Exkurzia Modra

9.5.2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie v Modre a v Bratislave. 
Najskôr sme navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre s pamätnou izbou, ktorá je autentickým miestom, 
kde Ľudovít Štúr strávil posledné chvíle svojho života po nešťastnom zranení. 
Neskôr si žiaci upevnili teoretické vedomosti z fyziky, chémie a biológie v Auréliu, zážitkovom centre vedy v Bratislave, ktoré je miestom, kde sa zábava prelína s učením a kde sú vedecké poznatky skryté v zábavných experimentoch. 
Žiaci si exkurziu užili a domov si priniesli množstvo zážitkov a nových informácií.

                                           FOTOGALÉRIA >>>                              text&foto: Mgr. B. Kukučková
Turnaj Mc Donalds cup
 V piatok 3.mája sa konalo okresné kolo futbalového turnaja Mc Donalds cup
pre chlapcov a dievčatá prvého stupňa.
Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí obsadili pekné 3. miesto a to :
Žáčik Eliáš, Jurák Marek, Michal Murín, Samuel Bielik, Čaja Michal, Kendralová Kiara, Koreňová Veronika, Lackovič Kristián, Pastva Sebastián.
Ďakujeme tiež Hugovi Farkašovi a Adamovi Cvopovi, ktorí hrali v základnom kole tohto turnaja.
                                                                                                                                  Blahoželáme.
FOTOALBUM >>>

text&foto:Mgr. K. Coboriová

Exkurzia - 3. ročník

V utorok 30. apríla navštívili žiaci 3.ročníka našej ZŠ jedinú sprístupnenú jaskyňu v západoslovenskom regióne – jaskyňu Driny. Je naozaj nádherná. Rovnako pekný zážitok sme mali i z návštevy hradu Červený Kameň.
Počasie nám síce moc neprialo, ale napriek tomu sme strávili príjemný deň.

FOTOGALÉRIA >>

text&foto:Mgr. M. Čudaiová

Výmenný pobyt žiakov a učiteľov v Rumunsku / Program Erasmus+/.
viac  informácií >>>
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
FOTOGALÉRIA
Noc s Andersenom
FOTOGALÉRIA >>>

Ako už býva zvykom i tento rok sa naša škola pripojila k medzinárodnému podujatiu Noc s Andersenom.
Opäť sa brány ZŠ otvorili v netradičnom čase o 18-tej hodine v piatok 29.marca 2019.
Okrem iných aktivít, ktoré mali žiaci 3. a 4.ročníka pripravené, prišiel, trošku netradične, deťom porozprávať o svojich spisovateľských skúsenostiach mím V. Kulíšek, ktorý sa tento krát predstavil, ako autor povestí z okolia Trenčína.

tex: Mgr. M.Čudaiová, foto: Mgr.Z. Ivanovičová

Písmenková víla
Aj tento rok sa zapojili do výtvarnej súťaže žiaci trenčianskych materských škôl.
Odborná porota mala čo robiť, aby spomedzi všetkých výtvarných diel vybrala tie "naj" pretože tento rok k nám dorazili skutočne majstrovské diela.
Slávnostné oceňovanie výhercov sa konalo 20.3. 2019.
Malí umelci si prišli prevziať ceny a spoločne s písmenkovou vílou našej školy strávili krásne slnečné popoludnie. Svojou návštevou nás poctil aj Ing.arch. Július Bruna.
Už tradične vybral jedno výtvarné dielo, ktoré bolo ocenené špeciálnou cenou - portrétom.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. R. Oravcová