Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2006/2007

Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci

Projekt - Young Energy   - regionálne kolo

Základné školy

kolektív  7.A


5. miesto
(  39 škôl )


Ing. J. Kyselicová
Mgr. M. Vaculková
 

Biblia očami detí a mládeže
výtvarná súťaž - celoslovenské  kolo

2. kategória
Kramáriková  Monika2. A1. miesto
" Adam a Eva"Mgr. Pijáková
4. kategória
Lukšová  Martina6.A1. miesto
" Kain a Ábel"Mgr. Pijáková

Biblia očami detí a mládeže
výtvarná súťaž - dekanátne kolo

2. kategória
Vranková  Martinka

2. A
 


1. miesto

- postup
do celoslovenského finále

Mgr. Pijáková
 
Kramáriková  Monika


2. miesto
- postup
do celoslovenského finále

 
 
Vitáloš  Michal4. miesto
 
Ježíková   Ivetka5. miesto
3. kategória
Ješko  Matúš3. B5. miesto
4. kategória
Lukšová  Martina


6. A


2. miesto
- postup
do celoslovenského finále
 
Ježíšková  Michaela4. miesto
 
Rebrošová  Erika5. miesto

Matematický  KLOKAN  2007

2. ročník
Kuník Oliver
 


2. A100 %

úspešný riešiteľ
Mgr. Pijáková
 
Ježíková  Ivetka

úspešný riešiteľ

 

 

 

Kosecová  Zuzana
 
Tomanková  Kristína
 
Tureková  Michaela
    Krasuľa  Dominik2. B

úspešný riešiteľ

 

Mgr. Šedivá
    Mošková Andrea
 
Sloboda  Marek
    Zverbík  Marcel
3. ročník   Mojžišová  Kristína 3. A


úspešný riešiteľMgr. Koprivňanská
 
Štefánik  Erik3. A
 
Jančová  Ľubka3. Búspešný riešiteľMgr. Zavacká
4. ročník   Ševčíková  Zuzana 4. A úspešný riešiteľ Mgr. Ripková
    Želonková  Nikola 4. B úspešný riešiteľ PaedDr. Hašková
5. ročník
Lukačka  Daniel5. Aúspešný riešiteľMgr. Novosadová
6. ročník
Krištof  Eduard6. Aúspešný riešiteľMgr. Novosadová
7. ročník
Abrman  Matúš7. Búspešný riešiteľPaedDr. Šmatláková
8. ročník

Abrman  Mark


8. A


úspešný riešiteľ


PaedDr. Šmatláková
 

Babica  Martin
 
Čaja  Peter
 
Kyselica  Michal
 
Lukačka   Miloš
9. ročník
Opačitá  Michaela


9. B


úspešný riešiteľ


Mgr. Mahríková
 
Stanko  Peter

Hviezdoslavov Kubín  -  obvodové  kolo

Próza -  I. kat.
Kavalírová  Terezka4. A2. miestoMgr. Ripková
Próza -  II. kat.
Pavlík  Alexander6. A3. miestoMgr. Gemerová
Próza - III. kat.
Ješko  Tomáš8. A3. miestoMgr. Uhrecká
Poézia - III. kat.
Ferová  Ivetka9. B3. miestoMgr. Kobida

V rozprávke je to tak ...
4.ročník literárno - výtvarnej súťaže

Literárna časť
Kuník   Oliver2.A

"O hadovi"
- poézia

ocenená prácaMgr. Pijáková
 
Tureková    Miška2.A

"Čarovný dom"
- próza

ocenená prácaMgr. Pijáková

 
 
Žilinčanová  Laura3.B

"
Čarovný hrebeň"
- próza

ocenená prácaMgr. Závacká
 
Jančová   Ľubka3.B

"
Čarovný hrebeň"
- próza

ocenená prácaMgr. Závacká
 
Mikušová   Katka3.B

"
O víle Konvalinke"
- próza

ocenená prácaMgr. Závacká
Výtvarná časť
Kramáriková   Monika2.Aocenená prácaMgr. Pijáková
 
Tomanková   Kristínka2.Aocenená prácaMgr. Pijáková
 


 

Ušiaková   Nina


 

