Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2013/2014

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci

Biblia očami detí - diecézne kolo

4.ročník


Javorská Nina
 


4.C


1.miesto

- postup do celoslovenského kola

 


Mgr. Lubjaková

Klokanko - 27.3. 2014 - celoslovenská súťaž
 

1.ročník  

Vargovič Igor

 
1. B

 

Šampión školy - 100% úspešnosť
60 bodov

  

Mgr. Lubjaková

Vargovič Boris 55 bodov
91,7% úspešnosť
Suthe Ema
Koreň Andrej
Tomáš Krajčovič 54 bodov
90% úspešnosť
Terézia Závodská
2. ročník  

Holováč Jakub
2.B
85 bodov
94,4% úspešnosť
 

Mgr. Koprivňanská

Marína Štefániková 73 bodov
81,1% úspešnosť
Forgáčová Katarína 73 bodov
81,1% úspešnosť
Kozic Michal  

2.A

63 bodov
76,7% úspešnosť

Mgr. Čudaiová
Filimpocher Kristián 65 bodov
72,2% úspešnosť
3. ročník
 

Bielik Timotej

3. A


Šampión školy - 100% úspešnosť
90 bodov
Mgr. M. Mišíková
Sobková Veronika 85 bodov
Forgáč Jakub 3. C 67 bodov Mgr. P. Ripková
Kotrha Stanislav 3. B 65 bodov Mgr. B. Mojžišová
4.ročník Šamajová Natália 4.A 80 bodov Mgr. Ivanovičová
Stropková Laura 4.C 80 bodov Mgr. Chochlíková
Hrádocká Klára 4.B 76 bodov Mgr. Vancová
Kišš Michal 4.C 75 bodov Mgr. Chochlíková
Kúdělová Katarína 4.A 73 bodov Mgr. Ivanovičová
Dubinová Adrina 4.A 70 bodov

Všetkovedko - celoslovenské kolo
 

2. ročník
Brokeš Andrej
2.B
3.miesto
161 Bodov

Mgr. Koprivňanská
Alica Adamaťová
5.miesto
154 bodov
Martin Šamaj 2.A Mgr. Čudaiová
Michal Kozic
Tomáš Obdržal 2.C Mgr. Šedivá
Marína Štefániková 2.B 8.miesto
147 bodov
Mgr. Čudaiová
Tomáš Kudláč 2.A Mgr. Koprivňanská
3. ročník

Kotrha Michal

3. A
Úspešný riešiteľ
182 bodov


Mgr. M. Mišíková
Bielik Timotej Úspešný riešiteľ
168 bodov
Mišáková Nikoleta Úspešný riešiteľ
168 bodov
Čudaiová Ema 3. B Úspešný riešiteľ
163 bodov
Mgr. B. Mojžišová
Forgáč Jakub 3. C Úspešný riešiteľ
158 bodov
Mgr. P. Ripková
4. ročník   Zimányiová M. 4. C Úspešný riešiteľ
165 bodov

Mgr. V. Oravcová
Stropková Laura 4.C Úspešný riešiteľ
160 bodov
Olexíková Gréta 4. A Úspešný riešiteľ
149 bodov

Mgr. Z. Ivanovičová
Dubinová A. 4. A Úspešný riešiteľ
148 bodov

Všetkovedko - školské kolo
 

2. ročník

Sahajová Vansa 2. C 14 bodov / 14 min Mgr. L. Šedivá
Benda Bruno 14 bodov / 17 min
Barteková Anna 2. B 14 bodov / 22 min Mgr. M. Koprivňanská
Joneková 2. A 14 bodov / 25 min Mgr. M. Čudaiová
3. ročník Čechovská Daša 3. B 16,5 boda Mgr. B. Pavlíková
Stropková Nora 3. C 16 bodov Mgr. P. Ripková
Litva Timotej 15 bodov / 9 min
Mišáková Nikoleta 3. A 15 bodov / 18 min Mgr. M. Mišíková
4. ročník Dubinová Adrianka 4. A 29 bodov Mgr. Z. Ivanovičová
Hrádocká Klára 4. B 28 bodov Mgr. T. Vancová
Kišš Michal 4. C 28 bodov Mgr. P. Ripková
Stropková Laura 28 bodov

