Jún 2009
 
Rozlúčka s deviatakmi
 
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
9.A, tr.uč. Mgr. M. Vaculková 9.B, tr.uč. Mgr. M. Moťovská

                                                     fotogaléria  >>>                                                                                         foto:Šťa, 9. A

Video-prezentácie žiakov : Daniela I. >>>

Daniela II. >>>
Vladan >>>
Koncoročný školský výlet 6.A
Belušské Slatinyfoto:  T.Závodská
&
Mgr. J. Mahríková

 

fotogaléria >>>

Koncoročný školský výlet 8.B a 8.A
Bojnice - zámok a ZOO


fotogaléria  >>>
                          

foto: K. Holotová, 8.B 

Koncoročný školský výlet triedy 6.B

Žiaci spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. Coboriovou splavovali 15 km Váhu.
Po šťastnom pristátí v Trenčíne na ostrove si opekali a leňošili.

 

fotogaléria >>> 


foto: CoB

 
Koncoročný výlet do Nitry
17. júna sa niektorí žiaci
9. A a 9. B triedy
spolu s pani učiteľkami -
Mgr. Moťovskou a
Mgr. Vaculkovou
vybrali na svoj posledný spoločný
výlet na základnej škole.

Ich kroky smerovali do Nitry,
kde si prezreli historické pamiatky
a povozili sa na vláčiku.

                                   foto: Šťastná, 9.A
Kliknutím zväčšiť
Nitra výlet 9. ročníka

fotogaléria  >>>                                     foto: D. Šťastná, 9.A

Milá návšteva v 1.B - 10. 6. 2009
Navštívili nás deti z MŠ na
Soblahovskej ulici.

Naši školáci sa predstavili deťom z MŠ, ale aj deti zo škôlky nás presvedčili
o tom, aké sú šikovné.

Tešíme sa opäť na ďalšie
spoločné stretnutie.
Mgr. M. Koprivňanská a deti 1.B

fotogaléria >>>
   

foto: K.Holotová, 8.B

Besiedka pre rodičov v 1.B
Popoludnie v 1.B - 10. júna bolo výnimočné.
Deti pripravili spolu s pani učiteľkou pestrý program pre rodičov.

Strávili sme pekný deň a všetci odchádzali s dobrým pocitom.

Ďakujeme
Mgr. Koprivňanská a deti 1.B

fotogaléria >>>
1. B

foto: K.Holotová, 8.B

Školský výlet - 4. A
Trieda 4. A sa v poslednom tohtoročnom zbere umiestnila na prvom mieste medzi triedami I. stupňa.

Za to dostali odmenu - jeden
voľný deň.
Využili ho na pobyt v prírode,
v Kubre strávili príjemný deň pri opekaní a zábavných hrách.

fotogaléria >>>
4. A na výlete 4. A na výlete 4. A na výlete
Návšteva pána primátora Ing. Branislava Cellera
5. 6. 2009
Pán primátor sa v piatok zúčastnil jedného vyučovacieho dňa v našej škole.
Privítal ho pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík a dve žiačky 2. A triedy.
Pozrel si vyučovacie hodiny v niekoľkých triedach.
Žiaci 1. A triedy spolu s pani učiteľkou Mgr. O. Závackou predviedli,
ako vedia pracovať na hodinách prvouky s interaktívnou tabuľou.
V 3. A triede u pani učiteľky Mgr. M. Mišíkovej deti predviedli,
 že vedia veľmi dobre pracovať aj s obyčajnou tabuľou a kriedou.
Aj  žiaci v 2. A  spolu s pani učiteľkou Mgr. P. Ripkovou predviedli,
ako vedia pracovať na vyučovaní.
Na II. stupni si pán primátor pozrel, ako žiaci 5. A  spolu s pani učiteľkou
Ing. J. Kyselicovou "rozkazujú" malej korytnačke v programe Imagine.
Žiaci 8. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Novosadovou prezentovali 
projekty o svojom meste - Trenčín.
Projekty mali vytvorené klasickou "papierovo-výkresovov"  technikou,
ale aj ako prezentácie v MS Office PowerPoint.
 
Popri vyučovaní si pán primátor prezrel školu, telocvičňu, ŠKD
a naobedoval sa v našej školskej jedálni.
Ing. B. Celler a Mgr. I. Pavlík
Pán primátor si prezrel školský areál a informoval pána riaditeľa
o prácach na športoviskách.
Návšteva
Návšteva
    foto: K. Holotová, 8.B

 
Výlet na Červený kameň
Žiaci 3. A a 3. B sa spolu
s pani učiteľkami
Mgr. Z. Ivanovičovou,
Mgr. M. Mišíkovou
a pani vychovávateľkou D. Sokolovou
2. júna zúčastnili
koncoročného výletu
na hrad Červený kameň
a do jaskyne Driny.
Návšteva kina                   
Deti I. stupňa si mohli na MDD pozrieť v kine zaujímavý animovaný film:
"Mravčia polepšovňa"
Pre starších žiakov bol pripravený film:
" Cesta do stredu zeme"
TOPlist