Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2017/2018

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
         

SOŠkársky päťboj - krajské kolo / zúčastnilo sa 12 ZŠ

8. - 9. ročník Michal Kišš 8.B 5.miesto - 72 bodov Ing. Kyselicová
Adam Krištof 8.B

Pytagoriáda - školské kolo

5. roč Igor Vargovič 5. B 1.miesto - 23 b
Mgr. Kiššová
Boris Vargovič 5. B 2.miesto - 23 b
Tomáš Krajčovič 5. B 3.miesto - 23 b
6. roč Martin Kianička 6. B 1.miesto - 13 b Mgr. Novosadová
7. roč Ema Čudaiová 7. B 1.miesto - 17 b  
Lucia Mrázová 7. A 2.miesto - 12 b
8. roč Michal Kišš 8. B 1.miesto - 21 b PaedDr. Šmatláková

Technická olympiáda - okresné  kolo

Kat. B Matúš Puček 6.B 5.miesto
Ing. Kyselicová
 
Kat. A Michal Kišš 8.B 2.miesto
 
Adam Krištof
Geografická olympiáda - školské kolo
5. roč Igor Vargovič 5. B 1.miesto - 98 b Mgr. Kiššová
Martin Šifra 5. B 2.miesto - 98 b
Tomáš Krajčovič 5. B 3.miesto - 97 b
6. roč Andrej Brokeš 6. A 1.miesto - 79 b
Mgr. Novosadová
Tomáš Obdržal 6. B 2.miesto - 78 b
Janka Kalabová 6. B 3.miesto - 77 b
7. roč Kotrha Michal 7. B 1.miesto - 82 b  
Kotrha Stanislav 7. B 2.miesto - 78 b
Krížovský Marek 7. B 3.miesto - 63 b
8. roč Michal Kišš 8. B 1.miesto - 92 b
Mgr. Novosadová
Matej Urbánek 8. A 2.miesto - 88 b
Ella Šujanová 8. A 3.miesto - 82 b
9. roč Lečková Ema 9. B 1.miesto - 86 b
 
Cellerová Agáta 9. B 2.miesto - 83 b
Cvik Dominik 9. A 3.miesto - 77 b

Technická olympiáda - školské  kolo

Kat. B Matúš Puček 6.B 1.miesto
Ing. Kyselicová
 
Kat. A Michal Kišš 8.B 1.miesto
Adam Krištof 2.miesto
 

Archív:
Školský rok 2016 / 17 >>>

Školský rok 2015 / 16 >>>
Školský rok 2014 / 15 >>>
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist