Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2023 / 2024

 
Por.č.
 
Meno zamestnanca Triednictvo Funkcia
1. Mgr. Brániková Lucia
 
  špeciálny pedagóg
2. Mgr. Coboriová Katarína 7. B správca zbierok - TSV
správca telocvične
správca - skladu učebníc
 
3. Mgr. Čudaiová Martina 4. A správca školskej žiackej knižnice
vedúca MZ I. stupeň
 
4. Mgr. Harušáková Ingrid 2. B správca zborovne
 
5. Mgr. Chochlíková Veronika 1.
 
 
6. Mgr. Ivanovičová Zuzana
 
2. A  
7. Mgr. Jordánová Katarína
 
6. A 
8. Mgr. Jurzová Michaela
 
8. A 
9. Mgr. Kajan Andrej
 
6. B správca zbierok DEJ, OBN, ETV
10. Mgr. Kiššová Liliana
 
5. C správca zbierok - matematika
11. Mgr. Králová Miroslava
 
9. A  
12. Mgr. Kresánková Zuzana
 
8. B  
13. Ing. Mgr. Kyselicová Jana  

koordinátorka - Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
správca zbierok - technická vých.
správca odbor. učebne - PC I.
 

14. Mgr. Labuda Marek
 
9. B správca odbor. učebne - PC II.
15. Mgr. Lubjáková Katarína
 
3. B správca zbierok - 1. - 4. roč.
16. Mgr. Maršálková Stanislava
 
4. C  
17. Mgr. Mojžišová Bohdana
 
  pdg. zástupkyňa
18. Mgr. Moovská Monika   správca zbierok - chémia, fyzika
správca odbor. učebne - fyzika
vedúca PK MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG
 
19. Mgr. Novosadová Eva 7. A správca zbierok - GEG
 
20. PhDr. Ondrejková Barbora
 
5. A  
21. Mgr. Pavlík Ivan
 
  riaditež  školy
22. Mgr. Pipitová Marcela   sociálny pedagóg
koordinátorka - Drogovej prevencie
 
23. Mgr. Pomajbová Ivana   pdg. zástupkyňa
 
24. Mgr. Reháková Gajdúšková Lenka MD
 
25. Mgr. Šedivá Lenka 3. A
 
26. PaedDr. Šmatláková Ožga   výchovná poradkyňa
kabinet vých. poradcu
27. Mgr. Vancová Tatiana

 
4. B 
28. Ing. Vavríková Soňa
 
6. C
 
29. Mgr. Vlnka Martin
 
 
 
30. Mgr. Zajacová Eva
 
5. B  
31. Mgr. Aková Zaková Silvia
 
1.  
32. Mgr. Čibíková Romana
 
MD  
   
 
 

 
     
Asistentky učiteža:

Mgr. Harušáková Alexandra - psychológ

 
Vychovávatežky :

Bc. Grežďová Zuzana

Mgr. Jančová Marcela

Mgr. Kollerová Anna

Ovesná Helena

Padová Henrieta
 
Mgr. Pavlíková Žaneta, správca zbierok ŠKD

Bc. Sokolová Dagmar, vedúca MZ ŠKD
 


Prevádzkoví zamestnanci v školskom roku 2022/2023

Meno zamestnanca
 
Funkcia
Ing. Zuzana Virguš
 
zást. pre úsek ekonomický a technický
Bc. Marcela Sollárová
 
odborná referentka
Jarmila Habšudová
 
školníčka - vedúca upratovačiek

 
upratovačka
Martina Kebísková
 
upratovačka
Dana Psotová
 
upratovačka
Mgr. Natália Compežová
 
vedúca školskej jedálne
Alena Rajnohová
 
vedúca kuchárka

 
pomocná kuchárka
Silvia Galádová
 
pomocná kuchárka
Marta Chvojková
 
pomocná kuchárka
Zuzana Vežká
 
pomocná kuchárka

 
 

TOPlist