Na nevšedné otázky
museli odpovedať
deti 1. - 4. ročníka
na prírodovednej súťaži,
ktorú dňa 17. 4. 08 pripravila
pani vych. Janka Matlová.


O prírode sme sa dozvedeli veľa zaujímavého.
Potešili nás pekné odmeny.

Grimasy

Deti navštevujúce ŠKD
si mohli vybrať z fotografií,
ktoré urobila p. vychovávateľka
D. Sokolová,
tú svoju najobľúbenejšiu.
Tu máte výsledok!

Šťastie sa usmialo aj na hlasujúcu žiačku: K. Kajdovú, ktorá dostala malú odmenu.

Víťazov odmenil pán riaditeľ
Mgr. Ivan Pavlík.
 
1. miesto: R. Kostelník 2. miesto: A. Mošková 3. miesto: K. Tománková
Ako sa stať hasičom?

Podobné otázky dávali deti zo
4. oddelenia ŠKD hasičom
z Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne.

Dňa 11. 4. 2008
sa zúčastnili prehliadky
hasičskej zbrojnice spolu s pani vych.
 Jankou Reháhovou. 
Beseda o ochrane prírody

Pre deti v ŠKD túto zaujímavú besedu
s pracovníkmi lesov v Trenčíne
pani Vanyovou a pánom Jančičkom,
 pripravili pani vychovávateľky
J. Matlová a J. Reháková.

Hádali sme vône, počítali letokruhy, učili sa "hmatovú poznávačku".
Dozvedeli sme sa samé zaujímavé veci.
Marec

Požiarna zbrojnica
 


V oddelení pani vychovávateľky Janky Matlovej
deti zažili veľmi zaujímavé popoludnie na exkurzii
v požiarnej zbrojnici v Trenčíne.

Zažili ukážky hasičských áut, požiarne húkačky a hasenie ohňa.
Zážitkov majú dosť. Bolo to super.

Ďakujeme!
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
14. 3. 2008 Návšteva knižnice v KS Dlhé Hony

Deti z ŠKD - oddelenie pani vychovávateľky Janky Matlovej navštívili
knižnicu v KS Dlhé Hony.

Pri príležitosti "Marca mesiaca knihy"
si pripravili kvíz -
"Čo vieš o knihách".


Deti takto strávili príjemné popoludnie v školskom klube.

Moja najkrajšia mačka

Tieto krásne mačky vytvorili deti z krúžku:
"Tvorivá dielňa"
pod vedením P. vychovávateľky Janky Rehákovej.
 
Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť
Marec mesiac knihy 5.3. 2008

Deti 4. oddelenia ŠKD
navštívili knižnicu na Dlhých Honoch.

Od uja knihovníka sa dozvedeli,
aké knihy si môžu vypožičať,
v ktorom oddelení ich nájdu.
Samozrejme medzi deťmi boli aj takí,
ktorí knižnicu navštevujú pravidelne.
 


Pani vychovávateľka Janka Reháková pripravila pre deti kvíz a deti rozdelené na skupiny odpovedali na otázky o rozprávke, spisovateľoch a dopľňali tajničku.

V ŠKD nasledovalo vyhodnotenie a najlepší boli odmenení.
 
27. 2. 2008 Ekologická výchova

Deti 3. oddelenia ŠKD

(teta Dada Sokolová)

sa od vysokoškolákov z City Univerzity
v Trenčíne
dozvedeli prečo treba recyklovať odpad,
ako sa vyrába papier
a čo robí znečistená pôda s kvetmi.
 

Valentínsky karneval v ŠKD  - 13. 2. 2008


Tvorivá dielňa - Valentínske srdiečko 10. 2. 2008

Rodičia a deti sa stretli v nedeľu
v kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch,
kde si pod vedením pani vychovávateliek

Janky Rehákovej
a
Janky Matlovej
 
vyrábali pre svojich drahých, priateľov a známych valentínske srdiečka,
papierové taštičky a iné drobnosti
pre ich potešenie.
14. 2. 2008  - Tvorivá dielňa - mozaikové kvetináče


Pani vychovávateľka Dáša Sokolová
presvedčila deti a rodičov,
že črepy sa dajú využiť na rôzne pekné veci, napríklad na obnovenie starých kvetináčov.

Okrem toho, že sa im to podarilo,
všetci strávili príjemné popoludnie.
Práca detí v krúžku  - Tvorivá dielňa


Pod vedením pani vychovávateľky
Janky Rehákovej,
si deti vyrobili valentínske darčeky.

Pre svojich najbližších nakreslili
vlastné portréty
a
sadrové valentínske  srdiečka.

Tvorivé popoludnia


V oddelení ŠKD -
kde kraľuje teta Dada
( pani vychovávateľka Dáša Sokolová)
deti vyrábali zábavné klobúčiky z papiera.

Keďže tejto zábave sa venujú viac dievčatá,
chlapci (ale aj dievčatá) stavali rôzne výtvory zo stavebníc.
21. 1. 2008 - Zdravoveda v praxi

Medzi deti v ŠKD - oddelenie tety Dady
(pani vych. D. Sokolová)

prišli na návštevu študentky
Strednej zdravotníckej školy v TN
so svojou pani profesorkou Mrázikovou.

Ukázali deťom ako postupovať pri úrazoch.
Deti si všetko mohli aj vyskúšať.
Sánkovačka
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Návšteva uja policajta v ŠKD - 16. 1. 2008

Do oddelenia pani vychovávateľky Sokolovej prišiel na návštevu zamestnanec
mestskej polície v Trenčíne.
Deťom porozprával ako pracujú mestský policajti, odpovedal na ich zvedavé otázky
a nakoniec si ukázali aj ako sa majú správať ako účastníci cestnej premávky.
Ukážky práce polície
Na návštevu medzi deti v ŠKD prišli príslušníci PZ Trenčín.

Deťom predviedli prácu s cvičeným policajným psom.
A samozrejme ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky.

Deti v ŠKD sa pripravujú na Vianoce už od začiatku decembra.
V záujmových krúžkoch, tvorivých dielňach a na rôznych akciách si vyrobili množstvo vianočných ozdôb.

Tu je niekoľko takýchto podujatí.
16. 12. 2007

V nedeľu popoludní si rodičia a deti posedeli pri vianočných koledách v KS na Dlhých Honoch, kde si vyrobili krásne vianočné ozdoby a pozdravy z papiera.
 

Podujatie pre rodičov a deti pripravili pani vychovávateľky
J. Matlová a J. Reháková.
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť
Vianoce v ŠKD

Deti vo všetkých oddeleniach si vyrábali veselé darčeky - tučniakov, snehuliakov a anjelov .


12. 12. 2007
7.12. 2007

Mikulášska diskotéka

Aký by to bol Mikuláš bez radosti a zábavy?

Pani vychovávateľky J. Matlová a J. Reháková
pripravili pre deti diskotéku plnú hier, súťaží a tanca v sále KS Dlhé Hony.

Na odmeny za súťaže nám prispela pani riaditeľka KS pani Homolová.


Zdobenie vianočných medovníkov

Deti z oddelenia pani Janky Rehákovej
si ozdobili svoje vianočné medovníčky.

O tom, že ich práca bavila, svedčia nasledujúce fotografie.Vianočné papierové variácie

Deti v oddelení pani Janky Rehákovej
vyrábali rôzne veselé ozdoby z papiera.4.12. 2007

II. oddelenie ŠKD spolu s pani vychovávateľkou J. Matlovou
sa učili vyrábať ozdoby z cesta
v KS Dlhé Hony.30. 11. 2007


Deti s oddelení pani vychovávateliek
Janky Matlovej a Janky Rehákovej
si boli ozdobiť vianočný stromček
v KS na Dlhých Honoch.

Stromček ozdobili vlastnoručne vyrobenými ozdobami z papieru.
22. 11. 2007
Dekorácie so slamy - tvorivá dielnička


Deti a rodičia z oddelenia ŠKD,
pani D. Sokolovej ( za pomoci pani
uč. Z. Ivanovičovej) sa stretli pri výrobe netradičných vianočných dekorácií zo slamy
a sušených pomarančov.

O tom, že vyrobili krásne dekorácie vás určite presvedčia ich fotografie.


 
15. 11. 2007 
Beseda s príslušníkom PZ SR pánom Kolárikom

Deti z 1. a 4. oddelenia ŠKD
s p. vychovávateľkami J. Matlovou
a J. Rehákovou sa zúčastnili zaujímavej besedy s príslušníkom PZ SR.

Deti sa dozvedeli ako sa majú správať, keď sú účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodci, alebo cyklisti.

Pán Kolárik odpovedal aj na zvedavé detské otázky, ktorých bolo neúrekom.

27. 10. 2007

Tvorivé dielne - KS Dlhé Hony

Tekvicové strašidlá
Jeseň a s ňou spojené tekvicové strašidlá
rôznych tvarov vyrezávali
v Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch
rodičia a deti,
za pomoci pani vychovávateliek
Janky Matlovej a Janky Rehákovej. 

19. október 2007

Knižnica - Dlhé Hony
Moja obľúbená rozprávková knižka


Deti z I. oddelenia
s pani vychovávateľkou
Jankou Matlovou navštívili
neďalekú knižnicu,
kde si všetci našli svoju obľúbenú rozprávkovú knižku.

 

18.10. 2007
Tekvicové strašidlá

 

Deti a rodičia z oddelenia
ŠKD - pani Sokolovej
si vyrobili veselé tekvicové strašidlá.

 

17.10. 2007
Jeseň v ŠKDDeti všetkých oddelení ŠKD si mohli na jesenných tvorivých dielňach
vyrobiť zaujímavé veselé jesenné ozdoby.
Usmievali sa na nich listové slniečka s gaštanovými očami,
malí šarkani či slnečnice s papiera.

5.10. 2007  Šarkaniáda - park pod Juhom  
 

Farebné šarkany lietali vysoko aj nízko.
Veselé a súťaživé deti zo školského klubu detí sa stretli v parku pod sídliskom Juh.

Všetko zorganizovali pani vychovávateľky
J. Matlová a J. Reháková.

Pekné ceny pre deti zabezpečilo
KS Dlhé Hony.

Cyklistická vychádzka - rodičia a deti
ŠKD - skupina p. D. Sokolovej
22. 9. 2007

TOPlist

 

 


TOPlist