Lyžiarsky kurz - 7.A a 7.B
FOTOGALÉRIA >>>
Technická súťaž - Hrdina remesla
Žiaci : Michal Kišš 8.B, Jaroslav Kačina 9.A, Martin Lehotský 9.B, Richard Bebjak 9.B sa dňa 11.1.2018 zúčastnili krajského kola technickej súťaže - Hrdina remesla, ktorú organizuje Krajské centrum voľného času v Trenčíne v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Sokolicami v Trenčíne.
Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii "Robotika" súťažilo 29 žiakov z 15 ZŠ Trenčianskeho kraja a v kategórii "Ručné obrábanie kovov" súťažilo 30 žiakov z 19 ZŠ Trenčianskeho kraja. Všetci žiaci museli preukázať vedomosti v odbornom teste a svoju zručnosť v skladaní robota, alebo obrábaní kovov.
Naši žiaci výborne reprezentovali našu ZŠ a Jaroslav Kačina získal 1. miesto v kategórii "Robotika" a žiaci Martin Lehotský a Rišo Bebjak obsadili v kategórii "Ručné obrábanie kovov 4.-6. miesto. Blahoželáme!
Pytagoriáda
V dňoch 13. a 14. 12. 2017 súťažili žiaci 5. - 8. ročníka v matematickej súťaži "Pytagoriáda".
Z celkového počtu zapojených žiakov 52, bolo 12 úspešných riešiteľov.
Najlepší z nich postupujú do okresného kola.
VÝSLEDKY  >>>

text&foto: Mgr. Novosadová

Geografická olympiáda
Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo "Geografickej olympiády".
Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov II. stupňa, všetci boli úspešní riešitelia (získali 52 bodov zo 100 bodov).
Najlepší z každej kategórie postupujú do okresného kola.
VÝSLEDKY >>>

text&foto: Mgr. Novosadová