ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 

 

Informácie k poskytovaniu dotácií  >>>

Zmena stravného >>>

   
Prihláška na stravovanie - šk.rok 2022/23     tlačivo >>>

Pokyny k stravovaniu:

Žiak sa môže stravovať v školskej jedálni, len na základe prihlášky na stravovanie podpísanej zákonným zástupcom!
Poplatok za stravu v školskej jedálni od 1.1.2023:
Žiak od 6 – 11 rokov t. j. I. stupeň:

stravné 1,70€ + réžia 0,40 € = 2,10€  za jeden obed

( 1,70 € + 0,40 € )  x 20 obedov = 42,00 € na mesiac

Žiak od 11 – 15 rokov t. j.  II. stupeň:

stravné 1,90€ + réžia 0,40 €  = 2,30 € za jeden obed

( 1,90 € + 0,40 € )  x 20 obedov = 46,00 € na mesiac

Zálohová platba – platí sa vždy mesiac dopredu do 15-teho, pred mesiacom, v ktorom sa bude žiak stravovať tzn., že keď chcete aby sa žiak stravoval v septembri,
treba uhradiť zálohovú platbu do 15 -teho augusta na účet ŠJ  -
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1648 2217
 
Prosíme rodičov /zákonných zástupcov/ detí stravujúcich sa v našej školskej jedálni  zmeniť si trvalý príkaz.
 

V platbe do poznámky treba vždy udávať priezvisko, meno dieťaťa a triedu.

Keď žiak nemá uhradený poplatok za stravu nemôže dostať obed, dostane ho až po pripísaní platby na účet ŠJ.
 

Odhlasovanie zo stravy:

Stravu je možné odhlásiť do 14,00 hod. prechádzajúceho pracovného dňa, len v pondelok je možné stravu odhlásiť, aj ráno do 7,30 hod.
Odhlasuje sa telefonicky na čísle:
032/6521771, na e-mailovej adrese skolskajedalenbezrucova@centrum.sk , osobne v kancelárii vedúcej ŠJ , alebo na odhlasovacom termináli – čipom, ktorý je umiestnený v jedálni v chodbe vedľa vedúcej ŠJ.

Stravníci, ktorým prináleží dotácia musia priniesť potvrdenie alebo čestné vyhlásenie.

Pri diétnom stravovaní ja potrebné priniesť potvrdenie od odborného lekára a kontaktovať vedúcu ŠJ.

Výdaj stravy:  
Výdaj stravy je možný na základe zakúpeného čipu, ktorý žiak priloží k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v ŠJ.
Na základe toho pracovníčky kuchyne vidia aký obed patrí stravníkovi a či má obed objednaný.
Keď si žiak  zabudne čip, musí ísť za vedúcou ŠJ, ktorá mu obed v systéme uvoľní.

 

ČÍSLO ÚČTU školskej jedálne: IBAN: SK34 7500 0000 0040 16482217

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
      - osone u vedúcej ŠJ, alebo na termináli ktorý je umiestnený vedľa kancelárie vedúcej ŠJ
      - cez internet na mailovej adrese:
skolskajedalenbezrucova@centrum.sk, deň dopredu do 14.00 hod.
      - v kancelárii školskej jedálne alebo na tel. čísle:
032/6521771
      - len v pondelok sa dá obed odhlásiť do 7:30 hod.


V prípade nejasností prosím kontaktujte  vedúcu ŠJ na tel. čísle
032/6521771. 

                                                                                                    
 Vedúca školskej jedálne 

POSLANIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
 
        Prioritnou úlohou školského stravovania v celom systéme (od predškolských zariadení až po vysoké školy) ako súčasti starostlivosti o deti a mládež je ozdraviť výživu, ozdraviť celú našu populáciu, ovplyvniť sociálno-ekonomický rast spoločnosti pozitívnym vývojom zdravotného stavu mladej generácie. Dôrazné plnenie programu výživy obyvateľstva, hlavne v školskom stravovaní je podmienené nielen účasťou, ale aj aktívnou pomocou všetkých zložiek spoločnosti, najmä na úrovni orgánov, ekonomických subjektov, rodiny, školy a podobne.

        Zdravotný stav obyvateľstva zaznamenal v posledných desaťročiach negatívne tendencie. Nepriaznivé pôsobenie zlých výživových návykov sa výrazne odrazilo na výskyte viacerých ochorení u detí a dospievajúcej mládeže. Čoraz viac detí trpí nízkou hladinou železa, vápnika, bielkovín, nedostatkom vitamínu C.
Našou snahou je zachovať súčasný stav, pripraviť všetky podmienky pre plnenie opatrení smerujúcich k ďalšiemu rozvoju systému školského stravovania a to zlepšením podmienok nadväzujúcich na komplexný prístup k riešeniu problémov.
 
        Pritom teplé hlavné jedlo dňa podávané v správnom čase je dôležitou yložkou celodenného zdravého jedálnička. Školské stravovanie umožní vašim deťom prostredníctvom obedného menu stravovať sa:
  • v správnom čase – pokiaľ vaše dieťa pravidelne nedopĺňa potrebnú energiu v správnom zložení, jeho sústredenie a výkon klesajú. Školské stravovanie umožní vašim deťom zvládnuť aj druhú polovicu dňa v správnom nasadení.
  • zdravo – vyvážená strava dodá potrebnú energiu na zvládnutie náročných dní.
  • bezpečne – dodržiavame bezpečnostné a hygienické normy a štandardy, takže naše školské stravovanie je pre vaše deti bezpečné.
  • chutne – nie len nezdravá strava je chutná. Máme overené receptúry, šikovný personál a široké možnosti výberu. Vaše deti si určite vyberú, na čo práve majú chuť.
  • pestro – široká škála jedál každý deň dáva vašim deťom možnosť výberu. Vhodné kombinácie zabezpečia pre vaše deti zdravý a pestrý jedálniček počas celého týždňa.
  • za rozumnú cenu – školské stravovanie je spolufinancované. Takže výsledná cena je vždy priaznivejšia ako stravovanie v reštaurácii.
  • bez starostí – zbavíme vás každodenných starostí s varením. Nemusíte vymýšľať, čo dnes opäť variť. Pokiaľ má vaše dieťa jedno teplé jedlo denne, ktoré mu naše školské stravovanie ponúka, najväčšiu starosť máte vyriešenú.