Marec 2009
 
Krajské kolo -  Dejepisnej olympiády - 31. 3. 2009
 
Pani učiteľka Mgr. H. Kišková v spolupráci s KŠU v Trenčíne
organizovala v našej škole
krajské kolo Dejepisnej olympiády.
Dejepisná olympiáda Dejepisná olympiáda
Návšteva knižnice M. Rešetku
 
Žiaci 2. B triedy sa spolu s pani učiteľkou Mgr. Tatianou Vancovou  zúčastnili na besede vo verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne.

Stretli sa so spisovateľkou
pani Vierou Valachovičovou - Ryšavou.
Na zaujímavej besede si prečítali úryvok z autorkinej knižky a potom sa mohli opýtať na všetko,
čo ich zaujímalo.

Vo verejnej knižnici si deti môžu požičať autorkinu knižku:
Z ježkovej kapsičky.

ukážka z knižky >>
Beseda v knižnici Autogramiáda - V. Valachovičová - Ryšavá
Oceňovanie úspešných žiakov
 
Pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík odovzdal diplomy a odmeny
niektorým úspešným žiakom.

Šimon Fortuna, 5. B trieda dostal list s prekvapením od vojaka Petra Uhlíka, ktorý pôsobí ako vojak SR v misii UNICYP na Cypre, ako poďakovanie za vianočný pozdrav.Šimon Fortuna Pavlínka Kotrhová Pavlínka Kotrhová, 7.A dostala odmenu a knihu za:
1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
a
1. miesto v školskom kole
"Šaliansky Maťko".


 
Vladan Glončák, 9.A
za 5. miesto v okresnom kole
Geografickej olympiády
Miška Tureková, 4.A
za 1. miesto v školskom kole
"Šaliansky Maťko"
  Prednáška  pre žiakov 9. A a 9. B - 19. 3. 2009
Príslušníci Regrutačného strediska Trenčín navštívili našu školu. Dôvodom návštevy bolo poďakovanie žiakom, ktorí posielali vianočné pozdravy slovenským vojakom pôsobiacim v zahraničných misiách.

Náčelník Regrutačného strediska Trenčín kapitán Peter Lakota priblížil žiakom krátkou prezentáciou hlavné úlohy a povinnosti našich vojakov v zahraničných misiách.


viac >>
Prednáška o Afganistane
Telesná výchova inak - 2.B
"sánkovačka"
O tom, že sa hodiny telocviku dajú prežiť aj mimo telocvične sa presvedčili aj deti 2.B triedy,
ktoré spolu s pani učiteľkou
Mgr. T. Vancovou využili sneh
a išli sa sánkovať.
O tom, že tam bolo dobre, svedčia aj naše fotografie.
kliknutím zväčšiť

 
  Prednášky a besedy  pre žiakov piateho a ôsmeho ročníka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,
oddelenie výchovy k zdraviu,

pripravil pre deti 5. A a 5.B
besedu na tému:
Prevencia úrazovosti u detí

a pre žiakov 8.A a 8.B
prednášku s besedou na tému:
Ochorenie AIDS a prevencia

 

Prednáška o zdraví
 
TOPlist