Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2018 / 2019

 
Por. č.Meno zamestnanca TriednictvoFunkcia
1. Mgr. Brániková Lucia   špeciálny pedagóg
2. Mgr. Coboriová Katarína  správca zbierok - TSV
správca telocvične
3. Mgr. Čudaiová Martina 3. A správca školskej žiackej knižnice
vedúca MZ I. stupeň
4. Mgr. Dúcky Pavol 2. A

správca - skladu učebníc 1. - 4. ročník
koordinátor- enviromentálnej výchovy

5. Mgr. Gemerová Anna  pdg. zástupkyňa
koordinátorka - Školy podporujúcej zdravie
6. Mgr. Gregorová Martina  správca zbierok NEJ
správca spoločenskej miestnosti
7. Mgr. Harušťáková Alexandra 1. B 
8. Mgr. Harušťáková Ingrid 1. C správca zborovne
9. Mgr. Ivanovičová Zuzana 1. A 
10. Mgr. Jurzová Michaela 3. C  
11. Mgr. Kajan Andrej   správca zbierok DEJ, OBN, ETV
12. Mgr. Kiššová Liliana 6. B správca zbierok - matematika
13. Mgr. Kresánková Zuzana    
14. Ing. Mgr. Kyselicová Jana 9. A odb. garant projektu Infovek
koordinátorka - Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
správca zbierok - technická vých., PC I.
správca odbor. učebne - PC I.
vedúca PK DEJ, HUV, VYV, OBN, ETV, NBV, TSV, VUM, TEH
15. Mgr. Lubjáková Katarína 2. B správca zbierok - 1. - 4. roč.
16. Mgr. Mojžišová Bohdana   pdg. zástupkyňa
17. Mgr. Moťovská Monika 8. Bsprávca zbierok - chémia, fyzika
správca odbor. učebne - fyzika
správca - skladu učebníc
 
18. Mgr. Novosadová Eva 7. B správca zbierok - GEG
vedúca PK MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG
19.Mgr. Oravcová Romana 4. A správca cvičná kuchynka
20. Mgr. Pavlík Ivan  riaditeľ  školy
21.Mgr. Petrechová Barbora 7. A správca zbierok - SJL
22.Mgr. Pipitová Marcela   sociálny pedagóg
koordinátorka - Drogovej prevencie
23. Mgr. Pomajbová Ivana 5. B správca odbornej učebne ANJ I.
vedúca PK jazykov - SJL, NEJ, ANJ, RUJ
24. Mgr. Reháková Gajdúšková Lenka 4. B správca cvičná kuchynka
sklad učebníc
koordinátorka - Škola podporujúca zdravie
25. Mgr. Ripková Paulína 4. Ckoordinátorka - Enviromentálnej výchovy
  Mgr. Rychtárechová Veronika 6. Asprávca zbierok - HUV
správca učebne HUV
26. Mgr. Šedivá Lenka   
27. PaedDr. Šmatláková Oľga 9. Bvýchovná poradkyňa
kabinet vých. poradcu
správca odbor. učebne - PC II.
28. Mgr. Vaculková Marta 8. Asprávca zbierok - Biológia, SEE
správca digitálnej učebne
29. Mgr. Vancová Tatiana 3. B  
30. Ing. Vavríková Soňa 5. A správca odbornej učebne ANJ II.
31. Mgr. Vlnka Martin    
32. Mgr. Jordánová Katarína MD  
33. Mgr. Chochlíková Veronika MD  
34. Mgr. Králová Miroslava MD  
       
Asistentky učiteľa:
Mgr. Eva Žemberová
Mgr. Miroslava Macková
Vychovávateľky :
Bc. Dagmar Sokolová,
vedúca MZ ŠKD
Mgr. Anna Kollerová ,
Mgr. Žaneta Pavlíková,
správca zbierok ŠKD
Bc. Zuzana Grežďová
Mgr. Marcela Jančová
Helena Ovesná

Bc. Dominika Kováčová, MD
Mgr. Silvia Aková- Zaťková, MD


Prevádzkoví zamestnanci v školskom roku 2018/2019

Meno zamestnanca Funkcia
Ing. Zuzana Virguš zást. pre úsek ekonomický a technický
Bc. Marcela Sollárová odborná referentka
Jarmila Habšudová domovníčka - vedúca upratovačiek
Mária Ondreková upratovačka
Dana Psotová upratovačka
Jana Pajtinková upratovačka
Mgr. Natália Compeľová vedúca školskej jedálne
Alena Rajnohová kuchárka
Zuzana Veľká pomocná kuchárka
Vlasta Machatová pomocná kuchárka
Magdaléna Majzlánová pomocná kuchárka
Mária Božiková kuchárka
   

TOPlist