Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2014/2015

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúci

Všetkovedko - vedomostná súťaž

2. ročník
Roman Ralaus 2. B 1. miesto Mgr. K. Lubjáková
Boris Vargovič 2. miesto
Igor Vargovič 3. miesto
3. ročník
Andrej Brokeš 3. B 1. miesto Mgr. Koprivňanská
Tina Duhárová 2. miesto
Alica Adamaťová 3. miesto
4. ročník
Ema Čudaiová 4. B 1. miesto Mgr. Mojžišová
Nora Stropková 4. C 2. miesto Mgr. Ripková
Alexandra Kudláčová 4. B 3. miesto Mgr. Mojžišová

Pytagoriáda - okresné kolo

I. stupeň

Anna Marína Štefániková

3. B 4. miesto Mgr. Koprivňanská
Alica Adamaťová 3. B 6. miesto
Tina Duhárová 3. B 10. miesto

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo, Bzince pod Javorinou

II. kategória
Próza
Gréta Olexíková 5. A 3. miesto Mgr. Z. Gajdošová

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo, Melčice

II. kategória
Próza
Gréta Olexíková 5. A 1. miesto Mgr. Z. Gajdošová
II. kategória
Poézia
Laura Laurinčíková 5. A 3. miesto Mgr. Z. Gajdošová
III. kategória
Poézia
Anna Vancová 8. A 2. miesto Mgr. G. Hodálová

Matematická olympiáda, okresné kolo

Kategória Z5 Michal Kišš 5.B 1. - 2.miesto PaedDr. O.Šmatláková
Matej Urbánek 5. A 7. - 10.miesto
Kategória  Z9 Šimon Hatala 9.B 6. - 7. miesto Mgr. L. Kiššová

Biologická olympiáda, okresné kolo

Kategória C
Teoreticko-praktická časť
Sabina Bebčáková 8. B 5. miesto Mgr. M. Vaculková
Martina Vrátna 7. miesto

Geografická olympiáda, okresné kolo

Kategória F
7. ročník
Ondrej Bublavý 7. B 2. miesto Mgr. E. Novosadová
Katarína Geršiová 7. miesto
Kategória G
5. - 6. ročník
Tomáš Hunčík 6. B 4. miesto
Michal Kišš 5. B 17. miesto Mgr. L. Kiššová

Dejepisná olympiáda, obvodné kolo

kategória C Karin Krížovská 9. B 5. miesto Mgr. H. Kišková

Technická olympiáda, okresné kolo

Kategória B Šimon Jasečko 6. B úspešný riešiteľ Ing. J. Kyselicová

Vesmír - výtvarná súťaž

"Západ slnka na cudzej planéte" Bianka Klobučníková 1. C


Postup do celoštátneho kola

Mgr. K. Lubjáková
"Vesmírni obyvatelia" Janka Kalabová 3. C
 
Mgr. L. Šedivá

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

II. kategória
Próza
Gréta Olexíková 5. A 1. miesto Mgr. Z. Gajdošová
II. kategória
Poézia
Laura Laurinčíková 5. A 3. miesto Mgr. Z. Gajdošová
III. kategória
Poézia
Anna Vancová 8. A 2. miesto Mgr. G. Hodálová
III. Kategória
Próza
Stela Svrbíková 8. B 3. miesto Mgr. G. Hodálová

Olympiáda ANJ - krajské kolo

kategória
1. B
Karin Krížovská 9. B 3. miesto Mgr. A. Pišková
kategória
1. C
Nikola Janigová 8. B 4. miesto

Olympiáda ANJ - okresné kolo

kategória
1. B
Karin Krížovská 9. B 1. miesto Mgr. A. Pišková

Olympiáda NEJ - krajské kolo

kategória
1. C
Maximiliana Muchová 7. A 3. miesto Mgr. Z. Gajdošová

Olympiáda NEJ - okresné kolo

kategória
1.B
Karin Krížovská 9. B 2. miesto Mgr. Z. Gajdošová

Olympiáda SJL - školské kolo

8. - 9. roč. Karin Krížovská 9. B 1. miesto Mgr. K. Bošanská
Stela Svrbíková 8. B 2. miesto Mgr. G. Hodálová
Alexandra Emma Kianičková 9. A 3. miesto Mgr. G. Hodálová

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

poézia Laura Laurinčíková 5. A 1. miesto Mgr. Z. Gajdošová
Ivan Vanca 6. B 2. miesto Mgr. A. Gemerová
Alexandra Kudláčová 4. B 3. miesto Mgr. B. Mojžišová
próza Gréta Olexíková 5. A 1. miesto Mgr. Z. Gajdošová
Natália Šamajová 2. miesto
Simona Kudělková 4. A 3. miesto Mgr. M. Mišíková
Emma Žáčiková 4. C Mgr. P. Ripková

