Fotografie pedagogických zamestnancov:
         
šk. rok: 2013/14   šk. rok: 2015/16   šk. rok: 2016/17
   
         
šk. rok: 2010/11   šk. rok: 2011/12   šk. rok: 2012/13