Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2010/2011

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci

Daj si vodu z vodovodu - 14. 6. 2011
( 4. Ročník environmentálneho projektu Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.)

kat.
8. ročník

 


Aneta Mauxová
8. A
1. miesto
 
Ing. J. Kyselicová
kat.
9. ročník

 


Pavlína Kotrhová
9. A
- postup do finále
PaedDr. Šmatláková

Družstvá mladých záchranárov - okresné kolo - 29. 4. 2011Katarína Mikušová
 


7. A


 

2. miesto


 

Mgr. M. Vaculková

  Ema Mojžišová
  Veronika MrázikováLaura Žilinčanová
Pavlína Kotrhová
 


9. A

Seminár Delfín - prírodovedný seminár

kat. 9
 

Erika Švančárková

9. A
1. miesto - krajské kolo

9. miesto - celoštátne kolo
Mgr. D. ŽákechováPavlínka Kotrhová


9. A

2. miesto - krajské kolo

10. miesto - celoštátne kolo

Internetová olympiáda - Škola hrou - celoročná súťaž

kat. 6

 


Oliver Kuník

 


6. A

 

8.miesto
(1573 súťažiacich)Ing. J. Kyselicová
  Kristína Tománková 6. A 13. miesto
(1573 súťažiacich)
Marcel Zverbík6. B
 

20. miesto
(1573 súťažiacich)

Biologická olympiáda - okresné kolo - 11. 2. 2011 (kat. C) , 26. 5. 2011 (kat. D)

kat. C

 

Pavlína Kotrhová9. A
 

3. miestoMgr. D. Žákechová

 

Erika Švančárková9. A


4. miesto
kat. D   Kristína Raganová 6. B 3. miesto Mgr. M. Vaculková
  Vladimíra Šípošová 7. A 5. miesto

Pytagoriáda - okresné kolo - 18. 4. 2011 (kat. P 5) , 19. 4. 2011 (kat. Z 6)

kat. P 5
 
  Boris Suchánek 5. B 4. - 5. miesto Mgr. D. Žákechová
kat. Z 6
Marek Sloboda6. B
 


2. miesto

 


PaedDr. Šmatláková

 


Oliver Kuník

 


6. A

 


4. - 6. miesto

 


Mgr. D. ŽákechováAlexandra Šestáková
 


6. A

 


11. - 13. miesto

Biblia očami detí ( výtvarná súťaž) - diecézne kolo - 13.4. 2011

1. - 2. roč.Sebastián Mrva


2. B


1. miesto


Mgr. K. Lubjáková

Matematická olympiáda  okresné kolo - 26. 1. 2011 (kat. Z 5) , 6. 4. 2011 (kat. Z 6)

kat. Z 5Laura Mahríková
 

5. A
6. - 8. miesto


 
Mgr. D. Žákechová

  Samuel Valaštín
5. B
  Boris Suchánek 12. - 15. miesto
kat. Z 6
Oliver Kuník6. A
 


6. - 11. miestoMarcel Zverbík

 
6. B

 

12. - 14. miesto


 
PaedDr. Šmatláková
 

 


Marek Sloboda
15. miesto

Chemická olympiáda - okresné kolo

Kategória Dz

 


Pavlína Kotrhová
9. A7. miesto

- úspešná riešiteľka
Mgr. M. Moťovská

Fyzikálna olympiáda - obvodne kolo, 16. 3. 2011

Kategória E

 


Pavlína Kotrhová
9. A5. miesto

- úspešná riešiteľka
Mgr. M. Moťovská

Európa v škole - okresné kolo - umelecké práce

I. kategóriaLukas Demitra
 


2. B


Postup do celoslovenského kolaMgr. K. Lubjáková
Karolína Jarošová
 

VESMÍR OČAMI DETÍ - 26. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

II. kategória
( 17 ZŠ, 120 prác)

  Tobias Bernáth 2. B

Postup do celoslovenského kola 

Mgr. K. LubjákováAdam Gajdošík
 
 

2.BOcenená práca
III. kategória
(10 ZŠ, 70 prác)Michaela Kováčová7.B

 

Postup do celoslovenského kola
Mgr. M. Králová

Technická olympiáda - 4. 2. 2011 - krajské kolo

Kat. B
Jakub Varta7. B
 


3. miesto

 


Ing. J. Kyselicová

Olympiáda v NJ - obvodné kolo

Kat. 1 ALaura Žilinčanová
 

7. A3. miesto


Mgr. Koprivňanská
Kat. 1 B   Veronika Šípková 8. B 2. miesto

Olympiáda Aj - 18. 1. 2011

Kat. 1. ALaura Žilinčanová


7. A


1. miesto


Mgr. A. Pišková
Kat. 1. BPavlína Kotrhová


9. A


1. miesto

Biologická olympiáda - školské kolo

Kat. C

 


Pavlína Kotrhová
9. A1. miesto


Mgr. M. Vaculková

Mgr. D. Žákechová
 Erika Švančárková


9. A
 

2. miesto

    Tatiana Závodská 8. A 3. miesto
Kat. D   Peter Haluza 7. B 1. miesto
    Kristína Raganová 6. B 2. miesto
    V. Šípošová 7. A 3. miesto

Pytagoriáda - školské kolo

5. ročník   Boris Suchánek 5. B 1. miesto - 23 b

Mgr. D. Žákechová
  Samuel Valaštin 5. B 2. miesto - 20 b
  Michal Šťastný
 


5. A

3. miesto - 15 b
Laura Mahríková
  Alexandra Kianičková
6. ročník

 


Oliver Kuník
6. A
 


1. miesto - 27 bAlexandra Šestáková6. A2. miesto - 21 b

 


Marek Sloboda
6. B
 


3. miesto - 20 b
PaedDr. Šmatláková
  Kristína Tománková 6. A


4. miesto - 19 b
Mgr. Žákechová

 

Andrea Mošková

 

6. B

 


PaedDr. Šmatláková

  Nina Ušiaková 6. A
5. miesto - 18 b
Mgr. Žákechová
  Zuzana Kosecová 6. A
  Natália Vdoviaková 6. A
  Kristína Raganová 6. B 6. miesto - 16 bPaedDr. Šmatláková
  Dominik Krasuľa 6. B 7. miesto - 14 b
7. ročník   Tomáš Rebroš 7. A


1. miesto - 18 bJakub Varta


7. B
Veronika Čiefová7. A
 


2. miesto - 17 b

  Peter Haluza 7. B 3. miesto - 12 b
  Lucia Zmrzlá 7. A

8. ročník
(žiaci neboli úspešný riešitelia, nedosiahli potrebný počet bodov)

  Matúš Kaščák 8. A 1. miesto Mgr. Novosadová
  Dalibor Kvasnica 8. B 2. miesto Mgr. Žákechová
  Tatiana Závodská 8. A 3. miesto Mgr. Novosadová

Geografická olympiáda - školské kolo

6. ročník

 

Oliver Kuník

 

6. A

 

1. miesto - 82 b

Mgr. Novosadová
  Michal Vitáloš 6. A 2. miesto - 81 b
Marcel Zverbík
 


6. B

 


3. miesto - 79 b
Andrea Mošková
 


6. B

 

78 b - úspešný riešiteľ ( nad 55 b)

  Dominik Krasuľa 6. B

77 b - úspešný riešiteľ

  Iveta Ježíková 6. A 70 b - úspešný riešiteľ
  Kristína Raganová 6. B 63 b - úspešný riešiteľ
  Zuzana Kosecová 6. A 62 b - úspešný riešiteľMarek Sloboda
 

6. B

 

62 b - úspešný riešiteľ

  Michaela Tureková 6. A 58 b - úspešný riešiteľ
7. ročníkJakub Varta


7. B


1. miesto - 76,5 b
 Katarína Mikušová


7. A
 

2. miesto - 66,5 b

    Katarína Rippová 7. A 3. miesto - 65 b
    Ema Mojžišová 7. A

57,5 b - úspešný riešiteľ

8. ročník   Tatiana Závodská 8. A 1. miesto - 80 b
    Matúš Mikota 8. B 2. miesto - 77 b
 

 


Aneta Mauxová

 


8. A

 


3. miesto - 63 b

    Adam Šlesárik 8. A

59 b - úspešný riešiteľ

9. ročník
Pavlína Kotrhová9. A1. miesto - 90 b
    Jozef Urbanovský 2. miesto - 78 b
    Martin Vavro 3. miesto - 78 b
 


Erika Švančárková


71 b - úspešný riešiteľ
    Peter Cíbik 66 b - úspešný riešiteľ

Trenčianske hodiny - obvodné kolo

III. kategória
    

Laura Žilinčanová7. A3. miestoMgr. Varhaníková

Výtvarná súťaž

II. kategória
( 1. - 4. ročník )


Lukas Demitra


2. B


Jesenné obrázky
ocenená práca


Mgr. LubjákováLukáš Kútnik2. BSúboj
ocenená práca

Technická olympiáda - okresné kolo, 11.11. 2010

Kategória  A


Matúš Kocinec

8. A
 reprezentovali školu, ako víťazi školského kola


Ing. Kyselicová

Matúš Mikota

8. B

PaedDr. Šmatláková
Kategória B
Jakub Varta
 


7. B

 


1. miesto
(postup do krajského kola)Ing. Kyselicová

Trenčianske hodiny - školské kolo 26. 10. 2010

I. kategória
1. - 3. roč.


Laura Laurinčíková


1. A


1. miesto
(postup do vyššieho kola)Mgr. Ivanovičová


Michaela Zimányová


1. C

2. miesto
(postup do vyššieho kola)


Mgr. BobotováAneta Pagáčová
 
 


1. B3. miesto
Mgr. Vancová
 


Petra Podoláková
 
1. C
Mgr. Bobotová
II. kategória
4. - 6. roč.


Marián Krága


5. B
 

1. miesto
(postup do vyššieho kola)Mgr. Varhaníková
 


Lucia Kováčiková
6. B
 

2. miesto
(postup do vyššieho kola)
Veronika Bečárová
 6. B
 

3. miesto
Nataša Farkašová
 5. A
III. kategória
7. - 9. roč.Tereza Kavalírová8. A


1. miesto
(postup do vyššieho kola)
 


Laura Žilinčanová

 


7. A2. miesto
(postup do vyššieho kola)
 
 
 

Archív:

Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist