November - December 2014
4. A v galérii
Žiaci 4. A dňa 11. 12. navštívili Galériu M.A. Bazovského.
Prezreli si výstavu 58 výtvarníkov z trenčianskeho kraja pod názvom
Horizonty súčasnosti IV.
Jednou z výtvarníčok je aj mamička Grétky Olexíkovej, pani Eva Olecíková.
Deti inšpirované obrazmi potom vytvorili svoje vlastné výtvarné diela.
FOTOGALÉRIA >>>                                                                text a foto: Mgr. Z. Ivanovičová
Písmenková víla
Do projektu "Písmenková víla" sa zapojili viaceré
MŠ z nášho mesta.
Deti spoločne s pani učiteľkami vytvorili rôznorodé
a pekné výtvarné práce.
Na slávnostné vyhodnotenie boli pozvané tieto deti, rodičia detí i pani učiteľky z MŠ do našej školy
dňa 11. 12. 2013 v odpoludňajších hodinách. Mimoriadne ocenenie odovzdala pani výtvarníčka
Mgr. Izka Bulková, za čo jej patrí srdečné poďakovanie.
FOTOGALÉRIA >>>
Sviatok sv. Mikuláša na našej škole - 6. 12. 2013
FOTOGALÉRIA >>>
Tajomná noc - 1. a 2. ročník
V piatok 29.11. sa otvorila brána našej školy trošku v mimoriadnom čase o 18. hodine.
Pre koho?
No predsa pre naše nedočkavé deti z 1. a 2. ročníka, ktoré prišli stráviť netradičný večer v škole "Tajomnú noc."

Po niekoľkonásobnom dobrodružstve od vybaľovania si vecí,
predstavovania sa strašidelných masiek spojených s bodovaním,
divadielku s pesničkou o zázračných slovíčkach, pesničke s gitarou o strašidielkach,
sviatočnej večeri, prekonávaní "Tajomnej cestičky, "  aktivít v triedach, rozprávke do spacáku,
napokon spánok v spacáku v triede -prežili niečo neobyčajné, ale výnimočné.
V ranných hodinách si pobalili svoje vecičky a v sprievode svojich rodičov odchádzali domov.

Spokojný úsmev na tváričkách detí nás presvedčil o tom, že sa im všetko páčilo, zároveň sa už opäť tešia na nový školský rok a prídu znovu do školy  v inom čase ako je bežné.
 
FOTOGALÉRIA  >>>

text: Mgr. Koprivňanská, foto: Mgr. Ivanovičová

Beseda v knižnici
Žiaci 3. C spolu s pani učiteľkou Mgr. P. Ripkovou sa zúčastnili na besede s pani spisovateľkou L. Gaherovou.
FOTOGALÉRIA >>>
 
                                                                                                                   foto: p. P. Martinak, P. Motyčková
Policajný zásah v 1. A a 1. B
Žiakov 1. A a 1. B navštívili príslušníci mestskej polície v Trenčíne.
Po veľmi peknej besede sú žiaci oboznámení s činnosťou MP, ale i policajného zboru SR.
FOTOGALÉRIA  >>>

 

text&foto: Mgr. P. Dúcky

Trenčianske hodiny - školské kolo
FOTOGALÉRIA  >>>
 

Výsledky školského kola
>>>
V školskom kole súťažilo 13 žiakov I. a II. stupňa.

 

Exkurzia Bratislava - 8. A a 8. B
Dňa 15. 11. 2013 sa žiaci 8. A a 8. B triedy zúčastnili na exkurzii v Bratislave,
kde spolu s pani učiteľkami Mgr. K. Bošanskou a Ing. J. Kyselicovou
najprv navštívili NR SR, potom si vypočuli zaujímavú prednášku o zemetraseniach
v Geofyzikálnom ústave SAV a nakoniec navštívili TV Joj, kde si mohli prezrieť niektoré vysielacie štúdiá.

FOTOGALÉRIA  >>>
Beseda v knižnici 2. A a 2. B
"Školienkine dobrodružstvá, Rozprávky z trávy a iné.." nádherné knihy
napísala pani spisovateľka Silvia Havelková.
Dňa 5. 11. 2013 sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili zaujímavej besedy s touto autorkou,
ktorá oslovila naše deti pútavými príbehmi vo svojich knižkách, ale i zaujímavým rozprávaním
o jej tvorbe , živote i o školských časoch.
Vďaka patrí i tetám z knižnice, ktoré nám umožnili zúčastniť sa tejto besedy.
 
FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: Mgr. M. Koprivňanská

Príroda, životné prostredie a deti.
Maroš Krága žiak 8.B triedy sa úspešne zúčastnil
25. ročníka výtvarnej súťaže,
v ktorej za svoju prácu získal ocenenie.

Blahoželáme!


FOTOGALÉRIA  >>>
11. november - Deň vojnových veteránov
1. A spolu s pánom učiteľom Mgr. P. Dúckym sa už tradične zúčastnila na pietnej akcii
usporiadanej k celosvetovému Dňu vojnových veteránov.
FOTOGALÉRIA  >>>

text& foto: Mgr. P. Dúcky