Rozlúčka s deviatakmi

FOTOGALÉRIA >>>

foto: Lucia, 9.A

Tankové dni - Laugarício, 7. a 8. ročník

FOTOGALÉRIA >>>

Školský výlet - Červený Kameň

Veselá nálada s nádherným počasím zavládla 17.6. 2014 u našich druhákov a tretiakov počas výletu.
Navštívili podzemnú perlu Malých Karpát - Jaskyňu Driny, obdivovali v nej krásy kvapľovej výzdoby.
Na hrade Červený Kameň nás očarili upravené záhrady a samotné priestory hradu,
o ktorých sme sa dozvedeli kto a ako žil na hrade v dávnej minulosti.

FOTOGALÉRIA  >>>

text: Mgr. Koprivňanská, foto: Bc. Kováčová

Koncoročný školský výlet - Vrátna dolina, 8.A

FOTOGALÉRIA >>>

1.A a 1.B na výlete v Bojniciach

4.6. naši prváci spoznávali krásu rôznych druhov exotických zvierat v ZOO Bojnice.
Žiadneho prváka nič nezožralo, pretože poslúchali.  
J

FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: Mgr. Dúcky

Exkurzia 7.A

Žiaci 7.A triedy navštívili operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, oboznámili sa s prácou operátorov a získali praktické poznatky z poskytovania prvej pomoci.

FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: Mgr. Vaculková

ŠESTKA PRE VŠETKÝCH - 6.6. 2014
Všetko začalo exhibičným zápasom dvoch družstiev.
Družstvo "Červených"  viedol primátor mesta Trenčín - Mgr. Richard Rybníček, spoluhráči boli žiaci 6.A.
Družstvo "Modrých" viedol predseda TSK - Ing. Jaroslav Baška, spoluhráči boli žiaci 6.B.
K víťazstvu blahoželáme družstvu "Červených" !
FOTOGALÉRIA  >>>
Deti mali pre seba množstvo rôznych súťaží a atrakcií.
Pomohli sme splniť sen zajacovi Emilovi, ktorý zabehol maratón.
Vystupovali nielen deti z našej školy, ale aj množstvo zaujímavých hostí,
Hudobné skupiny: NANOVO, PINK FLUID, AC/TN, MACHINE HEAD.
Divadlo PIKI - Ela a Hop.
Všetkovedko a Klokanko

Dňa 12. 5. 2014 sa konalo školské kolo vedomostnej súťaže Všetkovedko,
ktorej sa zúčastnili všetci žiaci 2. – 4. ročníka.
Dňa 4.12. 2013 sa konala vedomostná súťaž Všetkovedko na celoslovenskej úrovni,
ktorej sa zúčastnili len platiaci účastníci.
Dňa 27.3.2014 sa konala matematická súťaž Klokanko na celoslovenskej úrovni.
Zúčastnili sa jej platiaci súťažiaci.
Okrem diplomu pre úspešného riešiteľa získal Timotej Bielik z 3.A  titul Šampión školy,
pretože mal 100% úspešnosť. Blahoželáme!
 

VIAC   >>>

FOTOGALÉRIA  >>>
Exkurzia Dolný Kubín - 8.ročník
21.5. 2014 sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili literárnej exkurzie na Orave.
Navštívili literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Pamätný dom M. Kukučína v Jasenovej
a artikulárny drevený kostolík v Leštinách.
Na exkurzii ich sprevádzali Mgr. Bošanská, Mgr. Hodálová a Mgr.Žemberová.
FOTOGALÉRIA  >>>
Návšteva zo škôlky

Predškoláci si vyskúšali školské lavice v 1.A a 1.B. Ukázali sa spevom i znalosťami.
 
Fotogaléria >>>

text&foto: Mgr. P. Dúcky

Exkurzia Dolný Kubín - 6.ročník
29.4. 2014 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili literárnej exkurzie na Orave.
Navštívili literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Pamätný dom M. Kukučína v Jasenovej
a artikulárny drevený kostolík v Leštinách.
Na exkurzii ich sprevádzali Mgr. Bošanská, Mgr. Hodálová a Mgr. Pipitová.
 
FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: Mgr. Bošanská

Škola v prírode - 2. ročník
Deti z 2. A,B,C v dňoch od 12.5. - 16.5. 2014 absolvovali pekný týždenný pobyt v ŠvP na Patrovci.
I keď počasie nám neprialo podľa našich predstáv, dobrú náladu spojenú so zábavou sme si ani náhodou nedali prekaziť. Deti absolvovali množstvo súťažných, športových, vedomostných úloh, zábavu, hľadanie pokladov a niečo nové si odniesli od pracovníkov lesov, ktorí pripravili pre deti pestrú škálu aktivít z poznávania prírody.
Bol to opäť jeden z vydarených týždňov detí v škole.
FOTOGALÉRIA  >>>
Slávik Slovenska
Dňa 12.5.2014 sa v ZUŠ uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Našu školu reprezentovali :
Alexandra Kudláčová z 3.B
Laura Laurinčíková zo 4.A
Nataša Farkašová z 8.A.
Na harmonike ich sprevádzal Mgr. Ladislav Žiško.
ďakujeme za krásne spevácke výkony a účasť.
FOTOGALÉRIA  >>>
English star
Dňa 15. 5. 2014 sa konala na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku English star.
Súťaže sa zúčastnilo 84 žiakov 1. - 8. ročníka.
FOTOGALÉRIA  >>>
Vyučovanie angličtiny trochu inak
Pre 8. a 9. ročník na rozšírenie komunikačných schopností škola zabezpečila
v mesiaci máj lektora zo City Univerzity.
Vyučovacie hodiny, ktoré sú 1 x do týždňa vedie pán MBA Mathias Suthe.
FOTOGALÉRIA  >>>
Exkurzia 4. ročník
Dňa 7.5. sa žiaci 4. ročníka vybrali na exkurziu. Prvou zastávkou bola zubria zvernica pri Topoľčiankach. Krásy drevín z celého sveta obdivovali v Arboréte vo Vieske nad Žitavou. Poslednou zastávkou bol zámok v Topoľčiankach.

FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. Z.Ivanovičová

Hviezdoslavov Kubín
V utorok 6.5. sa Grétka Olexíková zo 4.A zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednášala prózu v II. kategórii a získala 3. miesto. Gratulujeme!
Fotogaléria >>>

text&foto: Mgr. Z.Ivanovičová

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - 2014
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Priemerný počet bodov žiakov našej školy: 14,05 bodov 18,61 bodov
Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov našej školy: 70,24 % 74,44 %
Percentil školy:
 
skončila úspešnejšie ako 92,89 % škôl SR skončila úspešnejšie ako 94,86 % škôl SR
Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,93 bodov 15,49 bodov
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer): 54,67 % 62,00%


Ďakujeme našim deviatakom, že boli takí úspešní a pani učiteľkám za ich prípravu :-)