KRÚŽKY SA ZAČÍNAJÚ OD OKTÓBRA A KONČIA V MÁJI
Názov krúžku Meno vedúceho Ročník Deň, hodina Miesto
Výtvarný krúžok Lubjáková 1. ročník
2. - 4. ročník
Pondelok
13,30-15,00
15,00-16,30
 
Učebňa ANJ
Vareška Reháková Gajdúšková 3. a 4. ročník Streda
14,00-15,30
Kuchynka
Flauta,
pokročilí
Ripková 2. - 4. ročník Pondelok
13,30-15,00
3.C
Maškrtníček 1
Maškrtníček 2
Jančová 2. - 3. ročník Pondelok
14,00-15,30
15,30-17,00
Kuchynka
Hravá angličtina Čudaiová 1. - 2. ročník Pondelok
13,30-15,00
Učebňa ANJ
Interpretácia sfilmovaných literárnych diel Bierovská Martinisková 5. - 7. ročník Streda
14,00-15,30
PC 2
Gitarový krúžok
len pokročilí
Ivanovičová 4. - 9. ročník Pondelok
14,00-16,00
4.A
Redakčný krúžok Oravcová 4.- 9. ročník Štvrtok
14,00-15,30
PC 2
Hrnček var Oravcová 4. - 9. ročník Utorok
14,00-15,30
Kuchynka
Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
Kiššová
Gemerová
9.A Utorok 0. h, 6. h
Štvrtok 0. h
 
9.A
Budem stredoškolák
/Príprava na testovanie 9/
Šmatláková
Gemerová
9.B Utorok 0. h, 6. h
Štvrtok 0. h
 
9.B
Badminton krúžok Gašparovič   Pondelok
17,00-18,30
Telocvičňa
Badminton Klub Klimo   Utorok, Štvrtok
17,00-18,30
Telocvičňa
Volejbal Gábor 3 .- 6. ročník Pondelok
15,00-17,00
Telocvičňa
Angličtina Vavríková 5. - 6. ročník Streda
14,00-15,30
 
Pohybové hry  Coboriová 3. - 4. ročník Streda
14,00 - 15,30
Telocvičňa
Florbal - dievčatá Coboriová 2. stupeň  Utorok
14,00 - 15,30
Telocvičňa
Florbal - chlapci Vlnka 2. stupeň  Piatok
14,00 - 15,30
Telocvičňa
Športové hry Kollerová žiaci ŠKD Štvrtok
16,00-17,00
Telocvičňa
Loptové hry Pavlíková žiaci ŠKD Utorok
16,00-17,00
Telocvičňa
Malý kuchár Aková-Zaťková 2. - 3. ročník Štvrtok
15,00-16,30
Kuchynka
Turistický krúžok Coboriová
Vlnka
5. - 9. ročník Piatok
Sobota

Trenčín a okolie