2.A
ocenená prácaMgr. Pijáková

Európa v škole - ročník 2007
Práce postupujúce do celoslovenského kola

Umelecké práce
I. kategória
Margočová Júlia2.A


postup do
celoslovenského
kolaMgr. Pijáková
Tureková  Lucia

&  kolektív 2.A triedy
Umelecké práce
III. kategória
Ölschléger  Erik9.A
postup do
celoslovenského
kola
Ing. Kyselicová

PaedDr. Šmatláková
Lesay  Martin


9.B
Putala  Lukáš

Hviezdoslavov    Kubín    -     školské kolo  II. stupeň

Próza -  II. kat.
Pavlík  Alexander6. A1. miestoMgr. Gemerová
Dohňanský   Peter6. A


2. miestoMgr. Gemerová
Petrtýlová   Rebeka5. AMgr. Uhrecká
Kukučková  Terezka5. A


3. miestoMgr. Uhrecká
Glončák  Vladan7.AMgr. Uhrecká
Próza - III. kat.
Ješko  Tomáš8. A1. miestoMgr. Uhrecká
Mogorová  Martina8. B2. miestoMgr. Kobida
Poézia . II. kat.
Guričanová  Petra5. A1. miestoMgr. Uhrecká
Koukalová   Kristína7. B2. miestoMgr. Kobida
Martišová   Andrea6. A3. miestoMgr. Gemerová
Poézia . III. kat.
Ferová  Iveta9. B1. miestoMgr. Kobida
Kleinová   Karin8. B2. miestoMgr. Kobida

Hviezdoslavov Kubín  -  školské kolo  I. stupeň


Próza
Kavalírová  Terezka4. A

 
1. miestoMgr. Ripková
Muchová   Natália4. A
Balušíková  Tatiana4. B2. miestoMgr. Hašková
Sloboda   Marek2. B3. miestoMgr. Šedivá

Poézia
Raganová   Kristína2. B1. miestoMgr. Šedivá
Kramáriková  Monika2. A2. miestoMgr. Pijáková
Kaščák   Matúš4. A3. miestoMgr. Ripková

Chemická olympiáda - okresné kolokategória D
Svrbiková  Simona


9. B4. miesto


Mgr. Moťovská
Lesay
  Martin15. miesto

Rozprávkové vretienko - okresné kolo
II. kategória
Pavlík  Alexander6. A3. miestoMgr. GemerováI. kategória
Ovádková Paulína4. AúčasťMgr. Ripková

Rozprávkové vretienko - školské koloI. kategória
Ovádková Paulína4. A1.miestoMgr. Ripková
Jančová  Ľubica3. B2.miestoMgr. Závacká
II. kategória
Pavlík  Alexander6. A1. miestoMgr. Gemerová

Vesmír očami detí  -   22. ročník  celoslovenskej výtvarnej súťaže - ( krajské kolo )

II. kategória
1. - 4. ročník ZŠKlatá  Kristína
"Zdravíme vás"4. roč.- postup do
celoslovenského kola
Mgr.  Uhrecká
 Tureková  Lucia
"Mimozemské mesto"2. A


 - postup do celoslovenského kola
 

Mgr. PijákováŠestáková  Saška
"Kráľovná"


2. A


ocenená prácaIII. kategória
5. - 9. ročník ZŠAbrman   Jan Mathew

"Mesto"
7. B


 - postup do celoslovenského kolaMgr.  UhreckáKaščáková   Natália
"5 - roční Marťankovia"6. A

 - postup do celoslovenského kola
 

 

 

Mgr. PijákováBalaščáková  Ema
"Nočný život vo hviezdach"
6. A


 - postup do celoslovenského kola
  Zubáková  Alexandra
"Tanečnica"
5.roč. ocenená práca Mgr.  Uhrecká

GEOGRAFICKÁ   OLYMPIÁDA   -  okresné  kolo
Kategória E
Lesay
Martin9.BriešiteľMgr. MahríkováKategória FBabica    Martin8.A8. miestoMgr. NovosadováLukačka   MilošriešiteľKategória GGlončák  Vladan7.AriešiteľMgr. MahríkováŠťastná  Daniela7.AriešiteľKategória HHorňák  Michal6.Ariešiteľ Mgr. NovosadováKategória I


Dohňanský  Martin


5.A


riešiteľ

Biologická olympiáda - školské kolo8. ročník
Ješko Tomáš8.A1. miesto


Mgr. Vaculková
Lukačka Miloš2. miesto
Horňák Martin3. miesto9. ročníkMišúnová Monika9.B1.
miestoSvrbiková Simona2.
miestoPutala Lukáš3.
miesto

