Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2020 / 2021

 
Por.č.
 
Meno zamestnanca Triednictvo Funkcia
1. Mgr. Brániková Lucia
 
  špeciálny pedagóg
2. Mgr. Coboriová Katarína  správca zbierok - TSV
správca telocvične
správca - skladu učebníc
 
3. Mgr. Čudaiová Martina 1. A správca školskej žiackej knižnice
vedúca MZ I. stupeň
 
4. Mgr. Dúcky Pavol 4. A

správca - skladu učebníc 1. - 4. ročník
koordinátor- enviromentálnej výchovy
 

5. Mgr. Gagová Žaneta
 
1. C 
6. Mgr. Gregorová Martina 6. B správca zbierok NEJ
vedúca PK DEJ, HUV, VYV, OBN, ETV, NBV, TSV, VUM, TEH
 
7. Mgr. Harušťáková Ingrid 3. C správca zborovne
 
8. Mgr. Chochlíková Veronika 2. C
 
 
9. Mgr. Ivanovičová Zuzana
 
3. A 
10. Mgr. Jurzová Michaela
 
5. C  
11. Mgr. Kajan Andrej
 
5. A správca zbierok DEJ, OBN, ETV
12. Mgr. Kiššová Liliana
 
8. B správca zbierok - matematika
13. Mgr. Králová Miroslava
 
6. A  
14. Mgr. Kresánková Zuzana
 
5. B  
15. Ing. Mgr. Kyselicová Jana 9. A

koordinátorka - Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
správca zbierok - technická vých., PC I.
správca odbor. učebne - PC I.
 

16. Mgr. Labuda Marek
 
   
17. Mgr. Lubjáková Katarína
 
4. B správca zbierok - 1. - 4. roč.
18. Mgr. Maršálková Stanislava
 
1. C  
19. Mgr. Mikulová Petra
 
   
20. Mgr. Mojžišová Bohdana
 
  pdg. zástupkyňa
21. Mgr. Moťovská Monika 7. B správca zbierok - chémia, fyzika
správca odbor. učebne - fyzika
vedúca PK MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG
 
22. Mgr. Novosadová Eva 9. B správca zbierok - GEG
 
23. Mgr. Pavlík Ivan
 
  riaditeľ  školy
24. Mgr. Pipitová Marcela   sociálny pedagóg
koordinátorka - Drogovej prevencie
 
25. Mgr. Pomajbová Ivana   pdg. zástupkyňa
 
26. Mgr. Reháková Gajdúšková Lenka 2. B správca cvičná kuchynka
sklad učebníc
koordinátorka - Škola podporujúca zdravie
 
27. Mgr. Ripková Paulína 3. B
 
28. Mgr. Rychtárechová Veronika 8. A správca zbierok - HUV
správca učebne HUV
 
29. PaedDr. Šmatláková Oľga  výchovná poradkyňa
kabinet vých. poradcu
správca odbor. učebne - PC II.
 
30. Mgr. Vancová Tatiana 1. B
 
31. Ing. Vavríková Soňa 7. A správca odbornej učebne ANJ II.
 
32. Mgr. Vlnka Martin
 
   
33. Mgr. Jordánová Katarína
 
MD  
34. Mgr. Čibíková Romana
 
MD  
       
Asistentky učiteľa:

Dohňanská Stanislava

Mgr. Harušťáková Alexandra

Mgr. Števíková katarína
 
Vychovávateľky :

Bc. Grežďová Zuzana

Mgr. Jančová Marcela

Mgr. Kollerová Anna

Mgr. Moravčíková Kristína

Ovesná Helena
 
Mgr. Pavlíková Žaneta, správca zbierok ŠKD

Bc. Sokolová Dagmar, vedúca MZ ŠKD

Mgr. Silvia Aková- Zaťková, MD


Prevádzkoví zamestnanci v školskom roku 2020/2021

Meno zamestnanca
 
Funkcia
Ing. Zuzana Virguš
 
zást. pre úsek ekonomický a technický
Bc. Marcela Sollárová
 
odborná referentka
Jarmila Habšudová
 
školníčka - vedúca upratovačiek
Mária Ondreková
 
upratovačka
Jana Pajtinková
 
upratovačka
Dana Psotová
 
upratovačka
Mgr. Natália Compeľová
 
vedúca školskej jedálne
Alena Rajnohová
 
vedúca kuchárka
Mária Božiková
 
pomocná kuchárka
Silvia Galádová
 
pomocná kuchárka
Marta Chvojková
 
pomocná kuchárka
Zuzana Veľká
 
pomocná kuchárka

 
 

TOPlist