Dokumenty:  
Súhrnné správy

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk


 
Základná škola
Bezručova 66
911 01 Trenčín
zastúpené: Mgr. Ivan Pavlík
IČO: 31870431
DIČ: 202 131 1798