 

Európa v škole - školské kolo


II. kategória
Oslej Matúš
6.A1. miesto
Mgr. Gemerová
Polin Eugen2. miesto
Martišová Andrea3. miesto

III. kategória
Ölschléger  Erik9.A1. miesto


PaedDr. Šmatláková
Ing. Mgr. Kyselicová
Lesay  Martin


9.B
Putala  Lukáš
Glončák  Vladan7.A2.miestoMgr. Uhrecká
Valach  Juraj
Bulejko  Jaroslav9.B3.miestoPaedDr. Šmatláková

Do okresného kola postupuje aj práca
žiakov 5. - 9. ročníka v anglickom jazyku
o práci v projekte Sokrates
  Mgr. Pišková
Mgr. Mozolová
Mgr. Uhrecká
Mgr. Pijáková
Ing. Mgr. Kyselicová
Mgr. Šmatláková

Olympiáda  v  Anglickom  jazyku  - okresné  kolo
kategória   1 A
Abrman  Matúš

diplom >>7.B3.Mgr. Piškovákategória   1 B
Abrman  Marek


diplom >>8.A3.Mgr. Pišková

Olympiáda  v  Anglickom  jazyku  - školské kolokategória   1 A
Abrman  Matúš7.B1.Mgr. Pišková
Šťastná  Daniela7.A2.Mgr. Mozolová
Hanzelová  Katarína7.B3.Mgr. Pišková

kategória   1 B
Abrman  Marek8.A1.Mgr. Pišková
Ďurža  Ján9.B2.Mgr. Pišková
Mišúnová  Monika9.B3.Mgr. Pišková

GEOGRAFICKÁ   OLYMPIÁDA   -  školské kolo, 13. 12. 06

5. ročník
Dohňanský Martin


5.A


úspešný riešiteľ


Mgr. Novosadová
Dolinská Gabriela
Vavro Martin
Horňáčková Andrea
Cibik PeterLukačka Daniel
Porubčan Filip
6. ročník
Horňák  Michal6.A


úspešný riešiteľ


Mgr. NovosadováHusár  Matúš6.BLorenc  Martin


6.AMalá  EsterDolinský  Martin6.B


Ščasný   Jakub


6.AKrištof   EduardPavlík   Alexander
7. ročník


Šťasná  Daniela
7.A
úspešný riešiteľ
Mgr. MahríkováGlončák  Vladan
Sedláček  Milan
Petrtýlová  Lisandra
Filinová   Monika7.B
Staník   Branislav8. ročníkBabica  Martin
8.A 
úspešný riešiteľ

Mgr. NovosadováLukačka  MilošHorňák  MartinJeško TomášBujaček  René


8.BBača  Maroš9. ročníkMišúnová   Monika


9.B


úspešný riešiteľ


Mgr. MahríkováLesay   MartinNedvěd   Marian9.AMales   David9.BRepa   Roman9.A
  Stanko  Peter 9.B

PYTAGORIÁDA   -   školské kolo
   
8. ročník  Mihálik Erik


8. A


úspešný riešiteľ


PaedDr. Šmatláková
Čaja  Milan8. Aúspešný riešiteľPaedDr. Šmatláková
Ješko  Tomáš8. Aúspešný riešiteľPaedDr. Šmatláková
Lukačka Miloš8. Aúspešný riešiteľPaedDr. Šmatláková
Hrušovský Enrik8. Aúspešný riešiteľPaedDr. Šmatláková7. ročník
Glončák
 Vladan7. Aúspešný riešiteľPaedDr. Šmatláková
6. ročník
Horňák  Michal6. A Mgr. Novosadová
Blaško Ján6. A Mgr. Novosadová
5. ročník

Minarčic
Sebastián
5. A
 Mgr. Novosadová4. ročník
Balažoviechová
Deniska4. A
 


Mgr. Ripková
3. ročník   Mojžišová 3. A   Mgr. Koprivňanská

A slovo bolo u Boha

- krajské kolo
- recitačná súťaž
Ferová  Iveta9.Bdiplom za účasťMgr. Kobida

Trenčianske hodiny

- krajské kolo
Ovádková Paulínka4.A3
. miestoMgr. Ripková
Príroda , životné prostredie a deti
II. kategória  - 1. - 4. ročník ZŠ
( 19 ZŠ,  318 prác )                            
N. Pristašová 2.B

ocenené
práce
Mgr. Pijáková
N. Ušiaková 2.A Mgr. Pijáková
L. Dudáčová 2.A Mgr. Pijáková
Príroda , životné prostredie a deti
III. kategória  - 5. - 9. ročník ZŠ
( 17 ZŠ,  204 prác )

E. Rebrošová

6.A

Mgr. Pijáková
      fotogaléria


N. Kaščáková


6.A


Mgr. Uhrecká
Florbalový turnaj

 
Čaja M.,   Husáková P. 8.A


1. miestoMgr. Vlnka
Mihálik E. 8.A
Chrenko D.,  Lang P.  9. A
Melicher J. 9.A
Filadelfiová M. , Jančo D. 9.B
Mináriková M. 9.B

Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2005/2006
Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci
Pytagoriáda - školské kolo D. Balažoviechová    P3 3.A úspešný riešiteľ Mgr.Ripková
T. Balušíková   P3 3.B úspešný riešiteľ Mgr. Ivanovičová
P. Cíbik   P4 4.A úspešný riešiteľ Mgr. Mišíková
J. Ščasný   P5 5.A úspešný riešiteľ Mgr.Novosadová
V. Glončák   P6 6.A úspešný riešiteľ PaedDr. Šmatláková
J.M. Abrman  P7 7.A úspešný riešiteľ PaedDr. Šmatláková
J. Ďurža  P8 8.B úspešný riešiteľ Mgr. Štefániková
Geografická olympiáda - školské kolo Ester Malá 5.roč. 5.A 1.miesto Mgr.Novosadová
Andrej Sokol 6.roč. 6.B 1. miesto Mgr.Gašková
Miloš Lukačka 7.roč. 7.A 1. miesto Mgr.Gašková
Marian Nedvěd 7.roč. 8.A 1. miesto Mgr.Novosadová
Juraj Timko 9.A 1. miesto Mgr. Mahríková
Zverejnenie súťažných prác v časopise UNIKAT ŠKD   2. miesto - odmenenie prác detí ŠKD p. Sokolová


Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2004/2005
Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci
Trenčianske hodiny - okresné kolo Paulínka Ovádková 2.A 1. miesto Mgr.Ripková
Lucia Králiková 9.B 2.miesto Mgr.Vaňáková
V. Gimecká, L. Králiková 9.A, 9.B ČU Mgr.Vaňáková
Slávik Slovenska pod záštitou Petra Dvorského Paulínka Ovádková 2.A 1.miesto Mgr. Ripková
Slovensko - moja vlasť
celoslovenská výtvarná súťaž
    ocenenie škole za jednu z najkrajších kolekcií výtvarných prác vyučujúce Vv
Matematická olympiáda - okresné kolo Alexandra Guštafíková, Mark J. Abrman 6.A úspešní riešitelia Mgr. Žiaková
Simona Svrbíková 7.B 1. - 2. miesto Mgr. Žiaková
Monika Mišúnová 7.B 8. - 11. miesto Mgr. Žiaková
Jana Hrušková 9.B úspešná riešiteľka Mgr. Žiaková
Petra Hrušková 9.B úspešná riešiteľka Mgr. Žiaková
Matematický KLOKAN - celoštátne kolo Peter Cibík, Alexandra Zubáková kat.3 úspešní riešitelia Mgr.Mišíková, Mgr.Hašková
M. Mičko, Oto Šedivý kat.4 úspešní riešitelia Mgr.Poláčková, Mgr.Pijáková
Daniela Šťastná kat.5 úspešná riešiteľka PaedDr. Šmatláková
Martin Babica, Milan Čaja, Peter Čaja kat.6 úspešní riešitelia Mgr.Žiaková
Lucia Kocincová, Monika Králiková, Juraj Timko,
Aleš Zubák
kat.8 úspešní riešitelia Mgr.Mahríková
Tomáš Nápoky, Silvia Vojdanová kat.9 úspešní riešitelia Mgr.Novosadová
Natália Cibíková, Jana Hrušková, Petra Hrušková,
Lucia Králiková
kat.9 úspešní riešitelia Mgr.Žiaková
MINIMIKS - celoslovenská korešp. súťaž Alexandra Lochmanová 4.A 1. miesto Mgr. Pijáková
A. Martišová 4.A 1. miesto Mgr. Pijáková
Martin Marek 4.A 1. miesto Mgr. Pijáková
Z. Straková 4.A 1. miesto Mgr. Pijáková
Eugen Polin 4.A 2. miesto Mgr. Pijáková
Pytagoriáda - okresné kolo Peter Cibík kat. P3 3.A 18. miesto Mgr.Mišíková
Alexandra Zubáková kat. P3 3.A 20. miesto Mgr.Mišíková
A. Lochmanová kat. P4 3.A 1. miesto Mgr.Pijáková
Európa v škole - multimediálne projekty, celoslovenské kolo T. Kadlecová, J. Timko 8.A ocenenie Národným výborom Európy v škole PaedDr. Šmatláková
Mgr.Ing. Kyselicová
Projekt - Odpad náš každodenný
podporené spoločnosťou ORANGE
kol.7.B   ocenenie primátorom mesta Trenčín PaedDr. Šmatláková
Mgr.Ing. Kyselicová
Najlepší počítačový tvorca projektov -
medzinár. projekt SOKRATES
E. Ólschléger, P. Čaja 7.A, 6.A ocenenie primátorom mesta Trenčín Mgr.Ing. Kyselicová
Najlepší webový novinár
šk. časopis
S. Zaťko 8.C ocenenie primátorom mesta Trenčín Mgr.Ing. Kyselicová
Chemická olympiáda - Okresné kolo Natália Schlesingerová 9.A úspešná riešiteľka Mgr. Štefániková
Erik Gergeľ 9.D úspešný riešiteľ Mgr. Štefániková
Geografická olympiáda - okresné kolo Martin Závacký 9.B 3. miesto  
Olympiáda v Aj - okresné kolo Mark J. Abrman 6.A 2.miesto Mgr. Mozolová
Natália Cibíková 9.B 4.miesto  
Jazykový olympionik ( AJ ) - okresné kolo Mark J. Abrman 6.A 3.miesto Mgr. Mozolová
Basketbal - žiačky
regionálne kolo
Z. Pifflová, Hrušková, H. Korčeková 9.roč 2. miesto Mgr. Bučková
Basketbal - žiačky
okresné kolo
Z.Pifflová, Hrušková, H. Korčeková 9.roč 1. miesto Mgr. Bučková
Hádzaná - žiačky
okresné kolo
H. Korčeková + kol.   3. miesto Mgr. Bučková
Príroda, životné prostredie - výstava Matúš Oslej 4.A 9.miesto Mgr. Pijáková
Kristína Gálisová 4.A 10.miesto  
V rozprávke je to tak - výstava A. Gacko, N. Kaščáková 4.A literárna časť Mgr. Pijáková
A. Hrádocká, E. Rebrošová 4.A výtvarná časť Mgr. Pijáková
Vesmír očami detí - celoslovenská výtvarná súťaž A. Martišová 4.A 4.miesto Mgr. Pijáková
P.Balaščák 9.C 2.miesto Mgr. Uhrecká
R. Kauzal 9.C 3.miesto Mgr. Uhrecká
Prečo som na svete rád - výtvarná súťaž A. Hrádocká, P. Kmeťková 4.A, 9.C ocenenie Vyučujúce Vv
Rozprávkové vretienko M. Botíková 9.D 2. miesto Mgr. Gemerová
Svet očami fantázie - medzinárodná výtvarná súťaž E. Malá, E. Rebrošová 4.A vystavené úspešné práce Mgr. Pijáková
Karate - Kumite, majstrovstvá Slovenska A. Bretschneiderová 4.A 1. miesto  
Karate - Kata, majstrovstvá Slovenska A. Bretschneiderová 4.A 3. miesto  
Stolný tenis, okresné kolo P. Stanko 7.B    
Súťaž v prednese - okresné kolo P. Dohňanský 4.A 1. miesto, 1.kat. Mgr. Pijáková
M. Botíková 9.D 2.miesto, 3. kat. Mgr. Gemerová
Súťaž v prednese - obvodné kolo P. Dohňanský 4.A 1. miesto, 1.kat. Mgr. Pijáková
P. Ovádková 2.A 3.miesto, 1. kat. Mgr. Ripková
M. Botíková 9.D 1.miesto, 3. kat. Mgr. Gemerová
A.M. Tutková 9.D 3.miesto, 3. kat. Mgr. Gemerová
Zelený svet - Moje mesto, moja dedina, môj dom
medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
    Česné uznanie žiakom školy a poďakovanie učiteľom  
THE PLAKY
hokejbal
10 žiakov našej školy 5. - 9. roč. Víťaz 1. roč. hokejovej ligy 2004 / 05 Mgr. Bučková
Zverejnenie súťažných prác v časopise UNIKAT ŠKD   2. miesto - odmenenie prác detí ŠKD - fotografie prác p. Sokolová


