Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2012/2013

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci

Klokan  celoslovenská matematická súťaž

8. roč. Oliver Kuník 8. A 33.-45. miesto
       99 %
Mgr. L. Kiššová
Iveta Ježíková 8. A 33.-45. miesto
       99 %
Mgr. L. Kiššová
Andrea Mošková 8. B 75.-87. miesto
       97,7 %
PaedDr. Šmatláková
Kristína Tománková 8. A 143.-165. miesto
       95,7 %
Mgr. L. Kiššová
Marcel Zverbík 8. B 186.-206. miesto
       94,5 %
PaedDr. Šmatláková
Marek Sloboda 8. B 207.-246. miesto
       93,6 %
PaedDr. Šmatláková
Zuzana Kosecová 8. A 377.-413. miesto
       88,9 %
Mgr. L. Kiššová
5. roč. Katarína Geršiová 5. B 256.-288. miesto
       94,3 %
Mgr. E. Novosadová
Matúš Koža 5. B 426.-464. miesto
       90,6 %
Mgr. E. Novosadová
Aneta Slivoňová 5. A 626.-691. miesto
       86,1 %
Mgr. L. Kiššová
Martin Šesták 5. A 865.-920. miesto
       81,1 %
Mgr. L. Kiššová
6. roč. Martin Mesároš 6. A 516.-548. miesto
       87,7 %
Mgr. E. Novosadová
Martina Vrátna 6. B 481.-515. miesto
       88,5 %
Mgr. E. Novosadová
7. roč. Katarína Filimpocherová 7. B 369.-387. miesto
       90,5 %
Mgr. L. Kiššová
Samuel Valaštín 7. B 744.-784. miesto
       80,8 %
Mgr. L. Kiššová
9. roč. Veronika Čiefová 9. A 314.-339. miesto
       84,6 %
PaedDr. Šmatláková

Pytagoriáda - obvodové kolo

Oliver Kuník 8. A 2. miesto Mgr. L. Kiššová
 
Marcel Zverbík 8. B -úspešný riešiteľ PaedDr. Šmatláková
 
Martin Šesták 5. A 7. miesto Mgr. L. Kiššová
 

Fyzikálna  olympiáda - okresné kolo

kat. F Oliver Kuník 8. A 1. miesto
 

Mgr. M. Moťovská
Marcel Zverbík 8. B 5. miesto

-úspešný riešiteľ

Chemická olympiáda - okresné kolo

kat. DZ Čiefová Veronika 9. A 4. miesto Mgr. M. Moťovská
Mojžišová Emma 9. A 12. miesto
-úspešný riešiteľ

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

6. roč.


Jakub Kročitý6. B2. miestoMgr. E. Kišková

Mladý zdravotník - okresné kolo, 29.4. 2013

 

Katka Mikušová
Vlaďka Šípošová
Ema Mojžišová
9. A
2. miesto


 

Mgr. M. Vaculková

Saška Kianičková 

7. A
 

Bedminton - obvodné kolo

st. žiačky       3. miesto
st. žiaci       2. miesto

Minifutbal - MCDONALD´S  CUP  - obvodné kolo

mladší žiaci

I.stupeň

L. Demitra
J. Škultéty
M. Cobori
U. Mazanovský 
R. Šebeň

 

2. miesto

Mgr. Vlnka
Mgr. Coboriová

Olympiáda Aj - celoslovenské kolo

1.A kategóriaKrížovská Karin
7. B
 

 

8. miesto


Mgr. A. Pišková
1.B kategória  
Žilinčanová Laura
 

9. A
 

6. miesto

59. Hviezdoslavov Kubín , Podjavorinskej Bzince - krajské kolo

Próza

I. st.Grétka Olexíková


3. A
 

1. miesto

postup do celoslovenského kolaMgr. Z. Ivanovičová

                  Biblia očami detí - diecézne kolo

II.kategória

Emma Hunčíková


2. C


1. miesto

Mgr. K. Lubjáková


(Ing. J. Kyselicová)

 

