KRÚŽKY SA ZAČÍNAJÚ OD OKTÓBRA A KONČIA V MÁJI
Názov krúžku Meno vedúceho Ročník Deň, hodina Miesto
Výtvarný krúžok Lubjáková 1. stupeň Pondelok 1.B
Šikovné rúčky Reháková Gajdúšková 3. a 4. ročník Pondelok
13,30-15,00
3.B
Flauta,
pokročilí
Ripková 2. - 4. ročník Pondelok
13,30-15,00
3.C
Maškrtníček Jančová 2. - 3. ročník Pondelok
14,00-15,30
Kuchynka
Hravá angličtina Čudaiová 1. - 2. ročník Pondelok
13,30-15,00
 
Interpretácia sfilmovaných literárnych diel Bierovská Martinisková 5. - 7. ročník Streda
14,00-15,30
 
Gitarový krúžok
len pokročilí
Ivanovičová 4. - 9. ročník Pondelok
14,00-16,00
 
Redakčný krúžok Oravcová 4.- 9. ročník Štvrtok
14,00-15,30
PC2
Hrnček var Oravcová 4. - 9. ročník Utorok
14,00-15,30
Kuchynka
SJL-Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
Gemerová 9.A    
SJL-Budem stredoškolák
/Príprava na testovanie 9/
Gemerová 9.B    
M-Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
Kiššová 9.A    
M-Budem stredoškolák
/Príprava na testovanie 9/
Šmatláková 9.B    
Badminton krúžok Gašparovič   Pondelok
17,30-19,00
Telocvičňa
Badminton Klub Klimo   Utorok, Štvrtok
17,00-18,30
Telocvičňa
Volejbal Gábor 3 .- 6. ročník Pondelok
15,00-17,00
Telocvičňa
Angličtina Vavríková 5. - 6. ročník Streda
14,00-15,30
 
Pohybové hry  Coboriová 3. - 4. ročník Streda
14,00 - 15,30
Telocvičňa
Florbal - dievčatá Coboriová 2. stupeň  Utorok
14,00 - 15,30
Telocvičňa
Florbal - chlapci Vlnka 2. stupeň  Piatok
14,00 - 15,30
Telocvičňa
Športové hry Kollerová žiaci ŠKD Štvrtok
16,00-17,00
Telocvičňa
Loptové hry Pavlíková žiaci ŠKD Utorok
16,00-17,00
Telocvičňa
Miniateliér Aková-Zaťková žiaci ŠKD streda
16,00-17,00