Čo sme zažili v školskom roku 2011/12:
Jún

Školská vedomostná olympiáda
Škola v prírode - 2. ročník
Pocta padlým vojakom
Pirátska disco-show roztancovala všetky deti z ŠKD
Potulky po Trenčíne - 3. A
"ŠESTKA  SA BAVÍ" - MDD 2012
Návšteva v ŠKD
Exkiurzia - 2.ročník

viac >>>

 

Máj
Exkurzia Martin
Návšteva v Pardone
Dravce
Návšteva v ŠJ
Tajomstvo čísel
Návšteva Hasičského a záchranného zboru  v Trenčíne
Lopta - náš kamarát
Deň Zeme - I. stupeň
Návšteva galérie - 2. roč.
Športovo zábavné popoludnie v ŠKD

viac >>>
 
Marec / Apríl
Deň Zeme
Noc s Andersenom

Beseda so spisovateľkou Vierou Ryšavou
Marec mesiac knihy
Filmové predstavenie v škole - 16.3. 2012
Veľkonočné pele-mele
Turistická vychádzka
Návšteva v knižnici

viac >>>
Január / Február

Hviezdoslavov Kubín - obv. kolo

Karneval v ŠKD

Valentínsky florbalový turnaj

Pasovanie prvákov na trenčianskom hrade


Prednášky žiakov zo Strednej zdravotníckej školy

viac >>>

 

December
Január
November
Zimný LVK _ Jasná
Zápis do 1. ročníka
Mikuláš v našej škole
Vianočný jarmok
MikulAS CUP - 7. 12. 2011
Požiarne cvičenie - 16. 12. 2011
Exkurzia  - 4.A a 4.B
Comenius - 1. projektové stretnutie
Beseda  s hráčmi futbalového klubu AS Trenčín
Literárna exkurzia - Uhrovec
Turistika
Pietna spomienka na padlých vojakov

Technická olympiáda
Šarkaniáda na Ostrove
Školský výlet - Kremnica
viac >>> viac >>>
September Október
Kliknutím zväčšiť
viac >>> viac >>>