Testovanie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2003 / 2004

V rámci celoštátneho testovania jednotlivých vyučovacích predmetov v základných školách v minulom školskom roku 2003 / 2004 sa zistilo,že medzi školami v SR sú veľké rozdiely. Naša škola bola testovaná v slovenskom jazyku a literatúre a s radosťou konštatujeme, že sme sa umiestnili tretí v poradí zo 165 testovaných škôl. Testovaných bolo 6284 žiakov deviateho ročníka a ich celková úspešnosť dosiahla 64,28 %, čo zodpovedá známke 3. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v Žilinskom a Trenčianskom kraji, naopak najhoršie žiaci v Košickom a Bratislavskom kraji.

poradové číslo Názov školy úspešnosť ( v % )
1. ZŠ V.Mitúcha, Horné Sŕnie 83,08
2. CZŠ R. Zaymusa, Žilina 82,09
3. ZŠ P.Bezruča, Trenčín 77,88
4. ZŠ Mojmírova, Piešťany 77,57
5. ZŠ Klátovce 76,90
6. ZŠ Vážska, Ladce 76,30
7. ZŠ s MŠ Veľké Rovné 75,87
8. ZŠ 29.augusta, Poprad 75,83
9. ZŠ Vinné 75,83
10. ZŠ Karpatská, Žilina 75,56

Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2003/2004
Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci
Matematická olympiáda - okresné kolo Štefan Novosad 9.A 3. PeadDr.Šmatláková
Dagmara Kubinská 9.A 16. PeadDr.Šmatláková
Lukáš Svetlík 9.A 21. PeadDr.Šmatláková
Matematická olympiáda - krajské kolo Štefan Novosad 9.A 5. PeadDr.Šmatláková
Matematický klokan - medzinárodná súťaž 195 zapojených žiakov 4. - 9. roč 27 úspešných riešiteľov vyučujúce matematiky
MAKS - celoslovenská korešp. súťaž 88 zapojených žiakov 4. - 9. roč 11 úspešných riešiteľov vyučujúce matematiky
MINIMIKS - celoslovenská korešp. súťaž 27 zapojených žiakov 4. - 9. roč 18 úspešných riešiteľov vyučujúce matematiky
Michal Horňák, Alžbeta Hrádocká,
Alexandra Lochmanová, Martin Vitáloš
  1. vyučujúce matematiky
Chemická olympiáda - Okresné kolo Lukáš Svetlík 9.A 6. Mgr. Moťovská
Silvia Blašková 9.C 7. Mgr. Moťovská
Biologická olympiáda - OK Silvia Blašková 9.C 4. Mgr. Vaculková
Jurij Kabiskij 9.A 5. Mgr. Vaculková
Olympiáda v Aj - OK Mária Habániková 9.A 2. Mgr. Zachová
Mark Jozef Abrman 5.A 5. Mgr. Zachová
Prírodovedná súťaž - regionálne kolo 52 zapojených žiakov 1. - 4. roč   vyučujúce prírodovedy
Biblická olympiáda - dekanátne kolo Romana Švecová 9.B 4. Ing.Mgr. Kyselicová
Gabriela Keblušková 9.B 4. Ing.Mgr. Kyselicová
Zuzana Koršová 9.B 4. Ing.Mgr. Kyselicová
Pytagoriáda - školské kolo Peter Čaja, Martin Babica, Mark Jozef Abrman 5.A   Mgr. Žiaková
Iveta Ferová, David Males, Monika Mišúnová 6.B   Mgr. Žiaková
Aleš Zubák, Brian Males 7.A   Mgr. Mahríková
Monika Velacková 7.C   Mgr. Novosadová
Zuzana Pifflová, Rado Žilinský 8.A   Mgr. Novosadová
Natália Cíbiková 8.B   Mgr. Žiaková
Katarína Kucharovičová 8.C   Mgr. Novosadová
Hviezdoslavov Kubín školské kolo   81 žiakov vyučujúci Sj
Viera Hlávková - obvod. kolo 4.C 3. Mgr. Oľga Závacká
Monika Botíková - obvod. kolo 8.D 1. Mgr. Anna Gemerová
Monika Botíková - okresné kolo 8.D 2. Mgr. Anna Gemerová
Európa v škole ( Sj ) multimediálne práce školské kolo II.stupeň 68 zap. žiakov vyučujúci Sj
S. Vojdanová - okresné kolo 8.A ocenená práca Mgr. Anna Gemerová
EÚ okolo nás regionálne kolo   57 zap. žiakov  
Trenčín očami Európanov školské kolo   76 zap. žiakov  
okresné kolo   12 zap. žiakov  
ROPE SKIPING - skoky cez švihadlo Filip Bretschneider 6.B 2. Mgr. Bučková
Prečo mám rád Slovensko školské kolo   56 zap. žiakov  
Radosť v rodine školské kolo   52 zap. žiakov  
Hľadá sa mama a oco ( Sj ) školské kolo   15 zap. žiakov  
Geografická olympiáda - okresné kolo Martin Babica 5.A 13. Mgr. Novosadová
David Males 6.B 18. Mgr. Novosadová
Dagmara Langová 9.A 8. Mgr. Kramár
Tvorba školských časopisov -
(zá)Školáčik
okresné kolo   strieborné pásmo Ing.Mgr.J.Kyselicová
Mgr. Ján Kobida
Svet očami skutočnosti a fantázie - medzinárodná súťaž a putovná výstava Andrea Martišová 3.A 1. Mgr. Pijáková
Martina Lukšová 3.A 2. Mgr. Pijáková
Ester Malá 3.A 3. Mgr. Pijáková
Príroda a životné prostredie - OK
ocenené práce
Eugen Polin 3.A   Mgr. Pijáková
Alžbeta Hrádocká 3.A   Mgr. Pijáková
Katarína Lukičová 8.C   Mgr. Uhrecká
Vesmír očami detí - postup do celoslovenského kola Matúš Oslej 3.A   Mgr. Pijáková
Michaela Pavlíčková 3.A   Mgr. Pijáková
Trenčianske hodiny školské kolo I. a II. st. 34 zap. žiakov vyučujúce Hv
Pavlínka Ovádková - okresné kolo 1.A 2. Mgr. Pavla Ripková
Slávik Slovenska školské kolo   4 žiaci vyučujúve Hv
Pavlínka Ovádková - okresné kolo 1.A 1. Mgr. Pavla Ripková
Pavlínka Ovádková - celoslovenské kolo 1.A ocenenie diplomom Mgr. Pavla Ripková
Zdravotnícka súťaž úz. s. HMZ II. stupeň 6 žiakov Mgr. Marta Vaculková
Namaľuj svojho motýľa školské kolo   139 zap. žiakov vyučujúci Vv
celoslovenské kolo   32 zap. žiakov vyučujúci Vv
Môj Trenčín, môj hrad - Malá galéria školské kolo   45 zap. žiakov vyučujúce Vv
M. Babrňáková, B. Mojžišová, J. Pardavý,
A. Hrádocká, Z. Straková, M. Kavalír
reg. kolo ocenené práce vyučujúce Vv
Teleprojekt - Pravek celoslovenské kolo 4.A 25zap. žiakov Mgr. M. Koprivňanská
Teleprojekt - Čísla okolo nás celoslovenské kolo kolo II. st. 20 zap. žiakov Ing.Mgr.J. Kyselicová
Dopravná súťaž školské kolo I. stupeň 36 zap. žiakov  
Prírodovedná súťaž ŠKD školské kolo I. stupeň 40 zap. žiakov  
Olympijské hry - myšlienky Pierra de Coubertina školské kolo   25 zap. žiakov  
Beh olympijského dňa regionálne kolo   50 zap. žiakov
účastnícky list, diplom
vyučujúce Tv
Futbalový turnaj okresné kolo II. st. 5. Mgr. K. Bučková
Hádzaná - turnaj okresné kolo II. st. 4. Mgr. K. Bučková
Správajko školské kolo   25 zap. žiakov  TOPlist