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 5.2.2015

I. kategória
Poézia
Nikolka Nemšáková 3. C 1. miesto Mgr. Šedivá
Tomáš Sold 2. miesto
Anička Barteková 3. B 3. miesto Mgr. Koprivňanská
I. kategória
Poézia
Jonáš Sládek 3. A 1. miesto Mgr. Čudaiová

Marína A. Štefániková

3. B 2. miesto Mgr. Koprivňanská
Janka Kalabová 3. C 3. miesto Mgr. Šedivá
I. kategória Ester Olexíková 1. A Cena poroty Mgr. Ivanovičová

Pytagoriáda - školské kolo

3. ročník Tina Duhárová
3. B
1. miesto
Mgr.
Koprivňanská
Alica Adamaťová
2. miesto

Marína A. Štefániková

Tomáš Kudláč 3. A 3. miesto Mgr. Čudaiová
Anna Barteková 3. B Mgr. Koprivňanská
Michal Kozic 3. A 4. miesto Mgr. Čudaiová
4. ročník Timotej Litva 4.C 1. miesto Mgr. Ripková
Katarína Michlíková 2. miesto
Ema Čudaiová 4. B 3. miesto Mgr. Mojžišová
Timotej Bielik 4. A 4. miesto Mgr. Mišíková
Alexandra Kudláčová 4. B 5. miesto Mgr. Mojžišová
Emma Kraus 6. miesto

Olympiáda ANJ - školské kolo

kategória
1. A
Leo Kontra 7. A 1. miesto
Katarína Geršiová 7. B 2. miesto
Samuel Vargha 7. A 3. miesto
kategória
1. B
Karin Krížovská 9. B 1. miesto
Alexandra Kianičková 9. A 2. miesto
Alena Večerová 9. A 3. miesto
kategória
1. C
Nikola Janigová 8. B 1. miesto
Jaroslav Kačina 6. A 2. miesto
Alex Kolárik 6. A 3. miesto

Geografická olympiáda - školské kolo

5. ročník Michal Kišš 5. B 1. miesto Mgr. L. Kiššová
Laura Stropková 2. miesto
Klára Hrádocká 5. A 3. miesto
6. ročník Tomáš Hunčík 6. B 1. miesto Mgr. E. Novosadová
Roman Glončák 2. miesto
Agáta Cellerová 3. miesto
7. ročník Ondrej Bublavý 7. B 1. miesto Mgr. L. Kiššová
Katarína Geršiová 2. miesto
Emma Litvová 7. A 3. miesto
8. ročník Hugo Celler 8. A 1. miesto Mgr. E. Novosadová
Martina Vrátna 8. B 2. miesto
Jozef Varhaník 3. miesto
9. ročník Alexandra Kianičková 9. A 1. miesto
Monika Ďuržová 2. miesto

Olympiáda NEJ - šk. kolo

kategória
1.A
Emma Litvová 7. A 1. miesto  

Mgr. Z. Gajdošová

Veronika Pizúrová 2. miesto
Matej Mráz 3. miesto
kategória
1.B
Karin Krížovská 9. B 1. miesto
Miriam Ďurišová 2. miesto
Alena Večerová 9. A 3. miesto Mgr. Koprivňanská
kategória
1.C
Maximiliána Muchová 7. A 1. miesto Mgr. Z. Gajdošová

Olympiáda SJL - šk. kolo

8. - 9.roč. Karin Krížovská 9. B 1. miesto Mgr. K. Bošanská
Stela Svrbíková 8. B 2. miesto Mgr. K. Bošanská
Alexandra Ema Kianičková 9. A 3. miesto Mgr. G. Hodálová

Trenčianske hodiny - vyššie kolo, ZUŠ TN

II. kategória
4. - 6. roč.

Laura Laurinčíková
 

5. A

1. miesto

Trenčianske hodiny - školské kolo

I. kategória
1. - 3. roč.
Neudelené 1. miesto  
Ema Masarovičová
 
3. A 2. miesto
Tomáš Kudláč 3. A 3. miesto
II. kategória
4. - 6. roč.
Laura Laurinčíková 5. A 1. miesto
Gréta Olexíková 5. A 2. miesto
Katarína Kaščáková 4. B
3. miesto
Ľudmila Žatková 6. A
III. kategória
7. - 9. roč.
Natália Farkašová 9. A 1. miesto
Marian Krága 9. B 2. miesto

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A Michal Šťastný 9. A 1. miesto


Ing. J. Kyselicová
Martin Krištof 9. A 2. miesto
Sebastián Hrbáček 9. A 3. miesto
kategória B Tomáš Hunčík 6. B 1. miesto
Šimon Jasečko 6. B 2. miesto
    3. miesto
 
 

Archív:
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>
Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist