Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2017/2018

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
         

Matematická olympiáda - okresné kolo

Z 6 Andrej Brokeš 6. A   Mgr. E. Novosadová
Z 7 Ema Čudaiová 7. B 1. - 3. miesto Mgr. L. Kiššová
Z 8 Michal Kišš 8. B 2. - 3. miesto PaedDr. Šmatláková

Čítam v každom jazyku - Anglický jazyk

4. ročník Zora Omelková 4. C 1. miesto  
Jakub Bublavý 2. miesto  
Anabelle Lee 4. B 3. miesto  
Michal Sold 4. A  
5. ročník Boris Vargovič 5. B 1. miesto  
Sára Žilinčanová  
Emma Suthe 2. miesto  
Igor Vargovič 3. miesto  
6. ročník Andrej Brokeš 6. A 1. miesto  
Andrej Mikula 2. miesto  
Hung Bui Duc 3. miesto  
7. ročník Vanda Podoláková 7. A 1. miesto  
Emma Kraus 7. B 2. miesto  
Emma Žáčiková 7. A 3. miesto  
8. ročník Nikola Nemcová 8. A 1. miesto  
Laura Stropková 8. B 2. miesto  
Zdenka Karneková 8. A 3. miesto  
9. ročník Dominik Cvik 9. B 1. miesto  
Veronika Modrocká 9. A  
Viktória Balušíková 9. B 2. miesto  
Roman Glončák 3. miesto  

Čítam v každom jazyku - Nemecký jazyk

8. ročník Nina Mikitová 8. A 1. miesto Mgr. M. Pánová
Ella Šujanová 2. miesto
Júlia Lukačková 3. miesto
9. ročník Karolína Jarošová 9. B 1. miesto
Lina Schmidt 9. A 2. miesto
Klára Omelková 3. miesto

Čítam v každom jazyku - Slovenský jazyk

5. ročník Viktória Chladoňová 5. B 1. miesto Mgr. M. Pánová
Terézia Závodská 2. miesto
Sára Žilinčanová 3. miesto
6. ročník Nela Soldová 6. B 1. miesto

Mgr. Petrechová

Saška Pilková 6. A 2. miesto
Tomáš Obdržal 6. B 3. miesto
7. ročník Nora Stropková 7. A 1. miesto

Mgr. Bierovská Martinisková

Michal Kotrha 7. B 2. miesto
Lucia Gáborová 7. A 3. miesto
8. ročník Katarína Kudělková 8. A 1. miesto Mgr. M. Pánová
Eva Hanková 2. miesto
Laura Stropková 8. B 3. miesto

Mgr. Bierovská Martinisková

9. ročník Ema Lečková 9. A 1. miesto Mgr. A. Gemerová
Silvia Křeháčková 9. B 2. miesto
Vladimíra Jurásková 3. miesto

Olympiáda - Anglický jazyk, krajské kolo

kategória C Vanda Podoláková 7. A 7. miesto  

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo I. stupeň

I. kategória
Poézia
Daniel Ďuriš 2. A 1. miesto Mgr. M. Čudaiová
Šimon Ondruš 4. B 2. miesto Mgr. T. Vancová
Ela Vranáková 2. A Mgr. M. Čudaiová
Nela Rindzáková 2. B 3. miesto Mgr. M. Jančová
Martin Bartek 3. A Mgr. R. Oravcová
I. kategória
Próza
Sára Fazekašová 3. C 1. miesto Mgr. P. Ripková

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II. stupeň

II. kategória
Poézia
Nikolka Nemšáková 6. B 1. miesto  
Boris Vargovič 5. B 2. miesto  
Alexandra Bočáková 5. A 3. miesto Mgr. M. Pánová
II. kategória
Próza
Jonáš Sládek 6. A 1. miesto  
Laura Mikušková 2. miesto  
Ela Lauková 3. miesto  
III. kategória
Poézia
Sofia Mudranincová 8. B 2. miesto

Mgr. Bierovská Martinisková

III. kategória
Próza
Veronika Sobková 7. B 1. miesto

Mgr. Bierovská Martinisková

Ema Čudaiová 2. miesto
Daša Čechovská 3. miesto

Olympiáda - Slovenský jazyk, okresné kolo

  Viktória Balušíková 9. B 4. miesto Mgr. Gemerová

Olympiáda - Slovenský jazyk, školské kolo

  Viktória Balušíková 9. B 1. miesto Mgr. Gemerová
  Laura Stropková 8. B 2. miesto  
  Karolína Jarošová 9. B 3. miesto Mgr. Gemerová
  Katarína Kudělková 8. A Mgr. Pánová
  Michal Kišš 8. B  

Olympiáda - Anglický jazyk, okresné kolo

kategória A Kristián Filimpocher 6. A 2. miesto  
kategória B Roman Glončák 9. B 4. miesto  

Olympiáda - Anglický jazyk, školské kolo

kategória A Kristián Filimpocher 6. A 1. miesto  
Daša Čechovská 7. B 2. miesto  
Lucia Mrázová 7. A 3. miesto  
Emma Žáčiková  
Zara Demitrová 7. B  
kategória B Roman Glončák 9. B 1. miesto  
Eva Hanková 8. A 2. miesto  
Jaroslav Kačina 9. A 3. miesto  
kategória C Vanda Podoláková 7. A 1. miesto  

Olympiáda - Nemecký jazyk, školské kolo

  Viktória Balušíková 9. B 1. miesto Mgr. Pánová
  Ema Lečková 9. A 2. miesto
  Nina Mikitová 8. A 3. miesto
  Emma Plíhalová 8. B

SOŠkársky päťboj - krajské kolo / zúčastnilo sa 12 ZŠ

8. - 9. ročník Michal Kišš 8.B 5.miesto - 72 bodov Ing. Kyselicová
Adam Krištof 8.B

Pytagoriáda - školské kolo

5. roč Igor Vargovič 5. B 1.miesto - 23 b
Mgr. Kiššová
Boris Vargovič 5. B 2.miesto - 23 b
Tomáš Krajčovič 5. B 3.miesto - 23 b
6. roč Martin Kianička 6. B 1.miesto - 13 b Mgr. Novosadová
7. roč Ema Čudaiová 7. B 1.miesto - 17 b  
Lucia Mrázová 7. A 2.miesto - 12 b
8. roč Michal Kišš 8. B 1.miesto - 21 b PaedDr. Šmatláková

Technická olympiáda - okresné  kolo

Kat. B Matúš Puček 6.B 5.miesto
Ing. Kyselicová
 
Kat. A Michal Kišš 8.B 2.miesto
 
Adam Krištof
Geografická olympiáda - školské kolo
5. roč Igor Vargovič 5. B 1.miesto - 98 b Mgr. Kiššová
Martin Šifra 5. B 2.miesto - 98 b
Tomáš Krajčovič 5. B 3.miesto - 97 b
6. roč Andrej Brokeš 6. A 1.miesto - 79 b
Mgr. Novosadová
Tomáš Obdržal 6. B 2.miesto - 78 b
Janka Kalabová 6. B 3.miesto - 77 b
7. roč Kotrha Michal 7. B 1.miesto - 82 b  
Kotrha Stanislav 7. B 2.miesto - 78 b
Krížovský Marek 7. B 3.miesto - 63 b
8. roč Michal Kišš 8. B 1.miesto - 92 b
Mgr. Novosadová
Matej Urbánek 8. A 2.miesto - 88 b
Ella Šujanová 8. A 3.miesto - 82 b
9. roč Lečková Ema 9. B 1.miesto - 86 b
 
Cellerová Agáta 9. B 2.miesto - 83 b
Cvik Dominik 9. A 3.miesto - 77 b

Technická olympiáda - školské  kolo

Kat. B Matúš Puček 6.B 1.miesto
Ing. Kyselicová
 
Kat. A Michal Kišš 8.B 1.miesto
Adam Krištof 2.miesto
 

Archív:
Školský rok 2016 / 17 >>>

Školský rok 2015 / 16 >>>
Školský rok 2014 / 15 >>>
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist