Október  2007
 
23. 10. 2007 Prezentácia mesta Trenčín
vo Viedni
Viedeň - Centrope Days
Zriaďovateľ našej školy  -
Mesto Trenčín,
prezentovalo svoje aktivity
a projekty
v Donauzentre vo Viedni.

Súčasťou prezentácie mesta bola aj
prezentácia škôl, ktoré sa nachádzajú
na území nášho mesta.
Naša škola bola vybraná zo všetkých základných škôl v meste,
na základe svojich aktivít a úspechov dosiahnutých v minulom
školskom roku.
Viedeň - Centrope Days Pani učiteľka Mgr. Koprivňanská
a žiačky - Ema Balaščáková,
Natália Kaščáková,
Michaela Pavlíčková - 7. A trieda
a Sára Nitsch - 5.A trieda,
prezentovali našu školu
krátkym programom,
v ktorom ukázali, čo všetko sa deje
v našej škole.

Pozrite si video >>
( Prezentácia našej školy je
asi v polovici videozáznamu)
Viedeň - Centrope Days Viedeň - Centrope Days
24. októbra 2007


Beseda o výbere strednej školy


Žiaci 9. A a 9. B
sa mohli na besede

s pani Vierou Chochlíkovou

(ekonomická manažérka)
 SSOŠ Kubranská 80, Trenčín

dozvedieť o štúdiu
v odbore:
"Škola podnikania"


Organizátorka:
vých. porad. PaedDr. O. Šmatláková
 
19.10. 2007
Vystúpenie Cirkusu Karlson
Cirkus Karlson
Cirkus Karlson predviedol dve vystúpenia
( pre I. a pre II. stupeň ).


Fotogaléria >>>
Cirkus Karlson
Čo záhrada dala
18. 10. 2007


Žiaci 2.A a 2.B
s pani učiteľkami
Mgr. Ivanovičovou a Mgr. Mišíkovou

sa zúčastnili zaujímavej výstavy,
kde mohli objaviť známe aj neznáme
druhy ovocia a zeleniny.
Čo záhrada dala Čo záhrada dala
Čo záhrada dala
17. 10. 2007


Projekt s mestskou políciou
"Správaj sa normálne"


S deťmi 5.A a 5.B pracovala
pani Kmecová.
 
 
5.A - Správaj sa normálne

5.10. 2007

 
Prednáška- Južná Amerika

prednášajúci: p. Tomáš Derka

Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava
Katedra ekológie


Žiaci siedmeho ročníka sa na zaujímavej prednáške dozvedeli veľa nových informácií, ktoré pri cestovaní po Kolumbii a Venzuele nazbieral Trenčan - pán Derka.

 
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť

TOPlist