Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2019 / 2020

 
Por. č.Meno zamestnanca TriednictvoFunkcia
  Mgr. Brániková Lucia   špeciálny pedagóg
  Mgr. Coboriová Katarína  správca zbierok - TSV
správca telocvične
správca - skladu učebníc
  Mgr. Čudaiová Martina 1. A správca školskej žiackej knižnice
vedúca MZ I. stupeň
  Mgr. Dúcky Pavol 4. A

správca - skladu učebníc 1. - 4. ročník
koordinátor- enviromentálnej výchovy

  Mgr. Gregorová Martina 6. Bsprávca zbierok NEJ
správca spoločenskej miestnosti
vedúca PK DEJ, HUV, VYV, OBN, ETV, NBV, TSV, VUM, TEH
  Mgr. Harušťáková Ingrid 3. C správca zborovne
  Mgr. Ivanovičová Zuzana 3. A 
  Mgr. Jurzová Michaela 5. C  
  Mgr. Kajan Andrej 5. A správca zbierok DEJ, OBN, ETV
  Mgr. Kiššová Liliana 8. B správca zbierok - matematika
  Mgr. Kresánková Zuzana 5. B  
  Mgr. Králová Miroslava 6. A  
  Ing. Mgr. Kyselicová Jana 9. A odb. garant projektu Infovek
koordinátorka - Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
správca zbierok - technická vých., PC I.
správca odbor. učebne - PC I.
  Mgr. Labuda Marek    
  Mgr. Lubjáková Katarína 4. B správca zbierok - 1. - 4. roč.
  Mgr. Mojžišová Bohdana   pdg. zástupkyňa
  Mgr. Moťovská Monika 7. Bsprávca zbierok - chémia, fyzika
správca odbor. učebne - fyzika
vedúca PK MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG
  Mgr. Mikulová Petra   
  Mgr. Novosadová Eva 9. B správca zbierok - GEG
 
  Mgr. Pavlík Ivan  riaditeľ  školy
 Mgr. Pipitová Marcela   sociálny pedagóg
koordinátorka - Drogovej prevencie
  Mgr. Pomajbová Ivana   pdg. zástupkyňa
 
  Mgr. Reháková Gajdúšková Lenka 2. B správca cvičná kuchynka
sklad učebníc
koordinátorka - Škola podporujúca zdravie
  Mgr. Ripková Paulína 3. Bkoordinátorka - Enviromentálnej výchovy
  Mgr. Rychtárechová Veronika 8. Asprávca zbierok - HUV
správca učebne HUV
  PaedDr. Šmatláková Oľga  výchovná poradkyňa
kabinet vých. poradcu
správca odbor. učebne - PC II.
  Mgr. Vancová Tatiana 1. B  
  Ing. Vavríková Soňa 7. A správca odbornej učebne ANJ II.
  Mgr. Vlnka Martin    
  Mgr. Jordánová Katarína MD  
  Mgr. Čibíková Romana MD  
       
Asistentky učiteľa:
Mgr. Harušťáková Alexandra
Vychovávateľky :
Bc. Dagmar Sokolová,
vedúca MZ ŠKD
Mgr. Anna Kollerová ,
Mgr. Žaneta Pavlíková,
správca zbierok ŠKD
Bc. Zuzana Grežďová
Mgr. Marcela Jančová
Helena Ovesná

Bc. Dominika Kováčová, MD
Mgr. Silvia Aková- Zaťková, MD


Prevádzkoví zamestnanci v školskom roku 2018/2019

Meno zamestnanca Funkcia
Ing. Zuzana Virguš zást. pre úsek ekonomický a technický
Bc. Marcela Sollárová odborná referentka
Jarmila Habšudová domovníčka - vedúca upratovačiek
Mária Ondreková upratovačka
Dana Psotová upratovačka
Jana Pajtinková upratovačka
Mgr. Natália Compeľová vedúca školskej jedálne
Alena Rajnohová kuchárka
Zuzana Veľká pomocná kuchárka
Vlasta Machatová pomocná kuchárka
Magdaléna Majzlánová pomocná kuchárka
Mária Božiková kuchárka
   

TOPlist