KRڎKY SA ZAČÍNAJÚ OD OKTÓBRA A KONČIA V MÁJI
 
Názov krúžku Meno vedúceho Ročník Deň, hodina Miesto
Crossfit Mgr. Gagová 5. 7. ročník štvrtok                  14.20 - 16.20 telocvičňa
English Club Ing. Vavríková 5. ročník utorok            14.00 - 16.00 spoloč. miest./
jazyk. učebňa
 
Florbal dievčatá Mgr. Coboriová 5. - 9. ročník pondelok        14.30 -16.30 telocvičňa
Florbal - chlapci Mgr. Vlnka 5. - 9. ročník streda
14.30 - 16.30
telocvičňa
Gitarový krúžok  Mgr. Ivanovičová  3. - 7.  ročník pondelok 
13.30 - 15.30
3.A
Chemik Mgr. Labuda 8. - 9. ročník streda                           14.00 - 16.00 učebňa fyziky
Mladý biológ Mgr. Kresánková 5. - 7. ročník pondelok             14.00 - 16.00 5.A
Mladý remeselník Mgr. Mikulová 5. - 7. ročník pondelok             14.00 - 16.00 kuchynka
Pohybové hry Mgr. Maršálková 1. - 2. ročník piatok                   14.20 - 16.20 telocvičňa
Prechádzky minulosou Mgr. Gregorová 5. - 7. ročník utorok                   13.30 - 15.30 spoločenská miestnos
Redakčný krúžok Mgr. Chochlíková Mgr. Kresánková 4. - 9. ročník pondelok      13.30 - 15.30  
Školská liga Mgr. Coboriová         Mgr. Vlnka 1. - 9. ročník   telocvičňa         ihriská
Výtvarný krúžok  Mgr. Lubjáková 3. -  4. ročník pondelok
13,30 - 15,30
učebňa ANJ,
B blok, prízemie
SJL -Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
Mgr. Mikulová 9. ročník utorok             6.55 - 7.55 9.A
MAT -Zvládneme to
/Príprava na testovanie 9/
Mgr. Novosadová 9. ročník štvrtok           12.40 - 13.40 9.A