Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole, Bezručova 66, Trenčín
 

P. č. Priezvisko a meno, titul Funkcia v RŠ Zastupuje
1. Lintnerová Markéta JUDr. člen rodičov
2. Nováková Ingrid člen rodičov
3. Starinský źuboš Ing. člen rodičov
4. Vaňová Zuzana MUDr. člen rodičov
5. Compežová Natália, Mgr. člen nepedagogických zamestnancov
6. Čudaiová Martina, Mgr. člen pedagógov
7. Šmatláková Ožga, PaedDr. predseda pedagógov
8. Medal Richard, Mgr. člen zriaďovateža
9. Struhárová Eva člen zriaďovateža
10. Moško Michal, Mgr. člen zriaďovateža
11. Žďársky Šimon, MUDr. člen zriaďovateža