Návšteva predškolákov
FOTOGALÉRIA >>>
Milú návštevu - predškolákov z MŠ na Soblahovskej ulici privítali v utorok
16.12. naši prváčikovia.

Pri spoločnom stretnutí  v aktivitách pripravených pani učiteľkami z prvých tried
sa určite všetky deti zabavili aj potešili.
Viacerí predškoláci sa už nevedia dočkať zápisu do školy.
Veríme, že sa takéto stretnutie ešte zopakuje.

text: Mgr. Koprivňanská, foto: Mgr. Ivanovičová

Rozprávkové popoludnie
 Do toho najfantastickejšieho sveta - sveta rozprávok zablúdili deti s rodičmi v rozprávkovom predvianočnom období v 3. B triede. Pospomínali rozprávky nielen deti, ale i rodičia.
Predsa Vianoce sú i o rozprávke.

FOTOGALÉRIA  >>>                                                text: Mgr. Koprivňanská

PÍSMENKOVÁ VÍLA
Opäť nastal december a s tým i vyhodnotenie prác v rámci projektu,, Písmenková víla."
Do projektu sa zapojili viaceré materské školy v našom meste.

Dňa 10. 12. 2014 zavítali do našej školy deti ocenených prác,
ale i rodičia, starí rodičia a pani učiteľky  z materských škôl. Nechýbal ani špeciálny hosť a zároveň odborná porotkyňa - výtvarníčka Mgr. Izabela Bulková.

Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí v spolupráci s našou školou podporujú a vedú deti ku kreativite, invencii prostredníctvom výtvarných prác a pracovno-technických zručností. 
 
FOTOGALÉRIA >>>

text: Mgr. Koprivňanská, foto:Mgr. Ivanovičová

MIKULÁŠ v našej škole - 5. 12. 2014
FOTOGALÉRIA >>>
Tajomná noc
S nedočkavosťou už pred 18.00 hodinou očakávali na otvorenie školy deti 1. a 2. ročníka.
Určite to stálo zato, pretože večer "Tajomnej noci"  bol o dobrodružstve a prekvapení. Milé privítanie s hudobnými vystúpeniami našich žiakov z krúžkov flauty a gitary, úplne fantastická prekážková dráha v telocvični, očarujúca slávnostná večera, putovanie po tajomnej cestičke a noc strávená v škole.
Úsmev na rozžiarených tváričkách detí svedčí o všetkom. Spokojné odchádzali zo školy i so svojimi rodičmi.
FOTOGALÉRIA >>>

FOTOGALÉRIA 2 >>>
FOTOGALÉRIA >>>    Mikuláš v 2. A

text: Mgr. M. Koprivňanská, foto: Mgr. Z. Ivanovičová

STREDOŠKOLÁK
Žiaci 9. A a 9. B sa zúčastnili prezentácie stredných škôl,
kde sa dozvedeli všetko potrebné o strednej škole, o ktorú majú záujem.
FOTOGALÉRIA >>>
Exkurzia - Bratislava, 8.A a 8.B
Výstava pravekých dinosaurých skamenelín starých 300 mil. rokov, pochádzajúcich z obdobia druhohôr.
FOTOGALÉRIA >>>

foto: M. Mesároš, 8.A

Trenčianske hodiny - regionálne kolo
Dňa 19.11. 2014 sa v ZUŠ K. Pádivého uskutočnilo regionálne kolo. Reprezentovali nás:
Laura Laurinčíková - 1.miesto, 2.kategória
Nataša Farkašová - 3. kategória.
Obidvom dievčatám ďakujeme za účasť a Laure gratulujeme!

text & foto: Mgr. Ivanovičová

Trenčianske hodiny - školské kolo
Dňa 3.11.2014 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Trenčianske hodiny. V troch kategóriách súťažilo 18 žiakov.

Výsledky >>>

Vížatzky 2. a 3. kategórie úspešne reprezentovali našu školu v regionálnom kole.

text & foto: Mgr. Ivanovičová

Filmový večer - 5. A
FOTOGALÉRIA >>>

foto:Mgr.Ivanovičová