Popis  novovzniknutých krúžkov:

    CHEMIK
Rozširovanie a upevňovanie učiva. Nadobúdanie praktickej zručnosti pri pokusoch. Ukážka  jednotlivých pokusov. 
 
    MLADÝ REMESELNÍK
Náplňou krúžku bude osvojiť si viaceré výtvarné techniky a priučiť sa aj základom niektorých tradičných slovenských remesiel. Žiaci sa dozvedia zaujímavosti o slovenských tradíciách a vyskúšajú si aj prácu so slaných cestom, hlinou a rôznymi inými materiálmi.
 
    CROSSFIT
Počas cvičenia zapojíte všetky svaly na tele, zlepšíte si kondíciu, vyformujete postavu a získate určitú športovú všestrannosť, pretože crossfit je spojenie gymnastiky, rýchlosti a silového tréningu.
 
    PRECHÁDZKY  MINULOSŤOU

Každý utorok sa spolu vydáme na  cestu do  minulosti. Netradičnou formou spoznáme osobnosti, udalosti, jedlá, módu, pamiatky a zvyky späté s našou históriou.