III. kategória
Karolína Jarošová
 


4. B
1. miesto
Magdaléna Hudecová4. B
 


2. miesto

Tomáš Hunčík
4. B
 Cena poroty

IV. kategória
Sabína
Bebčáková6. BCena poroty

59. Hviezdoslavov Kubín , Podjavorinskej Bzince - okresné kolo

Poézia
5.-7. roč.Anna Tatiana Vancová


6. A


2. miesto


Mgr. B. Kukučková
Próza

I. st.Grétka Olexíková


3. A
 

1. miestoMgr. Z. Ivanovičová

Biologická olympiáda - okresné kolo, 6.2. 2013

kategória C

 

Vladimíra
Šípošová
 

9. A

 

5. miesto Mgr. M. Vaculková
Katarína
Mikušová
6. miesto

Expert - Geniality show 2013

6. ročník   Hugo Celler 6. A TOP Expert
76 miesto
(celkové poradie v obidvoch disciplínach z 1141 súťažiacich)
 
Tajomstvá prírody
- 40 miesto zo 712 súťažiacich
  Terézia Fumačová
 
6. A Spoločnosť kedysi a dnes
- 52 miesto zo 445 súťažiacich
 


Roman Kostelník

6. B

Spoločnosť kedysi a dnes

- 93 miesto zo 445 súťažiacich


Jakub Kročitý

6.B
TOP Expert
16 miesto

(celkové poradie v obidvoch disciplínach z 1141 súťažiacich)
Spoločnosť kedysi a dnes
- 17 miesto zo 445 súťažiacich

Svetobežník

- 16 miesto z 817 súťažiacich
7. ročník  

Alexandra Kianičková7. A

Do you speak English

83 miesto zo 441 súťažiacich


Alena Večerová
 

7. A


Do you speak English

52 miesto zo 441 súťažiacich
Karin Krížovská 7. B TOP Expert
39 miesto

(celkové poradie v obidvoch disciplínach z 1141 súťažiacich)
Do you speak English
- 18 miesto zo 441 súťažiacich

Spoločnosť kedysi a dnes
- 39 miesto z 529 súťažiacich
8. ročník

 

Oliver Kuník 8. A Tajomstvá prírody
- 65 miesto z 528 súťažiacich
 


Natália Vdoviaková

8. A

Do you speak English
- 69 miesto zo 528 súťažiacich
 Andrea Mošková
 

8. B


Tajomstvá prírody
- 52 miesto z 528 súťažiacich

 

Marcel Zverbík8. B

Svetobežník

- 74  miesto z 903 súťažiacichDominik Krasuľa


8. B

Svetobežník
- 68  miesto z 903 súťažiacich

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Próza
I. stupeň
kliknutím zväčšiť

Grétka Olexíková


3. A
 

1. miestoMgr. Z. Ivanovičová
Poézia 
I. stupeň
kliknutím zväčšiť

Laura Laurinčíková
 

3. A

 

diplom za účasť

 

Mgr. Z. Ivanovičová

Poézia
5.-7. roč.
kliknutím zväčšiť

Anna Tatiana Vancová


6. A


2. miesto


Mgr. B. Kukučková
Poézia
8.-9. roč.
kliknutím zväčšiť


Lucia Kováčiková8. B
 


diplom za účasť

 


Mgr. A. Gemerová

Próza
8.-9. roč.
kliknutím zväčšiť

Alexandra Šestáková


8. A


diplom za účasť


Mgr. A. Gemerová

Technická olympiáda - krajské kolo, 15.2. 2013

kat. AMarcel Zverbík


8. B
 2. miesto,
úspešní riešitelia

 

 

Ing. J. KyselicováJakub Varta
 


9. B

Geografická olympiáda - obvodné kolo, 7.2.2013

kat. I
5. roč.
  Ondrej Bublavý 5. B 3. miesto Mgr. P. Dúcky
kat. H
6. roč.
  Kročitý Jakub 6.B 7.miesto
úspešný riešiteľ
 

Mgr. E. Novosadová

kat. F
8. roč.
  Marcel Zverbík 8.B 5.miesto
úspešný riešiteľ
  Dominik Krasuľa 8.miesto
úspešný riešiteľ

