DECEMBER

Pytagoriáda - 3. - 8. ročník
matematická súťaž

Žiaci 4. až 8. ročníka sa zúčastnili školského kola Pytagoriády,
kde riešili veľmi zaujímavé matematické úlohy.

Tajomná noc v škole
(pre žiakov II. ročníka)

Fotogaléria >>>

Projektové stretnutie vo Walese

Učitelia z našej školy: Mgr. Ivan Pavlík, Mgr. Anna Gemerová, Mgr. Alena Pišková, Mgr. Ivana Pomajbová a Mgr. Zuzana Ivanovičová sa 13. novembra 2012 vydali na cestu do ďalekého Walesu, aby sa zúčastnili 3. pracovného stretnutia v rámci projektu Comenius.
V neveľkom meste Denbigh sme navštívili partnerskú základnú školu, ktorej súčasťou bola i materská škola. Tento typ školy sa odlišoval od našej základnej školy,
lebo ju navštevovali iba žiaci prvého stupňa, 1. – 6. ročníka.

VIAC >>>
(kliknutím otvoriť)

Mikuláš v našej škole

Ani v tomto školskom roku na naše deti nezabudol Mikuláš a so svojou družinou prišiel navštíviť 6. 12.
naše  deti a potešil ich sladkosťou.

Výstava - The Human Body / Ľudské telo

Žiaci 7.A, 7.B a 8. B sa 6. 12. 2012
zúčastnili v Bratislave výstavy
Ľudské telo - The Human Body.

Doplnili si tak poznatky o ľudskom tele, ktoré získali na hodinách biológie.

Sprevádzali ich Mgr. M. Vaculková
a Mgr. M. Pipitová.

 

Beseda o Indii

Na hodinu anglického jazyka
k nám zavítala milá pani z Indie,
ktorá nám z 8.A a 8.B porozprávala o krajine, v ktorej žila.
Beseda bola veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa veľa nových informácií o Indii.

                                                               Ďakujeme

FOTOGALÉRIA >>>

   

text&foto: L. Tureková,8.A

 
"Lístie som hrabala, teba som čakala...."

Takto si pospevovali deti z ŠKD, pri hrabaní lístia.
Ďakujeme za pomoc a skrášlenie areálu.
    text&foto: Mgr. J. Depešová