Matematický klokan - celoslovenská súťaž
 

5. ročník Lečková 105 bodov
219. - 248. miesto


PaedDr. Šmatláková
Hunčík Tomáš 5. B 97 bodov
581. - 630. miesto
Cellerová Agáta 5. B 90 bodov
997. -1055. miesto
6. ročník Zverbíková Silvia
6. B
120 bodov
1. - 58. miesto
 

Mgr. Novosadová

Hladká Ivanka 110 bodov
196. - 259. miesto
Koža Matúš 1108 bodov
332. - 389. miesto
7. ročník Šimno Peter 7. A 81 bodov
620. - 657. miesto
Šujanová Sára 7. A 80 bodov
658. - 692. miesto
8. ročník Filimpocherová Katka 8. B 72 bodov
1376.-1420. miesto
Mgr. Kiššová
9. ročník Sloboda Marek 9. B 104 bodov
128. - 152. miesto
PaedDr. Šmatláková
Šestáková Alexandra 9. A 102 bodov
159. - 176. miesto
Mgr. Kiššová
Zverbík Marcel 9. B 100 bodov
185. - 201. miesto
PaedDr. Šmatláková

Olympiáda NEJ - okresné kolo
 

Kategória 1.A Janigová 7. B 1.miesto Mgr. Gajdošová
Kategória 1.B Krížovská Karin 8. B 3.miesto

Olympiáda NEJ - školské kolo
 

Kategória 1.A Janigová
7. B

1.miestoMgr. Gajdošová
Sokolík Martin

2.miesto

Vrátna Martina

3.miesto

Kategória 1.B Krížovská Karin 8. B

1.miesto

Zverbík Marcel 9. B

2.miesto

Mošková Andrea

3.miesto

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kategória

Poézia

 

Nemšáková Nikolka

2.C

1.miesto

Mgr. L. Šedivá

 

Forgáč Jakub

3.C

2.miesto

Mgr. P. Ripková

 

Sládek Jonáš

2.A

3.miesto

Mgr. M. ČudaiováPróza

 

Čudaiová Ema

3. B

1.miesto

Mgr.B. Mojžišová

 

Luokkanen Sarah I.

3. A


2.miesto


Mgr.M. Mišíková

 

Sobková Veronika

3. A

 

Heleš Michal

2. C

3.miesto

Mgr. L. Šedivá

II. kategória

Poézia
  Laura Laurinčíková
 
4. A

1.miesto

Mgr. Z. Ivanovičová
  Sahar Forouhar 5. A

2.miesto

 
  Matej Ferenec 4. C

3.miesto

Mgr. V. Chochlíková
  Bruno Bernáth
Próza   Gréta Olexíková 4. A

1.miesto

Mgr Z. Ivanovičová.
  Emma Bernáthová 6. B   Mgr. G. Hodálová
    neudelené

2.miesto

 
  Michael Jakovlev 6. B

3.miesto

Mgr. G. Hodálová
  Eva Jarošová 4. B Mgr. T. Vancová
III. kategória

Poézia
  Anna Vancová 7. A 1.miesto  
    Andrea Mošková 9. B 2.miesto Mgr. A. Gemerová
    Stela Svrbíková 7. B 3.miesto  
    Karin Novotná 9. B 1.miesto Mgr. A. Gemerová
    Alexandra Kianičková 8. A 2.miesto Mgr. G. Hodálová
    Alexandra Šestáková 9. A 3.miesto Mgr. A. Gemerová

Geografická olympiáda – obvodné kolo

9.ročník

 

Marcel Zverbík

9.B

1.miesto
postup do krajského kolaMgr. E.Novosadová

 

7.ročník

 

Kročitý Jakub

7.B

4.miesto

6.ročník

 

Bublavý Ondrej

6.B

5. miesto

Matematická olympiáda – obvodné kolo

9.ročník

 

Marcel Zverbík

9.B

2.miesto

PaedDr. O.Šmatláková

 

Marek Sloboda

9.B

6.miesto

PaedDr. O.Šmatláková

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

6.ročník

 

 

Geršiová Katarína

6.B

2.miesto

Mgr. H.Kišková

 

Bublavý Ondrej

6.BÚspešný riešiteľ

7.ročník

 

Kročitý Jakub

7.B

8.ročník

 

Krížovská Karin

8.B

9.ročník

 

Kotrha Miroslav

9.B

Pytagoriáda – I. stupeň, školské kolo

3.ročník

 

Litva Timotej

3.C

1.miesto
24 bodov

Mgr.P.Ripková

 

Hunčíková Ema

3.C

2.miesto

23 bodov

Mgr.P.Ripková

 

Kraus

3.B

Mgr.B. Mojžišová

 

Cobori Matej

3.B

2.miesto

22 bodov

Mgr.B. Mojžišová

 

Geršiová Lenka

3.C

Mgr.P.Ripková

4.ročník

 

 

 

Kišš Michal

4.C

1.miesto
21 bodov

Mgr.V.Chochlíková

 

Urbánek Matej

4.A

1.miesto
20 bodov

Mgr. Z.Ivanovičová

 

Zimányiová Michaela

4.C

1.miesto
19 bodov

Mgr.V.Chochlíková

Olympiáda ANJ - školské kolo, 28. 11. 2013

Kategória 1A
5 .- 7. ročník
Martin Sokolík 7. B 1. miesto
postup do OK

Mgr. I. Pomajbová
Jaroslav Kačina
 
5. A 2. miesto
Samuel Vargha
 
6. A 3. miesto Mgr. E. Reháková
Kategória 1B
8.- 9. ročník
Karin Krížovská 8. B 1. miesto
postup do OK

Mgr. A. Pišková
Alexandra Kianičková 8. A 2. miesto
Andrea Mošková
 
9. B 3. miesto Mgr. H. Mozolová
Kategória 1C
anglofónni žiaci

 
Nikola Janigová 7. B 1. miesto
postup do OK
Mgr. E. Reháková
Lukáš Gacko
 
8. B 2. miesto Mgr. A. Pišková

Olympiáda SJL - školské kolo

8. - 9. roč. Andrea Mošková 9. B 1. miesto
postup do OK

Mgr. A. Gemerová
Kristína Raganová
 
9. B 2. miesto
Dominik Krasuľa
 
9. B 3. miesto
Karin Novotná
 
9. B 4. miesto
Tereza Tisová 8. B Mgr. K. Bošanská
 

Trenčianske hodiny - vyššie kolo, ZUŠ TN

I. kategória
1. - 3. roč.


Alexandra Kudláčová


3. B


3. miesto
 
II. kategória
4. - 6. roč.


Gréta Olexíková


4. A


Cena poroty
III. kategória
7. - 9. roč.


Michaela Szturcová


7. B


2. miesto


Natália Farkašová


8. A


Cena poroty

Trenčianske hodiny - školské kolo

I. kategória
1. - 3. roč.
Alexandra Kudláčová 3. B 1. miesto  
Alica Adamaťová
 
2. B 2. miesto
Katarína Kaščáková 3. B 3. miesto
II. kategória
4. - 6. roč.
Laura Laurinčíková 4. A 1. miesto
Gréta Olexíková 4. A 2. miesto
Matej Feranec 4. C 3. miesto
III. kategória
7. - 9. roč.
Natália Farkašová 8. A 1. miesto
Michaela Szturcová 7. B 2. miesto
Natália Husárová 9. A 3. miesto

Príroda, životné prostredie a deti - výtvarná súťažMaroš Krága
 

8. B

 

ocenená práca

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A Marcel Zverbík 9. B 1. miesto


Ing. J. Kyselicová
Martin Krištof 8. A 2. miesto
Katka Bosá 8. B 3. miesto
kategória B Hugo Celler 7. A 1. miesto
Damián Glončák 7. A 2. miesto
Ivanka Hladká 7. B 3. miesto
 
 

Archív:
Školský rok 2012 / 13  >>>
Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist