Hviezdoslavov Kubín - I. kategória, školské kolo
Dňa 5. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
So svojimi literárnymi ukážkami sa predstavili žiaci I. kategórie (1. - 3. ročník).
Spomedzi sedemnástich účastníkov sa umiestnili títo žiaci:
Poézia   Próza
1. Nikolka Nemšáková 3. C   1. Jonáš Sládek 3. A
2. Tomáš Sold 3. C   2. Marína A. Štefániková 3. B
3. Anička Barteková 3. B   3. Janka Kalabová 3. C
 

Cenu poroty za veľmi pekný prednes získala prváčka Ester Olexíková, 1.A.

FOTOGALÉRIA >>>

text & foto: Mgr. M. Čudaiová

Pytagoriáda - školské kolo
FOTOGALÉRIA >>> viac >>>
Pasovanie prvákov na Trenčianskom hrade
Neopakovateľný deň zažili naši prváčikovia v posledný deň prvého polroku šk. roku 2014/15.
V priestoroch Trenčianskeho hradu sa totiž konala slávnosť "Pasovania prvákov".
Za vynaložené úsilie a prácu v prvom polroku im boli odovzdané vysvedčenia kráľom Mudroslavom.
Všetko sa uskutočnilo za prítomnosti rodičov detí v príjemnej slávnostnej atmosfére.
FOTOGALÉRIA >>>

text:Mgr. Koprivňanská, foto: D. Sokolová

Pasovanie za čitateľa - ŠKD
V januári sa najmladšie deti z ŠKD zúčastnili "Slávnostného pasovania za čitateľa".
viac >>>
Zápis do 1. ročníka
15.1.2015   FOTOGALÉRIA >>>
16.1.2015   FOTOGALÉRIA>>>