Projekty :  
COMENIUS
ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU
REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA
 
MODERNÉ VZDELÁVANIE
- digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety
 
LOVCI PODNIKATEĽSKÝCH DUCHOV
šk. rok. 2012/13
 
  Otvorená škola
LEGO  RoboLab  
   
Zdravá škola  
  Svet práce
Digitálni Štúrovci

I. Odstráňme bariéry

II. Žena v digitálnom svete
Projekty boli  spolufinancované