Máj 2009
 
Comenius - návšteva žiakov a učiteľov zo škôl v Taliansku, Severnom  Írsku, Španielsku a Nemecku   
20. 5. -  24. 5. 2009
Pre všetkých učiteľov a žiakov z hosťovských škôl si naši žiaci spolu s 
pani učiteľkami pripravili bohatý a pestrý program.
Prezreli si našu školu a zúčastnili sa niekoľkých vyučovacích hodín.
Pre hostí, rodiny v ktorých boli ubytované deti, rodičov a učiteľov bol v piatok pripravený spoločenský večer,
kde sa všetci dozvedeli niečo o partnerských školách.
Žiaci aj učitelia dostali "Certifikát odvahy" , v ktorom majú potvrdené,
že zvíťazili nad svojím strachom v nočnej hre na Soblahove.
V závere predviedli hosťom krásu slovenského folklóru tanečníci súboru
Radosť, v ktorom tancujú a hrajú aj naši žiaci.
O to aby hostia ochutnali aj špeciality slovenskej kuchyne sa postarali
učitelia, rodičia
aj ostatní zamestnanci našej školy.

Na pestrom stole boli rôzne sladkosti, špeciality studenej kuchyne,
ovocie a rôzne iné dobroty.
 
Všetkým veľmi chutilo.

foto: K.Hol,8.B+kys

31.5. 2009 - 7.6. 2009  -  Film Festival Zlín 2009

49. mezinárodní festival pro děti a mládež

Za reprezentáciu školy v rôznych vedomostných, športových
a umeleckých súťažiach,
prežijú dve žiačky našej školy osem výnimočných dní v atmosfére
najstaršieho festivalu filmov pre deti a mládež na svete,
ako členky detskej poroty.
Daniela Šťastná, 9.A

Fyzikálna olympiáda
okresné kolo - úspešná riešiteľka
Olympiáda v Aj
okresné kolo - 3. miesto
Olympiáda v Nj
okresné kolo - 4. miesto
TOP Expert - Aj
4. miesto, celoslovenské kolo
Florbal
Pavlína Kotrhová, 7.A

Geografická olympiáda
okr. kolo - 1.miesto/ kraj. kolo - 3.miesto
Dejepisná olympiáda
okresné kolo - 4.miesto

Olympiáda v Aj
okresné kolo - 1. miesto
Šaliansky Maťko
okresné kolo - 2. miesto
 

Besiedky ku dňu matiek
 
V  triedach I. stupňa sa konali besiedky plné krásneho programu, ktorý si pripravili pre svoje maminky a babky deti spolu s pani učiteľkami
a vychovávateľkami v ŠKD.

Deti zatancovali, zaspievali, zahrali
a nakoniec odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

                                                foto z 3.B

Deň matiek v KS Dlhé Hony
Deti z ŠKD s  pani vychovávateľkou
I. Slimákovou si pripravili bohatý
a pestrý programu ku dňu matiek,
ktorý predviedli dôchodcom
v KS Dlhé Hony.

Veľkou odmenou pre všetky deti bol milý úsmev a radosť v očiach všetkých mám.

 
11. 5. 2009
Exkurzia v Autosalóne Krška, s.r.o. Mercedes-Benz,  Bánovce nad Bebravou
Žiaci 8. A a 8. B triedy spolu s pani učiteľkami Mgr. E. Novosadovou
a Ing. J. Kyselicovou,
navštívili Autosalón Krška,
kde si mohli pozrieť predajňu a servis automobilov značky Mercedes-Benz.

Celou exkurziou nás sprevádzal
pán Laurinčík, ktorý žiakom všetko vysvetlil a ochotne odpovedal na ich zvedavé otázky.

Exkurzia bola v rámci projektu:

Poznávaj svet práce

Odmena pre najusilovnejšie žiačky

Prelet nad mestom Trenčín
Odmenené  žiačky:

Daniela Šťastná, 9.A
Pavlínka Kotrhová, 7.A
Rebeka Petrtýlová, 7.A
 
Kliknutím zväčšiť V spolupráci so spoločnosťou
 
SEAGLE
AIR

sa vedeniu našej školy podarilo zabezpečiť pre žiačky, ktoré reprezentujú školu v rôznych vedomostných súťažiach, krásnu odmenu - prelet nad mestom Trenčín.

Táto spolupráca medzi našou školou
a leteckou spoločnosťou je aj
v rámci projektu:
Poznávaj svet práce
7. mája 2009

Exkurzia - ČOV Pravobrežná, Trenčín
Žiaci 8.B triedy spolu so svojou
triednou učiteľkou Ing. Kyselicovou,
sa zúčastnili zaujímavej exkurzie, na ktorej mali možnosť sledovať, ako končí odpadová voda aj z ich domácností
a čo sa s ňou musí urobiť, aby mohla byť opäť vypustená do rieky Váh.

Táto exkurzia nadväzuje na učivo z prírodovedných predmetov
a tiež je súčasťou projektu :

Poznávaj svet práce
V úvode exkurzie sme si pozreli, ako pracuje riadiace centrum čističky,
kde nám vedúci ČOV pán P. Habánek vysvetlil všetky procesy,
ktoré sa s odpadovou vodou dejú.
Postupne sme si prezreli všetky prevádzky čističky, kde nám pracovníci odborne všetko vysvetlili
a veľmi ochotne odpovedali na všetky zvedavé otázky.
Za celú exkurziu veľmi pekne ďakujeme, aj pánovi Janišovi,
ktorý v ČOV pracuje ako operátor.
Veľmi sa nám páčila aj "labradorka" Tessi, ktorá čističku poctivo stráži.
Predstavenie pre žiakov I. a II. stupňa
pán Kulíšek si pre našich žiakov pripravil dve predstavenia
Predstavenie pre II. stupeň
Na začiatku obidvoch predstavení si pán Kulíšek (ako šašo),  vybral dobrovoľníkov na post kráľa, princeznej a dvoch rytierov, ktorí budú kráľa ochraňovať
a pomáhať pri záchrane princeznej.

Na dlhej ceste za záchranou, jazdili na koňoch a bojovali medzi sebou.
Samozrejme vyhral šašo,
ktorý mohol princeznú priviesť kráľovi
- ako odvážny rytier.
Po svadbe bol svadobný pochod, kde sa kráľ a kráľovná predviedli svojim poddaným.

O svoje pocity a fotografie sa s nami podelila Karin H., 8.B

30. apríla 2009
Zdravotnícka súťaž - okresné kolo
Kliknutím zväčšiť
Súťažné družstvo, ktoré odborne viedla pani učiteľka Mgr. M. Vaculková
sa zúčastnilo zdravotníckej súťaže,
ktorá sa konala na ZŠ Hodžova, TN.

Školu reprezentovali žiaci:

K. Holotová, L. Markovská,
L. Michalec, M. Biras ,
M. Dolinský a M. Oravec,
všetci z 8.B triedy.
 
TOPlist