Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2016/2017

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
         
Matematická olympiáda - okresné kolo
Z 5 Kudláč Tomáš
5.A
5. – 7.miesto
Mgr. Novosadová
Štefániková Marína 
Barteková Anna  8. – 12.miesto
Adamaťová Alica  13. – 16.miesto
Soldová Nela  5.B 17. – 18.miesto
Z 6 Ema Čudaiová 6.B 1. - 3. miesto Mgr. Kiššová
Ema Hunčíková 6.A 5. miesto
Z 7 Michal Kišš 7.B 11. miesto PeadDr. Šmatláková
Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
Próza
2. kat.
Jonáš Sládek 5.A 3.miesto  
Próza
3. kat.
Laura Šuleková 7.B 2.miesto
-postup do okresného kola
 

Olympiáda NEJ - celoslovenské kolo

kat C Maximiliana Muchová 9. A 3.miesto Mgr. Gajdošová

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

P 6 Čudaiová Ema 6. B 3.miesto Mgr. Kiššová

Geografická olympiáda - okresné kolo

E Bublavý Ondrej 9. B 2. miesto - 75 bodov Mgr. Novosadová

Olympiáda ANJ - krajské kolo

kat 1 C Kollárik Alex 8. A 8.miesto Mgr. Pomajbová

Olympiáda NEJ - okresné kolo

kat. B Litvová Emma 9. A 8.miesto Mgr. Gajdošová
kat. C Maximiliana Muchová 9. A 2.miesto

TECHNICKÁ SÚŤAŽ - kategória ručné obrábanie kovov Trenčín - krajské kolo / zúčastnilo sa 45 žiakov

8. - 9. ročník Matúš Žuffa 9.A 3.miesto - 89 bodov Ing. Kyselicová
Slavomír Keleši 9.B 5.-6.miesto - 87 bodov
Matúš Koža 9.B 19.miesto - 74 bodov

TECHNICKÁ SÚŤAŽ - kategória robotika - krajské kolo / zúčastnilo sa 38 žiakov

8. - 9. ročník Erik Kučák 9.A 18.miesto - 61 bodov Ing. Kyselicová
Matej Mráz 9.A 20.miesto - 59 bodov
Šimon Jasečko 8.B 21.miesto - 58 bodov

Technická olympiáda - krajské  kolo

Kat. B Michal Kišš 7.B 5.miesto
úspešný riešiteľ
Ing. Kyselicová

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Poézia
2. - 4. ročník
Natália Kondrlíková 2.A 1.miesto Mgr. P. Dúcky
Alžbeta Brokešová 3.B 2.miesto Mgr. L. Gajdúšková
Melissa Holá 3.C 3.miesto Mgr. P. Ripková
Šimon Ondruš 3.B Mgr. T. Vancová
Próza
2. - 4. ročník
Samuel Kišš 4.A 1.miesto Mgr. P. Dúcky
Michal Murín 2.B 2.miesto Mgr. L. Gajdúšková
Próza
2. kategória
Jonáš Sládek 5.A 1.miesto  
Ema Čudaiová 6.B 2.miesto Mgr. Jordánová
Veronika Sobková 6.B 3.miesto Mgr. Jordánová
Poézia
2. kategória
Anna Barteková 5.A 1.miesto  
Nikola Nemšáková 5.B 2.miesto  
Ema Masarovičová 5.B 3.miesto  
Próza
3. kategória
Laura Šuleková 7.B 1.miesto  
Ivan Vanca 8.B 2.miesto  
Michael Jakovlev 9.B 3.miesto  
Poézia
3. kategória
Klára Bunčeková 9.A 1.miesto  
Sofia Mudranincová 7.B 2.miesto  

Pytagoriáda - školské kolo

3. ročník Šimon Ondruš 3. B 1.miesto Mgr. T. Vancová
Alica Koreňová 3. B 2.miesto
Samuel Koreň 3. C 3.miesto Mgr. I Harušťáková
Ema Tilandy 3. A Mgr. Z. Ivanovičová
4. ročník Igor Vargovič 4. B 1.miesto Mgr. K. Lubjáková
Sára Žilinčanová 4. B 2.miesto
Daniel Struhár 4. B 3.miesto
Martin Šifra 4. B

Matematická olympiáda - okresné kolo

5. ročník
Z 5
Soldová Nela 5. B 17.-18.miesto - 9 b Mgr. Novosadová
Štefániková Marína 5. A 5.-7.miesto - 12 b  
Barteková Anna 5. A 8.-12.miesto - 11 b  
Adamaťová Alica 5. A 13.-16.miesto - 10 b  
Kudláč Tomáš 5. A 5.-7.miesto - 12 b  
9. ročník
Z 9
Šesták Martin 9. A 11.-13.miesto - 13 b Mgr. Kiššová

