Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2011/2012

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci

Pytagoriáda  – obvodné kolo

P 3
3. roč.
  Glončák Roman 3. B 7. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. K. Lubjaková
 

P 4
4. roč.

  Hladká Ivana 4. B 2. miesto
úspešný riešiteľ


Mgr. Koprivňanská
  Geršiová Katarína 3. - 5. miesto
úspešný riešiteľ
  Bublavý Ondrej 10. - 13. miesto
úspešný riešiteľ
  Macko Alex 4. A 14. - 15. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. M. Čudajová
P 6
6. roč.
  Hatala Šimon 6. B 9. - 10. miesto
úspešný riešiteľ
 

Mgr. D. Žákechová

  Valaštín Samuel 21. miesto
úspešný riešiteľ
P
7. roč.
  Kuník Oliver 7. A 1. miesto
úspešný riešiteľ
                - postup do celoslovenského kola

Chemická olympiáda – obvodné kolo

kat. Dz
9. roč.
  Šedivá Dominika 9. A 19. miesto
úspešný riešiteľ

Mgr. M. Moťovská
  Čillíková Olívia 9. A 22. miesto
úspešný riešiteľ

Geografická olympiáda – obvodné kolo

Kat.
5. roč.
  Kročitý Jakub 5. B 8. miesto
úspešný riešiteľ


Mgr. E. Novosadová
Kat. G
7. roč.
  Zverbík Marcel 7. B 1. miesto
úspešný riešiteľ
Kat. F
8. roč.
  Mráziková Veronika 8. A 11. miesto
úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda – obvodné kolo

Kat. C
8. a 9. roč.
  Šípošová Vladimíra 8. A 5. miesto
úspešný riešiteľ

Mgr. M. Vaculková
  Mikušová Katarína 8. A 6. miesto
úspešný riešiteľ
Kat. D
6. a 7. roč.
  Kiničková Alexandra 6. A 4. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. D. Žákechová
  Kováiková Lucia 7. B 7. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. M. Vaculková

Matematická olympiáda – obvodné kolo

5. roč.   Hugo Celler 5. A 11. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. E. Novosadová
6. roč.   Laura Mahríková 6. A 7. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. D. Žákechová
7. roč.   Oliver Kuník 7. A 1. - 3. miesto
úspešný riešiteľ
Mgr. D. Žákechová
  Marek Slooda 7. B PaedDr. Šmatláková

Štúrov a Dubčekov Uhrovec - obvodne kolo

   
Olívia Čilíková
 

9. A

3. miesto
účastnícky list
 
   
Sára Šujanova
 

5. A

účastnícky list
 

Európa v škole - okresné kolo / práce postupujú do celoslovenského kola


Umelecké práce
  Vladimíra Jurásková
 
3. B  Mgr. K. Lubjaková
  Magdaléna Hudecová
 
3. B  
  Andrej Hrobár
 
1. C  
  Karol Slovák
 
4. B  

21. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže - Vesmír očami detí

II. kat.
1. - 4. roč .ZŠ

(24 ZŠ / 194 prác)
 

   

Vanessa Vargová

 

4. B


postup do celoslovenského kola

 

Mgr. K. Lubjaková
Hviezdoslavov Kubín - oobvodne kolo
- postup do okresného kola
 

I. kategória
 
  Grétka Olexíková 2. A 2. miesto Mgr. Z. Ivanovičová
II. kategória   Anička Vancová 5. A
 
3. miesto  
III. kategória   Rebeka Barboráková 9. B 2. miesto  

Trenčianske hodiny - 42. ročník speváckej súťaže - OK, 22. a 23. 11. 2011

kat.  I.

Gréta Olexíková
 


2. A
3. miesto
 


Mgr. Z. Ivanovičová

kat. III.

Laura Žilinčanová8. A3. miestoMgr. V. Varhaníková

Technická olympiáda - Okresné kolo , 10. 11. 2011

kat. A

Jakub Varta
 

8. B


4. miesto
- úspešní riešitelia


Ing. J. Kyselicová


Matúš Kocinec


9. A
kat. B

Marcel Zverbík


7. B


4. miesto
- úspešný riešiteľ
 
 

Archív:

Školský rok 2010 / 11  >>>

Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist