Športové úspechy


FOTOGALÉRIA >>>
V okresnom kole nás výborne reprezentovali žiačky II. stupňa,
Z. Demitrová a E. Čudaiová 6.B, E. Lečková 8.B, E. Šujanová 7. A, ktoré získali 2. miesto v štafete 4x60m
a Agátka Cellerová, ktorá získala 3. miesto v behu na 60m.
Taktiež chlapci z I. stupňa, ktorí získali 8. 6. na ZŠ Hodžova krásne
2. miesto vo florbalovom turnaji o "Putovný pohár primátora mesta Trenčína"

foto: Mgr. Coboriová

FUTBAL - mladšie žiačky, okresné kolo

V okresnom kole Futbal - ml. žiačky
nás úspešne reprezentovali:

Marína Anna Štefániková, 5.A
Lucka Gáborová, Evka Kačinová, Lucka Mrázová, 
Natálka Hromníková 6.A, Zarka Demitrová, 6.B
 Sára Sládeková, 7.A, Sofia Múdra, 7.B

a získali 3. miesto.

FOTOGALÉRIA  >>

foto: Mgr. Coboriová

Lyžiarsky kurz
Žiaci 7.A a 7.B sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu, kde sa niektorí naučili lyžovať a niektorí zdokonalili svoje lyžiarske umenie. A to všetko v krásnom prostredí a v spoločnosti svojich priateľov.
FOTOGALÉRIA >>

foto: Mgr. Coboriová, žiaci

Okresné kolo vo vybíjanej
Vo štvrtok 24.11.2016 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov
a to žiaci a žiačky 1. - 4. ročníka. Na ZŠ Veľkomoravskej sa stretli piati víťazi základných kôl.
Naši obsadili pekné 2. MIESTO, kedy prehrali iba so ZŠ Hodžova. Ostatné zápasy vyhrali a to so :
ZŠ Novomeského, ZŠ Drietoma, ZŠ Horná Súča.


GRATULUJEME !!!


 
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. Coboriová