23. 5. 2007

 Beseda o ochrane prírody


V ŠKD v oddelení pani vychovávateľky Janky Matlovej
sa konala beseda s pánom Balušíkom.

Dozvedeli sme sa zaujímavosti o chránených územiach, o kvetoch a zvieratkách.
Deti na záver besedy kládli
pánovi Balušíkovi množstvo zvedavých otázok.

17.5. 2007
"Moja rozprávka"  - výtvarná súťaž


Pani vychovávateľka Janka Reháková usporiadala pre deti z ŠKD zaujímavú súťaž v kreslení kriedou na chodník.

Chodníky a ihriská v areáli školy ožili rozprávkovými postavičkami, vílami, princeznami.
Prišli tam aj Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi, tri prasiatka, či Spider-Man.

17.4. 2007
"Čo vieš o prírode"  - prírodovedná súťažV ŠKD sa konala zaujímavá prírodovedná súťaž pod názvom:

"Čo vieš o prírode".

Súťaž pripravila pani vychovávateľka
Janka Matlová.
Deti si preverili svoje vedomosti a získali zaujímavé odmeny.

18.4. 2007
Prvá pomoc v praxiPani Mráziková, profesorka
na SŠZ v Trenčíne
so svojimi zdravotnými sestrami a asistentom prišli v popoludňajších hodinách do ŠKD, kde si mohli deti
3. a 4. oddelenia vyskúšať prvú pomoc v praxi.
 

Tvorivá dielňa - rodičia a deti
29.3.2007

Skupina rodičov a detí sa stretla v ŠKD
na tvorivej dielni, ktoré bola zameraná na  výzdobu k Veľkej noci.
Mamičky, ockovia a deti mali možnosť vyskúšať si zdobenie vajíčok rôznymi technikami.
Ako sa im darilo si môžete pozrieť v malej


Akciu pripravili pani vychovávateľky
Janka Reháková a Janka Matlová.

Marec - Mesiac knihy
23.3.2007


Deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateľky J. Matlovej navštívili knižnicu na Dlhých Honoch, kde sa zúčastnili kvízu - "Čo vieš o knihách?", ktorý pripravila pani vychovávateľka k "Marcu - Mesiacu knihy".
Prečítali si aj rozprávkové knižky.
No a nakoniec boli odmenené sladkosťami.

 

Veľká noc v ŠKD - všetky oddelenia
22.3.2007


Pani vychovávateľky vo všetkých oddeleniach si pripravili tvorivé dielne na tému - "Veľká noc".

Deti si mohli vyrobiť ovečku, kohútika, zajačika, alebo zlatý dážď.


Detské rúčky tvorili -
pozrite sa, či sa im to vydarilo. 23. 3. 2007Výrobky zo slaného cesta
rodičia, deti a pani vychovávateľka D. Sokolová.


 

     

22.3. 2007

Medzi deti v ŠKD zavítala psia rodinka. Otec - Macko so svojou dcérou - Janou.
Rodinka vážiaca 130 kg sa dobre cítila medzi deťmi a všetci spoločne ich obdivovali.
Je to vzácne plemeno - Bullmastiff. Majiteľ pán Štefánik nám prezradil, že je veľmi priateľské k deťom.
 

16. marec 2007
Športové popoludnie pre rodičov a deti


Pani vychovávateľky
J. Reháková a J. Matlová
si pripravili pre rodičov a deti športové popoludnie, ktorého sa zúčastnili v hojnom počte -
40 cvičencov.

Cvičili aerobik a súťažili v športových disciplínach, ako je kotúľ, podliezanie, preskoky a silové cvičenia.

14.3.2007
Zdravotnícka príprava v ŠKDDeti v ŠKD v skupinách pani vychovávateliek
D. Sokolovej a B. Mojžišovej
si mohli vyskúšať rôzne techniky pri ošetrovaní zranení.

O odbornú stránku celej akcie sa postarala pani Mráziková  a jej žiačky.

(
Stredná  zdravotnícka škola v Trenčíne)

 

14.2.2007
Karneval v ŠKD


Pre deti navštevujúce
Školský klub detí
sa konal veselý karneval
plný krásnych masiek.

Všetky deti boli za svoje masky odmenené a veľmi dobre sa zabavili.


 


Deti v ŠKD - oddelenie tety Dady Sokolovej
si v piatok priviedli do školy svojich rodičov a súrodencov
a vrhli sa na maľovanie kameňov.
O tom, že sa im darilo svedčí aj pár našich fotografií.

 


9.2. 2007

Maľovaná kamene

Január  2007
Karnevalové masky
V dobe plesov a bálov  sa  pripravujú  aj deti z krúžku tvorivej dielne v ŠKD
pod vedením pani vychovávateľky
J. Rehákovej na svoj karneval
výrobou masiek.
Masky sú zhotovené kašírovaním a sadrovým odtlačkom.


