26. 9. 2008 - Park miniatúr Matúšovho kráľovstva v Podolí.  
kliknutím zväčšiť
Žiaci 6. A triedy sa spolu s pani učiteľkou
 Mgr. J. Mahríkovou
zúčastnili exkurzie, ktorú mali ako odmenu za víťazstvo v minuloročnej súťaži o čistotu tried:
Spojme sily pre čistú školu !

Tento projekt sme organizovali v rámci kampane, ktorú organizovalo mesto Trenčín pod názvom:
"Spojme sily pre pekný Trenčín"

kliknutím zväčšiť Miniatúry hradov
kliknutím zväčšiť

Deň EURA

Do zavedenia spoločnej európskej meny na Slovensku zostáva 100 dní
( 27.9.) a preto sa na našej škole uskutočnila EUROSÚŤAŽ.
Zástupcovia jednotlivých tried odpovedali na desať otázok a tak si medzi sebou mohli preveriť, aké majú vedomosti o našej novej mene.

Súťažné otázky >>

 

Výsledky:

Umiestnenie tried:

1. miesto: 7.A
(16 b)

Rebeka Petrtýlová
Pavlínka Kotrhová
Martin Vavro

 

7.A
2. miesto:
( 15 b )

6. A
Anetka Mauxová
Matúš Kaščák
Tánička Závodská

 a

9.B
6.A
8. A 3. miesto:     ( 14 b )
8. A
Andrea Martišová
Ester Malá
Michal Puček
8. B
Michal Biras
Nikolka Podoláčková
Michal Jánošík
 
8. B
4. miesto: ( 13 b )
9. A  a  6.B
5. miesto: ( 12 b )
5 .A
6. miesto: ( 7 b )
5. B
9. A 5. B 5. A
Vernisáž súťaže
organizovanej v rámci projektu
s políciou
"Správaj sa normálne"

Žiaci 6. A a 6. B sa zúčastnili výtvarnej súťaže, "Môj policajt",
najlepšie práce boli ocenené diplomom.
20. 9. 2008

Púšťanie šarkanov
Ostrov v Trenčíne

Deti z turistického krúžku
spolu s rodičmi a  vedúcimi:
pani vych. Sokolovou a
Mgr. Ivanovičovou
využili jesenné počasie a strávili príjemné chvíle pri púšťaní šarkanov
a opekaní.
Púšťanie šarkanov Púšťanie šarkanov Púšťanie šarkanov
18. septembra 08
Návšteva v priestoroch firmy

SEAGLE
AIR
Žiaci 8. A spolu
s triednou pani učiteľkou
Mgr. E. Novosadovou,
navštívili priestory letiska v Trenčíne, kde im odborníci porozprávali o tom, ako letisko funguje,
prezreli si  lietadlá a mali možnosť do lietadla aj nastúpiť.

Návšteva sa konala v rámci projektu pre žiakov našej školy
o voľbe povolania.
8. A-  letisko Trenčín
8. A-  letisko Trenčín
Všetkým žiakom, ich rodičom
a priateľom školy,
posiela srdečný pozdrav
speváčka

Jana URIEL Kratochvílová
so svojou skupinou.
Školský rok 2008 /  09 - 2.9. 2008
Slávnostný začiatok  školského roku
 
Tento rok sa brány našej školy otvorili 2. septembra.

Najviac sa na prvý školský deň
určite tešili prváci.
Aby sa im v škole páčilo, prišiel ich osobne privítať pán primátor
Ing. Branislav Celler.
V mene mesta Trenčín prváčikom odovzdal pekné knižky.

fotogaléria >>
1. školský deň
Pána primátora v škole privítali naše žiačky a
pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík.
 
Spolu so sladkosťami a malými darčekmi prišli do 1. A a 1. B na návštevu žiaci 9.A a 9.B, ktorí takto symbolicky odovzdali novým žiakom štafetu.
 
TOPlist