MAREC 2013
Expert show geniality, 2013 
Žiaci 6. až 8. ročníka si mohli svoje vedomosti v rôznych kategóriách porovnať so žiakmi na celom Slovensku.

Ako dopadli sa dozviete tu:
kliknutím otvoriť >>>
FOTOGALÉRIA >>>
(kliknutím otvoriť)
 
Ceny a diplomy im odovzdal
pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík
a p. zástupkyňa Mgr. H. Mozolová.
Exkurzia v Banskej Bystrici
Dňa 7.3.2013 sa žiaci 5.A + 5.B triedy
zúčastnili literárnej exkurzie v Banskej Bystrici,
kde navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí.
Tu si pozreli zaujímavú adaptáciu Andersenovej rozprávky Princezná na hrášku
a po predstavení bola pre žiakov pripravená beseda o tvorbe bábok, počas ktorej si žiaci mohli jednotlivé bábky aj zblízka pozrieť a pohrať sa s nimi.


 

Fotogaléria >>>

 text a foto: Mgr. B. Kukučková

Výtvarné súťaže - školské kolo, postupujúce práce
FOTOGALÉRIA >>>
 

Foto: Mgr. Lubjaková

Odovzdávanie ocenení úspešným žiakom
Pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík spolu s pani učiteľkami, ktoré mali na starosti jednotlivé
predmetové olympiády a súťaže ocenili víťazov školského kola a vyšších kôl.
viac sa dozviete tu >>>
 

(kliknutím otvoriť)

Vesmír očami detí
Fotogaléria >>>
Žiaci pod vedením Mgr. K. Lubjákovej uspeli aj v obvodnom kole a postupujú
do celoslovenského kola vo výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí".

 
Pasovanie prvákov - 14. 2. 2013
 
   
To, že naši prváčikovia sú šikovní, niet pochýb.
Za svoju polročnú prácu zvládli nespočetné množstvo povinností.
Za usilovnosť a statočnosť boli odmenení prijatím
do cechu kráľovských rytierov kráľom Mudroslavom
na Trenčianskom hrade 14. 2. tohto roku.

Všetkým sa táto akcia veľmi páčila.

Vďaka patrí aj rodičom za vzájomnú spoluprácu.


FOTOGALÉRIA >>>
   

text: Mgr. Koprivňanská, foto:p. Kalabová