Olympiáda Aj - krajské kolo

1.A kategória  
Krížovská Karin

7. B


1. miesto
postup do celoslovenského  kola

 
Mgr. A. Pišková
1.B kategória  
Žilinčanová Laura

9. A

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, 7.2. 2013

Poézia  I.stupeň
Laura Laurinčíková
 

3. A

 

1. miesto

Mgr. Z. Ivanovičová

Lenka Geršiová

2. C

2
. miesto
Mgr.P.  Ripková

Matej Ferenec


3. C

3
. miesto

Mgr. V. Oravcová
Bruno Bernáth
 
Próza
I. stupeň
Grétka Olexíková
3. A
1. miesto Mgr. Z. Ivanovičová

Sarah Isabella Luokanen

2. A
2. miesto Mgr. M.Mišíková

Natália Šamajová
 

3. A3
. miesto
Mgr. V. Oravcová
Emka Čudajová
 
2. B Mgr. B. Mojžišová

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, 12.2. 2013

Poézia
5.-7. roč.

Anna Vancová

6. A

1. miesto

Mgr. B. Kukučková

Stela Svrbíková


6. B

2
. miesto


Mgr. Bošanská
Daniela Staníková
3
. miesto
Poézia
8.-9. roč.
  Lucia Kováčiková 8. B 1. miesto Mgr. A. Gemerová
Próza
5.-7. roč.
Michael Jakovlev 5. B 1. miesto Mgr. B. Kukučková
Sebastián Hrbáček 7. A 2. miesto Mgr. V. RychtárechováEmma Bernáthová
 


5. B
3
. miestoMgr. B. Kukučková
Próza
8.-9. roč.
Alexandra Šestáková 8. A 1. miesto Mgr. A. Gemerová
Laura Žilinčanová 9. A 2. miesto Mgr. B. Kukučková
Andrea Mošková 8. B 3. miesto Mgr. A. Gemerová

Matematická olympiáda - obvodné kolo, 23.1. 2013

Kat. Z8   Oliver Kuník
 
8. A 1. - 4. miesto Mgr. L. Kiššová
Kat. Z7   Katarína Filimpocherová 7. B 7. miesto Mgr. L. Kiššová
Kat. Z5   Alex Macko 5. A 2. miesto
17b z 18 b
Mgr. L. Kiššová
  Silvia Zverbíková 5. B 8.-11. miesto
úspešná riešiteľka
Mgr. E. Novosadová

Olympiáda Nj - okresné kolo

    Žilinčanová Laura 9. A

2. miesto
 

Mgr.Koprivňanská

Olympiáda Aj - okresné kolo, 17.1. 2013

1.A kategória
Krížovská Karin

7. B

1. miesto
postup do krajského kolaMgr. A. Pišková
1.B kategória  
Žilinčanová Laura

9. A

1. miesto
postup do
krajského kola

Olympiáda Slovenského jazyka - školské kolo

    Žilinčanová Laura 9. A 1. miesto / 41 b
postup do okr. kola
Mgr. B. Kukučková
  Ušiaková Nina 8. A 2. miesto / 39 b Mgr. A. Gemerová
Valachová Alžbeta 9. A 2. miesto / 39 b Mgr. B. Kukučková
Tománková Kristína 8. A 3. miesto / 36 b Mgr. A. Gemerová

Pytagoriáda - školské kolo / úspešní riešitelia

8. roč.   Kuník Oliver 8. A 1. miesto / 26b Mgr. L. Kiššová
  Sloboda Marek 8. B 2. miesto / 20b PaedDr.  
O. Šmatláková
  Zverbík Marcel 3. miesto / 20b
  Tureková Lucia

8. A
4. miesto / 18b

Mgr. L. Kiššová
  Tománková Kristína 5. miesto / 18b
  Vdoviaková Natália 6. miesto / 15b
  Kosecová Zuzana 7. miesto / 14b
7. roč.   Suchánek Boris 7. B 1. miesto / 15b Mgr. L. Kiššová
  Mahríková Laura 7. A 2. miesto / 12b
6. roč.   Šimno Peter 6. A 1. miesto / 9b

