Pozrite si čo všetko sme zažili v šk. roku 2013 - 14
 
MÁJ - JÚN
Rozlúčka s deviatakmi
Školský výlet - Červený Kameň
Koncoročný školský výlet - Vrátna dolina, 8.A
Exkurzia 7.A
Návšteva zo škôlky
Škola v prírode - 2. ročník
English star
Vyučovanie angličtiny trochu inak
T
estovanie žiakov 9. ročníka - 2014
(výsledky)
 
ŠESTKA PRE VŠETKÝCH - 6.6. 2014
Tankové dni - Laugarício, 7. a 8. ročník
Všetkovedko a Klokanko
Exkurzia Dolný Kubín - 8.ročník
1.A a 1.B na výlete v Bojniciach
Exkurzia Dolný Kubín - 6.ročník
Slávik Slovenska - okresné kolo
Exkurzia 4. ročník
Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo
viac >>>
MAREC APRÍL

Účelové cvičenie
 
Deň ľudových rozprávok
Hviezdoslavov Kubín
Oceňovanie úspešných žiakov v školskom kole
súťaží v SJL a MAT
Turistika

viac >>>
 
Otvorená hodina ANJ
Mladý zdravotník
Exkurzia - Banská Bystrica, 5.A a 5.B
Karolínka, 5.B - ocenená práca
Exkurzia 1.A a 1.B
Deň otvorených dverí na Trenčianskom hrade
NOC S ANDERSENOM

viac >>>

NOVEMBER  - DECEMBER JANUÁR - FEBRUÁR

Písmenková víla
Tajomná noc - 1. a 2. ročník
6. 12. - Mikuláš v našej škole
11. november - Deň vojnových veteránov
Beseda v knižnici 2. A a 2. B
Exkurzia Bratislava - 8. A a 8. B
Trenčianske hodiny - školské kolo
Beseda v knižnici s p. L. Gaherovou
Policajný zásah v 1. A a 1. B
4. A v galérii

viac >>>
Valentínsky florbalový zápas
Pasovanie prvákov - 1. A a 1. B
KOMPARO 2014
4. A v galérii

Zápis do 1. ročníka


viac >>>
SEPTEMBER OKTÓBER
Naše prvé kroky v škole
1.9. 2013


Poďme sa zoznámiť


viac >>>
Exkurzia 4. ročník
ÚC II. stupeň
Jabĺčkové kráľovstvo v 2. B

Exkurzia v Piešťanoch 6. A a 6. B
Škola fandenia
Tvorivé učenie v knižnici - 2.C
Turistický krúžok v akcii
CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

viac >>>