Typ

Číslo

Popis

Celková hodnota

S/Bez DPH

Dátum

Dodávatež/Druhá zmluvná strana

Fa

51804910

Mäso ,mäsové výrobky

155,13

S dph

10.09.2018

Lacnea

Fa

670826785

Trvanlivé potraviny

175,38

S dph

7.09.2018

Mabonex

Fa

18106319

Mliečne výrobky

70,03

S dph

18.09.2018

Demifood

Fa

670826192

 

Trvanlivé potraviny

661,21

S dph

3.09.2018

Mabonex

Fa

51804769

Mäso , mäsové výrobky

204,86

S dph

3.09.2018

Lacnea

Fa

51804829

Mäso ,mäsové výrobky

302,07

S dph

5.09.2019

Lacnea

Fa

51804969

Mäso a mäsové výrobky

409,06

S dph

12.09.2018

Lacnea

Fa

18103538

Mliečne výrobky

162,44

S dph

12.09.2018

Demifood

Fa

1296

Pekárenské výrobky

52,57

S dph

10.09.2018

ING.Oto Mikloš

Fa

18001021

Ovocie , zelenina

650,28

S dph

11.09.2018

Halimex

Fa

18001029

Ovocie , zelenina

721,36

S dph

12.09.2018

Halimex

Fa

670828747

Trvanlivé potraviny

215,84

S dph

21.09.2018

Mabonex

Fa

18106680

Mliečne výrobky

225

S dph

17.09.2018

Demifood

Fa

670827926

Trvanlivé potraviny

137,82

S dph

19.09.2018

Mabonex

Fa

51805063

Mäso , mäsové výrobky

242,06

S dph

17.09.218

Lacnea

Fa

51805119

Mäso, mäsové výrobky

374,45

S dph

19.09.2018

Lacnea

Fa

71828704

Školské mlieko

16,32

S dph

29.09.2018

Tatranská ml.

Fa

670828750

Mrazená zelenina

23,58

S dph

21.09.2018

Mabonex

Fa

18106859

Mliečne výrobky

277,24

S dph

21.09.2018

Demifood

Fa

51805211

Mäso a mäsové výrobky

193,42

S dph

24.009.2018

Lacnea

Fa

18106920

Mliečne výrobky

138,55

S dph

24.09.2018

Demifood

Fa

670829378

Trvanlivé potraviny

27,68

S dph

26.09.2018

Mabonex

Fa

51805268

Mäso a mäsové výrobky

379,55

S dph

26.09.2018

Lacnea

Fa

670829342

Mrazene ryby

333,22

S dph

26.09.2018

Mabonex

Fa

1343

Chlieb ,pečivo

237,48

S dph

28.09.2018

Ing.Oto Mikloš

Fa

18001096

Ovocie, zelenina

812,76

S dph

27.09.2018

Halimex

Fa

18107071

Mliečne výrobky

198,53

S dph

28.09.2018

Demifood

Fa

670829619

Trvanlivé potraviny

979,9

S sph

27.09.2018

Mabonex