Čo sme zažili v školskom roku 2012/13:
 

JÚN

Šestka deťom -
MDD trochu inak

Oceňovanie úspešných žiakov

Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

Návšteva sklárskeho skanzenu
3. B a 4. B

viac >>>

MÁJ

Exkurzia Dolný Kubín

Besiedka pre mamičky v 1.C

Besiedka pre mamičky v 1. B

Exkurzia u včelára

Mladý zdravotník

viac >>>
 

   
MAREC

Výtvarné súťaže

Expert show geniality, 2013

Exkurzia v Banskej Bystrici

Odovzdávanie ocenení úspešným žiakom

Vesmír očami detí

Pasovanie prvákov - 14. 2. 2013
 

VIAC >>>

APRÍL


Noc s Andersenom

Oceňovanie najlepších učiteľov trenčianskych škôl

Svetový deň vody

Deň Zeme

Veľkonočné dielničky v ŠKD


VIAC  >>>
 
JANUÁR:
 
FEBRUÁR:
 
Zápis do 1. ročníka

LVK  7. a 8. ročník

Olympiáda v ANJ - o
bvodné kolo

Olympiáda v NEJ - obvodné kolo


Viac >>>
Technická olympiáda - krajské kolo

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Olympiáda AJ - krajské kolo

Valentínsky florbalový turnaj


viac >>>
 

DECEMBER:
 
NOVEMBER:
Vianočné besiedky a večierky
Tajomná noc v škole
Pytagoriáda
Mikulášsky turnaj
Projektové stretnutie vo Walese
Mikuláš
Výstava - The Human Body / Ľudské telo
Beseda o Indii
Jeseň v ŠKD

viac >>>
Stredoškolák

Pietna spomienka

Deti na mesiaci

Trenčianske hodiny - šk.kolo

Technická olympiáda- OK

Sladká odmena - 8.B

viac >>>

 

 

OKTÓBER:
 
SEPTEMBER:

Strašidlá z tekvice

Návšteva TV Markíza a Parlament SR

Exkurzia  4. A a 4. B

FILMOVÁ TRIEDA - 5.A

Účelové cvičenie - zima 2012

viac >>>

Beseda s olympionikmi - kanoistami

Muzikál - Neberte nám princeznú

Deň mestskej polície

Výstava - NATO EOD
 
Bábkové divadlo Narcis - Praha


viac >>>