Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2017 / 2018

 
Por. č.Meno zamestnanca Aprobácia TriednictvoFunkcia
1.

Mgr. Bierovská Martinisková Martina

Sjl7. B  
2. Mgr. Coboriová Katarína Tv  správca zbierok - TSV
3. Mgr. Čudaiová Martina 1. st.2. A správca školskej žiackej knižnice
4. Mgr. Dúcky Pavol 1. st.1. A správca - skladu učebníc 1. - 4. ročník
koordinátor enviromentálnej výchovy
5. Mgr. Gemerová Anna Sj - Ov - Ev  pdg. zástupkyňa
koordinátorka - Školy podporujúcej zdravie
6. Mgr. Harušťáková Ingrid 1. st. 4. C 
7. Mgr. Ivanovičová Zuzana 1. st. 4. A 
8. Mgr. Jančová Marcela 1. st. 2. B  
9. Mgr. Kišková Helena D - Ov 9. B správca zbierok - D, Ov, Ev
10. Mgr. Kiššová Liliana M, Geo 5. B správca zbierok - matematika
11. Ing. Mgr. Kyselicová Jana Nbv ( rk.)
- Thd
- Inf
8. A odb. garant projektu Infovek
koordinátorka - Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
správca zbierok - technická vých., PC I.
správca odbor. učebne - PC I.
vedúca PK D - Ov - Ev - Vv - Tv - Hv - Thd
12. Mgr. Lubjáková Katarína 1. st 1. B správca zbierok - 1. - 4. roč.
13. Mgr. Mojžišová Bohdana 1. st.  pdg. zástupkyňa
14. Mgr. Moťovská Monika Ch - F  správca zbierok - chémia, fyzika
správca odbor. učebne - fyzika
správca - skladu učebníc
ved. PK - M - F - Ch - P - Geg - Inf
15. Mgr. Novosadová Eva M - Z 6. Bsprávca zbierok - geografia
16.Mgr. Oravcová Romana 1. st.3. A 
17. Mgr. Pánová Michaela Sjl, Nej5. A 
18. Mgr. Pavlík Ivan 1. st. riaditeľ  školy
19. Mgr. Pišková Alena Aj   
20.Mgr. Petrechová Barbora Sjl, Vum 6. A správca zbierok - Sjl
21. Mgr. Pomajbová Ivana Aj 9. Aved. PK jazyky
22. Mgr. Reháková Gajdúšková Lenka 1. st. 3. B 
23. Mgr. Ripková Paulína 1. st. 3. Ckoordinátorka - Enviromentálnej výchovy
24. Mgr. Šedivá Lenka 1. st. 2. C 
25. PaedDr. Šmatláková Oľga M - ZT - Ev - Inf 8. Bvýchovná poradkyňa
kabinet vých. poradcu
správca odbor. učebne - PC II.
26. Mgr. Vaculková Marta P - Pp 7. Akoordinátorka - Drogovej prevencie
správca zbierok - biológia, svet práce
27. Mgr. Vancová Tatiana 1. st 4. B vedúca MZ I. stupeň
zborovňa
28. Ing. Vavríková Soňa Anj    
29. Mgr. Vlnka Martin Tv   správca telocvične
30. Mgr. Brániková Lucia     špeciálny pedagóg
31. Mgr. Jurzová Michaela   2. C  
32. Mgr. Jordánová Katarína Aj, SjLMD  
33. Mgr. Chochlíková Veronika 1. st.MD  
34. Mgr. Králová Miroslava Sjl, Vyv MD  
35. Mgr. Rychtárechová Veronika Sj, Hv MD  
36. Mgr. Žákechová - Muchová Daniela Mat, Bio MD  
        
Asistentky učiteľa:
Mgr. Marcela Pipitová
Mgr. Miroslava Macková
Vychovávateľky :
Bc. Dagmar Sokolová,
Mgr. Anna Kollerová ,
Mgr. Žaneta Pavlíková
Bc. Zuzana Grežďová
Mgr. Silvia Aková- Zaťková
Mgr. Miroslava Macková
Bc. Dominika Kováčová, MD
 


Prevádzkoví zamestnanci v školskom roku 2017/2018

Meno zamestnanca Funkcia
Ing. Zuzana Virguš zást. pre úsek ekonomický a technický
Bc. Marcela Sollárová odborná referentka
Jarmila Habšudová domovníčka - vedúca upratovačiek
Mária Ondreková upratovačka
Dana Psotová upratovačka
Jana Pajtinková upratovačka
Mgr. Natália Compeľová vedúca školskej jedálne
Alena Rajnohová kuchárka
Zuzana Veľká pomocná kuchárka
Vlasta Machatová pomocná kuchárka
Magdaléna Majzlánová pomocná kuchárka
Mária Božiková kuchárka
   

TOPlist