JÚN 2008  
27.6. 2008
Slávnostné odmeňovanie
úspešných žiakov

Pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík
odovzdal najúspešnejším žiakom
z každej triedy našej školy knižnú odmenu, ktorú si zaslúžili svojimi výsledkami - či už v učení, v športe,
v súťažiach, alebo budovaním výborných medziľudských  vzťahov
vo svojej triede.
Kliknutím zväčšiť
25. 6. 08
Slávnostná rozlúčka so žiakmi
9. A a 9. B

V Piano klube sa konala tradičná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, na ktorú boli pozvaní učitelia, rodičia a priatelia našich už bývalých deviatakov.
Pre prítomných si žiaci pripravili pekný program.
27. 6. 2008
Odovzdávanie vysvedčení prvákom


Našim prvákom prišli ich prvé naozajstné vysvedčenie odovzdať dôležití hostia:

Čerešňová víla

a kráľ Mudroslav
so svojou dvornou dámou
čerešňová víla
Tomáš a Mark 18. 6. 2008
Detská osobnosť mesta Trenčín

Mesto Trenčín v tomto roku po štvrtý raz vyhlásilo súťaž o najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera.

Mark Abrman, 9.A
Najlepší olympionik - Aj

Tomáš Ješko, 9.A

Najlepší športovec - atletika,
cezpoľný beh
Škola v prírode

Žiaci 3. B spolu
s pani učiteľkou Mgr. L. Šedivou
a pani vychovávateľkou J. Matlovou,
strávili pekný týždeň netradičného vyučovania v 
škole v prírode na Patrovci.

Týždeň bol plný netradičného učenia, zábavy, smiechu a hier.
Adam - najlepší zberač papiera Vyhodnotenie zberu papiera

Pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík
osobne poďakoval najlepším
"zberačom"
starého papiera
a odovzdal odmeny .


Výsledky  >>>

Kliknutím zväčšiť

Školský  výlet  ž
iakov 5. A

V krásnom prostredí
v horách nad Kubricou
prežili pekné chvíle pri hrách, turistike, zbieraní lesných jahôd,
opekačke
a spoločných rozhovoroch.
10.6. 2008

Medzinárodná informatická súťaž
iBobor

Táto súťaž sa koná v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku,
Litve, Nemecku a Holandsku.

Na našej škole sa zapojili žiaci
II. stupňa v dvoch skupinách:
5. - 7. ročník
a  8. ročník.
(Spolu sa zapojilo -
2421 žiakov)
6.6.2008
Prezentácia nákladných áut a stavebných strojov


Vybraný žiaci 8.ročníka sa zúčastnili prezentácie stavebných strojov
firmy  GUZEP, ktorá predviedla stavebné a cestné stroje všetkým záujemcom.
Žiaci si mohli pod odborným dohľadom stroje dôkladne
prezrieť a vyskúšať jazdu v niektorých.
Prezentácia áut Prezentácia áut
Vojaci očami detí - 7. ročník výtvarnej súťaže - 3.6. 2008


Súťaž vyhlásil - náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR,
redakcia OBRANA a organizátori Dňa detí s armádou
a Slovenským rozhlasom.
Na súťaži sa zúčastnilo skupinovo 31 škôl.
Porota hodnotila celkovo
246 výtvarných prác.

npor. Vladislav Vavrinec prišiel odovzdať cenu žiakovi
Martinovi Kyselicovi -  8.A,
ktorý získal 3.miesto.

K úspechu mu zablahoželal aj pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík.
1. A a 1. B
školský výlet

Deti z obidvoch tried spolu
s pani učiteľkami  Mgr. P. Ripkovou
a  Mgr. T. Vancovou navštívili na svojom výlete stajne s koníkmi.
Pozorne si prezreli ako koníky bývajú, čím ich kŕmia a samozrejme si aj zajazdili.
Neskôr si pri Váhu zahrali rôzne hry
a urobili "opekačku".
 
Prednáška a beseda
2.6. 2008


Pre niektorých žiakov 7. - 9. ročníka sa konala zaujímavá prednáška a beseda s Ing. D. Mocovou pracovníčkou Európskej komisie
(Úrad boja proti podvodom - OLAF)
v Bruseli.

Žiaci boli oboznámení so štruktúrou a pôsobením jednotlivých inštitúcií EU,
zapojením SR do oblasti eura,
s tvorbou mincí a bankoviek a ďalších zaujímavostí z oblasti EU.

 
MDD na našej škole
Deň detí nielen pre deti
 
 

V kine MAX
boli pre deti našej školy pripravené dve predstavenia.


Deti I. stupňa si
v ankete
zvolili film
KARCOOLKA.

 


Pre starších žiakov
bol pripravený zaujímavý film:

Cesta okolo sveta za 80 dní.


Obidve predstavenia si žiaci
pozreli s nadšením.
Deň detí nielen pre deti
na
školskom dvore.


O 15.00 h sa pred školskými bránami
zhromaždili netrpezlivé deti,
ktoré chceli súťažiť.

Pri obidvoch bránach
účastníkov vítali pani učiteľky
s pomocníkmi z radov žiakov.

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže,
v ktorých si mohli zmerať svoje sily.
Kto absolvoval všetky súťaže,
dostal odmenu.

Hneď pri vstupe dostali evidenčný lístok, na ktorý sa im zaznamenávali
všetky dosiahnuté výsledky.

Pri všetkých súťažných stanovištiach deti privítali pani učiteľky z našej školy, ktorým pomáhali naši žiaci.


Pre deti boli pripravené rôzne
nafukovacie skákadlá,
podľa vekových kategórií.

Tiež si mohli zahrať
"maxi stolný" futbal,
kde namiesto figúriek boli
živí hráči.
Pre všetkých návštevníkov nášho školského dvora bol pripravený bohatý program.

Začali ho svojim vystúpením najmenšie deti zo susednej materskej škôlky svojim programom.
Program pokračoval vystúpeniami detí našej školy, ktorý si pripravili rôzne pesničky, tance,
hrali na gitare,
zahrali rozprávkové predstavenie.
Moderátorka - Andrea Lukáčová,9.B

Neskôr vystúpili hudobné skupiny,
v ktorých vystupovali aj niektorí naši súčasní
aj bývalí žiaci.

Všetkých milo prekvapili vlastnou tvorbou
aj interpretáciou hudby iných hudobných skupín.

Na školskom dvore prebehla aj malá autogramiáda známej speváčky
Jany Uriel Kratochvílovej.
Pri autogramiáde jej asistovali aj členovia
hudobnej skupiny
ILLUMINATICA.

Speváčka bola veľmi príjemná a súhlasila aj s fotografovaním so
svojími fanúšikmi.
 
K vrcholom večera patril krst CD
s rozprávkou o čertíkovi
Danielovi
od rozprávkára pána Pavlendu.

CD nahrali naši žiaci pod vedením
Mgr. A. Gemerovej a v spolupráci
s pánom riaditeľom Mgr. I. Pavlíkom.
Na krste bola prítomná manželka a deti pána Pavlendu.
 

"Zlatý klinec" celého programu
bol koncert speváčky
Jany Uriel Kratochvílovej
a
hudobnej skupiny
ILLUMINATICA.

 

     
   

TOPlist