Olympiáda NEJ - okresné kolo

kat. B Litvová Emma 9. A 2.miesto
postup do krajského kola
Mgr. Gajdošová

Olympiáda ANJ - okresné kolo

kat B1 Vargha Samuel 9.B 3.miesto Mgr. Pomajbová
kat A1 Kraus Emma   8. miesto  

Pytagoriáda - školské kolo

5. roč Barteková Anna 5. A 1.miesto - 18 b /13+6  
Kudláč Tomáš 5. A 2.miesto - 17 b /12+5  
Štefániková Marína 5. A 3.miesto - 17 b /11+6  
6. roč Kotrha Stanislav 5. A 1.miesto - 20 b /10+10  
Čudaiová Ema 5. A 2.miesto - 19 b /12+7  
Kraus Emma 5. A 3.miesto - 19 b /11+8  
Forgáč Jakub 5. A  
7. roč Urbánek Matej 7. A 1.miesto - 20 b /11+9  
Kišš Michal 7. B 2.miesto - 15 b /11+4  
8. roč Cellerová Agáta 8. B 1.miesto - 16 b /10+6  
Lečková Ema 8. A 2.miesto - 13 b /11+2  
Geografická olympiáda - školské kolo
5. roč Kudláč Tomáš 5. A 1.miesto - 89 b Mgr. Novosadová
Jánošová Ema 5. A 2.miesto - 85 b
Kosová Simona 5. A 3.miesto - 81 b
Obdržal Tomáš 5. B
6. roč Kučák Matej 6. A 1.miesto - 76 b Mgr. Kiššová
Žuk Adam 6. B 2.miesto - 68 b
Pastva Samuel 6. B 3.miesto - 67 b
7. roč Šujanová Ella 7. A 1.miesto - 91 b PeadDr. Šmatláková
Kišš Michal 7. B 2.miesto - 85 b
Kudělková Katarína 7. A 3.miesto - 84 b
8. roč Cvik Dominik 8. B 1.miesto - 96 b PeadDr. Šmatláková
Lečková Ema 8. A 2.miesto - 86 b
Hunčík Tomáš 8. B 3.miesto - 85 b
9. roč Bublavý Ondrej 9. B 1.miesto - 99 b Mgr. Novosadová
Geršiová Katarína 9. B 2.miesto - 79 b
Muchová Maximiliána 9. A 3.miesto - 70 b Mgr. Kiššová

Dejepisná olympiáda - školské kolo

7. roč Dubinová Adriana 7.A
postup do vyššieho kola

Mgr. Kišková
8. roč Cvik Dominik 8.B
9. roč Geršiová Katarína 9.B

Technická olympiáda - okresné  kolo

Kat. B Michal Kišš 7.B 1.miesto
Ing. Kyselicová
 
Kat. A Bublavá Ondrej 9.B
2.miesto
Keleši Slavomír

Olympiáda SJL - školské kolo

Kat. 8. - 9. ročník Litvová Emma 9. A 1.miesto Mgr. Jordánová
Balušíková Viktória 8. B 2.miesto Mgr. Gemerová
Bublavý Ondrej 9. B 3.miesto Mgr. Gajdošová

Olympiáda NEJ - školské kolo

kat. A Mikitová Nina 7. A 1.miesto Mgr. Gajdošová
Urbánek Matej 2.miesto
Lukačková Júlia 3.miesto
kat. B Litvová Emma 9. A 1.miesto  
Bublavý Ondrej 9. B 2.miesto  
kat. C Muchová Maximiliána 9. A 1.miesto  

Olympiáda ANJ - školské kolo

kat. A Hanková Eva 7. A 1.miesto Mgr. Pišková
Nemcová Nikola 2.miesto Mgr. Pomajbová
Mikitová Nina 3.miesto Mgr. Pišková
kat. B Vargha Samuel 9. A 1.miesto Mgr. Pomajbová
Bunčeková Klára 2.miesto
Geršiová Katarína 9. B 3.miesto Mgr. Jordánová

Technická olympiáda - školské  kolo

Kat. B Michal Kišš 7.B 1.miesto

Ing. Kyselicová
Dominik Depeš 7.A 2.miesto
Adam Krištof 7.B
Kat. A Bublavá Ondrej 9.B 1.miesto
Keleši Slavomír 2.miesto

Trenčianske hodiny - školské kolo, 14.11.2016

I. kategória
1. - 3. ročník
Nelly Masariková 3. C 1. miesto

Mgr. I. Harušťáková

Meliska Holá 3. C 2. miesto Mgr. I. Harušťáková
Eliška Fidesová 3. A 3. miesto Mgr. Z. Ivanovičová
Ninka Adamaťová 1. A
cena poroty
Mgr. M. Čudaiová
Vaneska Rolinčinová 1. C Mgr. L. Šedivá
Miško Kulich 2. B Mgr. L. Gajdúšková
II. kategória
4. - 6. ročník
Tomáš Kudláč 5. A 2. miesto
Nikola Purdešová 5. B 3. miesto
Natália Monika Koritková 5. B
III. kategória
7. - 9. ročník
Júlia Lukačková 7. A 2. miesto  
         
 

Archív:
Školský rok 2015 / 16 >>>
Školský rok 2014 / 15 >>>
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist