KRÚŽKY SA ZAČÍNAJÚ OD OKTÓBRA A KONČIA V MÁJI
 
Názov krúžku Meno vedúceho Ročník Deň, hodina Miesto
Angličina hrou I. Mgr. Jurzová 1. ročník Pondelok
13,15 - 15,15
3.C
English Club Ing. Vavríková 5. ročník Pondelok
14,00 - 16,00
spoloč. miest./
jazyk. učebňa
 
Gitarový krúžok
začiatočníci
Mgr. Ivanovičová 1. - 3. ročník Pondelok
13,00 - 15,00
3.A
Gitarový krúžok
pokročilí
Mgr. Ivanovičová 4. - 7. ročník Pondelok
15,00 - 17,00
3.A
Výtvarný krúžok I. Mgr. Lubjáková 1. - 2. ročník Pondelok
13,30 - 15,30
učebňa ANJ,
B blok, prízemie
Výtvarný krúžok II. Mgr. Lubjáková 2., 3., 4. ročník Pondelok
15,30 - 17,30
učebňa ANJ,
B blok, prízemie
Badminton krúžok p. Klimová 1. - 4. ročník Utorok
16,00 - 18,00
Telocvičňa
Badminton Klub p. Klimo   Utorok, Štvrtok
17,00 - 19,90
Telocvičňa
Vareška - Maškrtníček Mgr. Žemberová 3. ročník Utorok
14,00 - 16,00
kuchynka
Florbal - chlapci Mgr. Vlnka 5. - 9. ročník Streda
14,30 - 16,30
Telocvičňa
Vareška Mgr. Reháková-Gajdúšková 3. - 4. ročník Streda
14,00-16,00
kuchynka
SJL-Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
Mgr. Rychtárechová 9.A Streda
7,00-8,00
9.A
Angličtina hrou II. Mgr. Jurzová 1. - 2. ročník Štvrtok
13,15-15,15
3.C
Angličina hrou III. Mgr. Čudaiová 3. - 4. ročník Štvrtok
13,15-15,15
3.A
Flauta,
pokročilí
Mgr. Ripková   Štvrtok
13,30-15,30
4.C
Mladý biológ Mgr. Kresánková 3. - 6. ročník Štvrtok
14,00-16,00
digit. učebňa
B blok, 1. posch.
Redakčný krúžok Mgr. Oravcová 5. - 9. ročník Štvrtok
14,00-16,00
PC II.
B blok, 2. posch
SJL-Budem stredoškolák
/Príprava na testovanie 9/
Mgr. Rychtárechová 9.B Štvrtok
7,00-8,00
9.B
M-Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
PaedDr. Šmatláková 9.A Štvrtok
7,00-8,00
9.A
M-Budem stredoškolák
/Príprava na testovanie 9/
PaedDr. Šmatláková 9.B Piatok
7,00-8,00
9.B
Florbal - dievčatá Mgr. Coboriová 5. - 9. ročník Piatok
14,00 - 16,00
Telocvičňa
Turistický krúžok Mgr. I. Harušťáková
Mgr. T. Vancová
3. - 6. ročník Piatok, Sobota   
Za krásami prírody Mgr. Vaculková
Mgr. Pipitová
6. - 8. ročník Piatok, Sobota