrobky

192,21

S dph

22.10.2018

Lacnea

Fa

670831004

Trvanlivé potraviny

775,66

S dph

15.10.2018

Mabonex

Fa

51805876

Mäso a mäsové výrobky

239,22

S dph

24.10.2018

Lacnea

Fa

670833175

Trvanlivé potraviny

76,95

S sph

24.10.2018

Mabonex

Fa

670833135

Mrazené potraviny

177,2

S dph

24.10.2018

Mabonex

Fa

1829000246

Školské ovocie

141,76

S dph

24.10.2018

Lunys

Fa

1496

Pekárenské výrobky

34,48

S dph

24.10.2018

Ing. Oto Mikloš