 

19. 1. 2007
Beseda o ochrane prírody


V ŠKD - oddelenie p. Sokolovej,
sa konala malá beseda s pánom Balušíkom.
Deti mali možnosť dozvedieť sa niečo o tom, ako žijú zieratká v zime, ktoré sú zákonom chránené, čím sa kŕmia a množstvo iných užitočných a zaujímavých informácií.

 

8. 12. 2006
Vianočné dielničkyAj v tomto predvianočnom období si v ŠKD pani vychovávateľky
J. Reháková a J. Matlová pripravili tvorivú dielničku pre deti a rodičov.
Spolu si naaranžovali krásne vianočné svietniky.

 


12.12.2006
Vianoce v ŠKDDeti vo všetkých oddeleniach ŠKD si v predvianočnom období pripravili pod vedením vychovávateliek pekné vianočné ozdoby.

 

29. 11. 2006
Kultúrne centrum


Deti II.  oddelenia ŠKD si v keramickej dielni mohli vyskúšať svoju zručnosť pri práci s hlinou.
Aktivitu pre nich pripravila pani vychovávateľka Sokolová.

 V dňoch
20.11.27.11.
sme mali v ŠKD pre deti všetkých oddelení besedu s pánom policajtom - Kudličkom.
Témou besedy bola bezpečnosť detí na cestách. Besedu pre deti pripravila p. vychovávateľka J. Matlová.


        


25. 10. 2006
Jeseň v ŠKD


V tvorivej dielničke si deti spolu s pani vychovávateľkami D. Sokolovou, B. Mojžišovou, J. Rehákovou a J. Matlovou  vyrobili veselých šarkanov a iné pekné výrobky.

   Turistická vychádzka rodičov a detí
21.10.2006 - Inovec


Spolu s rodičmi zažili deti a pani vychovávateľky J. Matová a J. Reháková pekný deň v prekrásnej prírode.

 

13.10. 2006

Veselé vyrezávanie tekvicových strašidiel


Deti II. oddelenia ŠKD spolu s rodičmi, p. učiteľkou Ivanovičovou a p. vychovávateľkou Sokolovou zažili pekné popoludnie pri vyrezávaní veselých tekvicových strašidiel.

 Tvorivé hry detí v ŠKD


V školskom klube detí sa každý deň deje niečo nové a zaujímavé.
Okrem krúžkovej činnosti pre deti pripravujeme veľa zaujímavých podujatí, súťaží, kvízov a vychádzok.


 

október  2006

Tvorivá dielňa -
tekvicové staršidlá


5.10. 2006
III. oddelenie - p. J. Reháková
IV. oddelenie - p. J. Matlová 

Spolupráca s rodičmi v ŠKD je na veľmi dobrej úrovni. Už tradične organizujeme spoločné stretnutia rodičia - deti - vychovávateľky na tvorivých dielňach a turistických vychádzkach.
Jesennou témou boli tekvicové strašidlá.
Tekvicové strašidlá vyrábali rodičia, deti ( 2.A, 2.B, 4.A ),  súrodenci a starí rodičia. Úprimnú radosť z práce malo 84 zúčastnených detí a "dospelákov".

Podujatie sa uskutočnilo 5.10. 2006 o 16,00 v školskej jedálni.


 


Návšteva knižnice

4.10. 2006
III. oddelenie - p. J. Reháková

 
Návšteva knižnice v KS na Dlhých Honoch v Trenčíne. Deti si rozvíjajú svoju čitateľskú gramotnosť, učia sa zaobchádzať s knihami a zapojili sa do súťaže "Celá trieda číta".


               

Gymnastický krúžok

pracuje v ŠKD už niekoľko rokov. Deti na krúžku cvičia na rôznych náradiach. Môžu využívať svoju tvorivosť a fantáziu pri tvorbe jednotlivých zostáv, či už na hrazde, kladine, alebo žinenkách.
Zúčastnili sme sa aj na gymnastickej súťaži.

vedie:   p. vychovávateľka
Janka Matlová

 Dopravná súťaž

Aby sme vedeli, ako sa máme pohybovať na ceste a správať sa zodpovedne, preverili sme si svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej súťaži.         


3.10. 2006
p. D. Sokolová


 


Krúžky -
Tvorivá dielňa a Šikovné ruky

pracujú v ŠKD už niekoľko rokov. Deti na krúžkoch maľujú, modelujú, kreslia, pracujú s netradičným materiálom, čím si rozvíjajú fantáziu, manuálnu zručnosť, nápaditosť a kreatívnosť.

 

vedie:
p. vychovávateľka
Janka Reháková

 

september 2006


Cyklistická vychádzka rodičov
a detí


 

p. D. Sokolová
p. uč. Ivanovičová


 

 

TOPlist