KRÚŽKY:

Záujmové vzdelávanie - krúžky na školský rok 2022/2023 sa budú realizovať, ak to súčasná situácia umožní.
Krúžky sa otvoria pri dostatočnom množstve prihlásených.
 

Názov krúžku Meno vedúceho Ročník Deň/Čas
Angličina hrou I. Mgr.Ivanovičová 1.-2. ročník pondelok 13.30-15.00
EnglishGrammar in Use I. Mgr.Jurzová 5.-6. ročník utorok 14.00-15.30
EnglishGrammar in Use II. Mgr.Jurzová 7.-9. ročník piatok 14.00-15.30
Kurz háčkovania Mgr.Jurzová 5.-9. ročník štvrtok 14.00-15.30
Konverzácie v nemeckom jazyku  PhDr. Ondrejková 8.-9.ročník utorok 14.00 - 15.30
Španielsky jazyk pre začiatočníkov Mgr.Zajacová 7.-9. ročník utorok 14.00-15.30
Príprava na T9 Mgr. Kiššová 9. ročník streda 7.10-7.55
Príprava na T9 PaedDr.Šmatláková 9. ročník piatok 7.00-7.45
Príprava na T9 Mgr.Králová 9. ročník piatok 12.45-13.30
Mladý biológ Mgr.Kresánková 5.-6. ročník utorok 14.00-15.30
9-prstý remeselník Mgr. Labuda 2.stupeň utorok 14.00-15.30
Počítačový krúžok Mgr.Labuda 2.stupeň štvrtok 14.00-15.30
Tvoríme v dielni Ing.Mgr. Kyselicová chlapci 2.stupeň pondelok 14.30-16.00
Pohybové hry Mgr.Maršálková 3.-4. ročník štvrtok 13.30-15.00
Pohybové hry Mgr.Maršálková 1.-2. ročník piatok 13.30-15.00
Literárno-dramatický Mgr.Aková-Zaťková 1.-2. ročník pondelok 12.30-14.00
Literárno-dramatický Mgr.Aková-Zaťková 3.-4. ročník piatok 12.30-14.00
Volejbal Mgr.Coboriová 2.stupeň pondelok 14.30-16.00
Florbal - chlapci Mgr. Vlnka 7. - 9. ročník streda 14.00-15.30
Florbal - dievčatá Mgr.Coboriová 2.stupeň utorok 14.30-16.00
Turistický krúžok Mgr.Pipitová/      Bc.Talianová 6.-9. ročník sobota 1x mesačne / 8.00-15.00
Tradičné ručné práce (šitie,vyšívanie,pletenie) Bc.Talianová 5.-8. ročník pondelok 14.00-15.30