Čo sme zažili v školskom roku 2017/18
Jún
Rozlúčka s deviatakmi
MDD - Šestka deťom
Po stopách básnika P. O. Hviezdoslava
Bábkové divadlo Banská Bystrica
BEH SOBLAHOVA

viac >>>
Apríl Máj
Noc s Andersenom
Zápis do prvého ročníka
Oslobodenie mesta Trenčín
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

viac >>>

Exkurzia v Modre a V Bratislave
Šľahačková princezná
Exkurzia Bratislava
Exkurzia v Hasičskej zbrojnici
Exkurzia NR SR a STV
Exkurzia Budatín
 
viac >>>
 
JANUÁR Február - Marec
Geografická olympiáda
Lyžiarsky kurz - 7.A a 7.B
Technická súťaž - Hrdina remesla
Pytagoriáda

viac >>>
 
Príroda, životné prostredie a deti - výtvarná súťaž
Hviezdoslavov Kubín
Deň palaciniek
Valentínsky florbalový turnaj
Písmenková víla
viac >>>

 
September - Október November - December
Exkurzia 3. roč.
Účelové cvičenie
Návšteva Osmijankovej literárnej záhrady
Exkurzia do ZOO
 
Tajomná noc
Mikuláš v škole
Olympiády - šk. kolá
viac >>> viac >>>