Mgr. E. Novosadová
  Mesároš Martin
6. A


2. miesto / 8b
  Štefánek Adam
  Šujanová Sára
  Vrátna Martina 6. B
5. roč.   Bublavý Ondrej
5. B
1. miesto / 26b
Mgr. Novosadová
  Hladká Ivana 2. miesto / 22b
  Geršiová Katarína 3. miesto / 21b
  Šesták Martin 5. A 4. miesto / 21b Mgr. L. Kiššová
  Bernáthová Ema 5. B 5. miesto / 20b Mgr. E. Novosadová
  Orság Matúš 5. A 6. miesto / 19b Mgr. L. Kiššová
  Macko Alex 7. miesto / 19b
  Zverbíková Silvia 5. B 8. miesto / 18b Mgr. E. Novosadová
  Vargha Samuel 5. A 9. miesto / 18b Mgr. L. Kiššová

Geografická olympiáda - školské kolo / úspešní riešitelia

9. roč.   Mráziková Veronika 9. A 1. miesto / 92 b

Mgr. E. Novosadová
  Mikušová Katarína 9. A 2. miesto / 82 b
  Varta Jakub 9. B 3. miesto / 74 b
8. roč.   Krasuľa Dominik 8. B 1. miesto / 100 b
  Kuník Oliver 8. A 2. miesto / 98 b
  Mošková Andrea 8. B 3. miesto / 96 b
7. roč.   Mošková Adriana
7. A
1. miesto / 71 b
  Ďuržová Monika 2. miesto / 67 b
  Šťastný Michal 3. miesto / 64 b
6. roč.   Kročitý Jakub
6. B
1. miesto / 76 b
  Vrátna Martina 2. miesto / 70 b
  Varhaník Jozef 3. miesto / 64 b
5. roč.   Bublavý Ondrej 5. B 1. miesto / 90 b Mgr. P. Dúcky
  Geršiová Katarína 2. miesto / 90 b
  Macko Alex 5. A 3. miesto / 78 b Mgr. L. Kiššová

Olympiáda anglického jazyka - školské kolo

1.A kategória   Krížovská Karin 7. B 1. miesto/61,27 b
postup do okr. kola
 
  Večerová Alena 7. A 2. miesto /43 b  
  Kianičková Alexandra 7. A 3. miesto/42,75 b  
1.B kategória   Žilinčanová Laura 9. A 1. miesto /73 b
postup do okr. kola
 
  Ševčíková Barbora 9. A 2. miesto /55,5 b  
  Haluza Peter 9. B 3. miesto /48 b  
1.C kategória   Janigová Nikola 6. B 1. miesto/56,75 b
postup do okr. kola
 
  Gacko Lukáš 7. B 2. miesto/54,25 b  

Technická olympiáda - okresné kolo

kat. A
Marcel Zverbík

8. B
 

1. miesto

- postup do krajského kola


 

 


Ing. J. Kyselicová

Jakub Varta 9. B
kat. B
Martin Krištof
 


7. A
3. miesto
- úspešný riešiteľ

Príroda, životné prostredie a deti - 24. ročník

II. kategória
1. - 4. roč. ZŠ

(118 súťažných prác)

Šimon Jasečko
 
4. Bocenená práca

"Starý býk"Mgr. K. Lubjáková

 

Agáta Cellerová

 

4. B


ocenená práca

"Zvierací strom"

Trenčianske hodiny - školské kolo - 5. 11. 2012

1. - 3. ročník
Laura Laurinčíková
 3. A

 1. miesto

 Mgr. Ivanovičová

 


Emma Plíhalová
3. C
 
2. miesto

 
Mgr. OravcováMatej Ferenec
 

3. CKatka Kaščáková


2. B
3. miesto
 

Mgr. MišíkováTomáš Kudláč


1. A
 

Mgr. Čudajová4. - 6. ročníkMichaela Szturcová
 

6. B1. miesto
Mgr. Rychtárechová
 


Anička Vancová6. A


2. miesto


7. - 9. ročník

 

Lucia Kováčiková8. B
 

1. miesto


Michaela Šimorová


7. B


3. miesto

Technická olympiáda - školské kolo

kat. A Marcel Zverbík

8. B

1. miesto
 

 

Ing. J. Kyselicová

Jakub Varta 9. B 2. miesto
kat. B
Martin Krištof
 


7. A
1. miesto
 
 

Archív:
Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist