COMENIUS 2011 - 2013

Naším súčasným projektom Comenius je projekt  Sme ako jeden – Naša nová Európa /2011 – 2013/,
v ktorom spolupracujeme s partnermi z 
Walesu, Grécka a Poľska.
Koordinátorkou projektu pre našu školu je Mgr. Alena Pišková.


BROŽÚRKY s prácami žiakov:

Veľká noc na Slovensku
 
Vianoce na Slovensku
 
   
   
Pracovné stretnutie Grécko Pracovné stretnutie Wales

viac >>>
(kliknutím otvoriť)

viac >>>
(kliknutím otvoriť)

   
   
   


comenius