Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podža zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podža č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 

Šk. rok 2022/23

Marec Apríl Máj Jún    
September Október November December Január Február
 

Šk. rok 2021/22

Marec Apríl Máj Jún    
September Október November December Január Február
 

Šk. rok 2020/21

Marec Apríl Máj Jún    
September Október November December Január Február
 

Šk. rok 2019/20

Marec Apríl Máj      
September Október November December Január Február
 

Šk. rok 2018/19

Marec Apríl Máj      
September Október November December Január Február
 
Šk. rok 2017/18
September Október November December Január Február
Marec Apríl Máj      
 
Šk. rok 2016/17
Január Február Marec Apríl Máj Jún